wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z gospodarką odpadami i posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalność, a jest zainteresowany odbieraniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice musi:

1. złożyć do Wójta Gminy  Marcinowice wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2. dołączyć do wniosku wymagane załączniki oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

CO DALEJ:

Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, jest kompletny wówczas zostaje przedsiębiorca zostaje wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Marcinowice, otrzymuje indywidualny numer rejestrowy oraz zaświadczenie o wpisie do tego rejestru.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru działalności regulowanej wraz z załącznikami do pobrania znajdują się poniżej:

 

Informacje dla firm dotyczące rejestru

Wniosek o wpis do rejestru

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

 

 

 

POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice