wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Akty Prawne

UCHWAŁY RADY GMINY MARCINOWICE REGULUJĄCE NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI


Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012r. nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia do 31 grudnia 2012r. szeregu uchwał, które regulować będą nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rada Gminy Marcinowice w dniu 21 grudnia 2012r. podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne;
  2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
  4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
  5. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

 

Poniżej możecie się Państwo z nimi szczegółowo zapoznać.

http://bip.marcinowice.pl/?uchwaly=1&typ=1

 

 

 

POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice