wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Deklaracje

DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

 

Zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości został nałożony obowiązek złożenia do Wójta Gminy  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja jest formą samoopodatkowania i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczania w gminie zadeklarowanej kwoty lub w przypadku jej zaległości. Wypełnienie i złożenie powyższej deklaracji jest obowiązkowe i powinno zostać wykonane bez wezwania.

UWAGA: NOWE STAWKI !!! NOWE DEKLARACJE !!!

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Marcinowice Nr XXXII/184/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne.

 

Nowe stawki podane są w objaśnieniach deklaracji i obowiązywać będą od sierpnia 2013 r.

W związku z powyższym należy złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowych drukach deklaracji w terminie do 10 lipca 2013 r.

Informacja o opłatach:

  • Opłat za śmieci należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na konto  nr: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001 bez dodatkowego wezwania na podstawie złożonych deklaracji w poniższych terminach:

  • Do 15 lipca 2013 r. należy dokonać wpłaty zadeklarowanej opłaty według starych stawek tj. zadeklarowanych w pierwszej deklaracji
  • Do 15-go dnia każdego miesiąca począwszy od sierpnia 2013 r. należy dokonywać opłat według nowych stawek tj. zadeklarowanych w nowych deklaracjach

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy w Marcinowicach, na stronie internetowej www.marcinowice.pl oraz w miarę możliwości będą dostarczane bezpośrednio do właścicieli nieruchomości.

Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 i 3 na parterze oraz pod numerami telefonów: 74/850-34-86 i 74/850-34-82.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące samych deklaracji, sankcji wynikających z jej niezłożenia lub podania nieprawdziwych danych oraz wzór deklaracji do pobrania.

 

UWAGA!!! Od 1 Grudnia 2017 r. zmianie uległy stawki za wywóz odpadów.

- 13 zł segregowane,

- 17 zł niesegregowane.

 

Informacje szczegółowe

Deklaracja i załączniki (NOWE 2017 r.)


 


POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice