wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Nie tylko gaszą pożary!

Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP w tym 2 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zajmują się ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożarów ale również działają w zakresie ratownictwa drogowego, ekologicznego. Biorą udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych takich jak powodzie, huragany, których jest coraz więcej, ale również i inne tego typu zdarzeniach, które stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i dobytku. W wolnym czasie pracują społecznie na rzecz lokalnej społeczności..

 

W sierpniu 2009r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiałowicach wykonali nową, 10-cio metrową wieżę, na której osadzili syrenę alarmową. Sygnał z zamontowanej na niej syreny wirnikowej jest słyszalny w każdym zakątku wsi. Kilka miesięcy wcześniej strażacy sami wymienili blachę na dachu budynku remizy. Materiał na wieżę i dach zakupiła Gmina Marcinowice.

 

Tegoroczne wakacje były pracowite dla druhów z OSP Tworzyjanów. W roku 2006 otrzymali nową remizę, która stanęła przy świetlicy wiejskiej. Wokół remizy rozciąga się duży ogród, nad którym opiekę przejęli młodzi strażacy. W bieżącym roku stanęła tam duża altanka, którą sami wykonali w czynie społecznym. Drewno pozyskano od sponsorów. Ponadto, członkowie OSP będąc jednocześnie członkami LZS-u, zadbali o wygląd miejscowego boiska sportowego porządkując go oraz wykonując oświetlenie w parku, obok boiska. Wykonali też płytę betonową. Ochotnicy mają duży zapał i marzenie, aby stary samochód pożarniczy STAR z roku 1980, zamienić na nowoczesny wóz bojowy. Życzymy powodzenia i spełnienia marzeń!!!

 


We wrześniu br. jednostka OSP Zebrzydów należąca do KRSG otrzymała / po karosacji / samochód Jelcz. W pojeździe przerobiono kabinę z 4-osobowej na 6-osobową, dodatkowo wyposażono w „szybkie natarcie „. Do karosacji wykorzystano stare podwozie Jelcza. Zadanie w kwocie 94.909 zł sfinansowano z zaoszczędzonych w latach 2008-2009 środków finansowych przyznanych przez Gminę na ochronę przeciwpożarową.

 


W dniu 23.10.2009 Strażacy z jednostki OSP Marcinowice wzbogacili się o nowy sprzęt do ratownictwa drogowego - nowoczesny rozpieracz ramieniowy Lukas SP-310 . Sprzęt ten pozwoli na jeszcze sprawniejsze działanie druhowi w akcjach ratowniczych związanych z wypadkami drogowymi. Urządzenie w kwocie 24.075 zł zostało zakupione z dotacji: Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego ( kwota 11.066 zł ) , Gminy Marcinowice ( kwota 9.009 zł ), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( kwota 4.000 zł ).
W obecności przedstawiciela firmy Air Press dla członków OSP Marcinowice przeprowadzo- ne zostało szkolenie z ratownictwa drogowego na terenie firmy Inter-Metal, która udostępniła Strażakom plac oraz wraki samochodów do przeprowadzenia szkolenia.Instytucjom, które pomogły w zakupie nowego sprzętu, Strażacy z jednostki OSP Marcinowice składają serdeczne podziękowania.

 


W listopadzie br. jednostki OSP Strzelce i OSP Tworzyjanów otrzymały nowe motopompy szlamowe Subaru ( koszt jednej 5670 zł ). Wyprodukowane w Japoni gwarantują najwyższą jakość wykonania oraz pełną ergonomię. Motopompy oparte są na silniach spalinowych, 4-suwowych, chłodzonych powietrzem, najnowszej generacji. Ich wydajność to 1300 l/min.

 Rozwój straży nie był by możliwy bez wsparcia samorządu, Rady Gminy w Marcinowicach, przychylności Wójta Gminy, bezinteresownemu wsparciu finansowemu wielu firm. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice