wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Z wizytą na świetlicach

W dniach 23, 24 i 25 listopada 2009 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Władysławem Gołębiowski, odwiedzili wszystkie 16 działających świetlic wiejskich. Siedemnasta świetlica w Białej aktualnie jest remontowana a w Śmiałowicach zajęcia odbywały się w pomieszczeniu zastępczym ponieważ na świetlicy również trwa remont. Wizyta odbyła się w godzinach pracy instruktorów i była niezapowiedziana. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości . W pozostałych świetlicach działalność przebiegała bardzo dobrze żeby nie powiedzieć wzorowo. Prowadzono najróżniejsze formy działalności: od odrabiania lekcji poprzez wykonywanie ozdób choinkowych, pieczenie ciasteczek, rysowania do zajęć rekreacyjno- sportowych włącznie.

 

Zwrócono uwagą na integracyjny charakter zajęć - co bardzo cenne i stanowi podstawę działalności świetlic. Komisja zatrudnia na świetlicach instruktorów wyłącznie z przygotowaniem pedagogicznym natomiast GOK zatrudnia gospodarzy świetlic oraz instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego. Współdziałanie GOK-u z Komisją przynosi bardzo wymierne efekty ponieważ jest wykorzystany podwójny potencjał programowy, merytoryczny i finansowy. Po latach pracy nad ukształtowaniem formuły działalności świetlic już można zauważyć że cel został niemal osiągnięty.Działalność stała świetlic przebiega od 1 października do 30 kwietnia a cała praca oparta jest o program ,, Przyjazna Świetlica Wiejska”. Komisja wyraziła zadowolenie, że świetlice są wyremontowane, ogrzewane, czyste i właśnie w ten sposób również przyjazne.
W tym sezonie Komisja chce raz jeszcze zwizytować świetlice na terenie gminy Marcinowice.

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice