wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Ponowna pomoc rządowa dla Gminy Marcinowice na usuwanie skutków powodzi

Gmina Marcinowice po raz kolejny otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi.  Promesa został podpisana 31 sierpnia br. Kolejna rządowa pomoc to kwota 350 tys. zł. Zostanie ona wykorzystana na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi. GminaMarcinowice ogłosiła już przetarg na odbudowę i modernizację rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
Łączna kwota pomocy jaką otrzyma Gmina Marcinowice w bieżących roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 750  tys. zł.Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80% , pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własny. Pomoc musi być wykorzystana do końca br.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice