niedziela, 17 lutego 2019r.
   
Czcionka

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ),  każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Wobec powyższego prosimy o dokładne wyliczenie  wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu.
Załącznik: oświadczenie

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice