niedziela, 17 lutego 2019r.
   
Czcionka

Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym

UWAGA ROLNICY – ZMIANA W PODATKU AKCYZOWYM!


Nowy limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi:

  1. 100,00 zł  x ilość ha użytków rolnych - dla posiadaczy gruntów rolnych
  2. 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych+ 30 zł  x średnia roczna liczba jednostek przeliczeniowych bydła - dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zwrot w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.,
  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2019 r., gotówką w kasie Urzędu Gminy Marcinowice, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz wzór wniosku o wydanie informacji  o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym, w wersji elektronicznej można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Marcinowice (www.bip.marcinowice.pl) – zakładka Informacje dla rolników.

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy Marcinowice, w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Marcinowice

Stanisław Leń

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice