wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Relacja z Uroczystego Otwarcia Przedszkola

Nasze przedszkole otwarte

Przedszkole – to długo wyczekiwana inwestycja w gminie Marcinowice. W czwartek 13 września 2018 r. pierwsze publiczne przedszkole zostało uroczyście otwarte.

- Warto marzyć. Zaczęło się od marzeń. Wydawało się, że w tak małej gminie nie da się zbudować takiego obiektu. A tymczasem taki właśnie obiekt mamy, w dodatku, co trzeba podkreślić, za nieduże pieniądze– mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi przed budynkiem, a pozostała część wydarzenia odbyła się na dużej wielofunkcyjnej sali.

W wydarzeniu uczestniczył biskup świdnicki Ignacy Dec, który poświęcił nowy obiekt,
a także lider Aglomeracji Wałbrzyskiej prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, zaproszeni przedstawiciele samorządów, instytucji, radni, sołtysi, dzieci i rodzice.

- Jest to piękny obiekt. Wysyłam tutaj swoich inżynierów, żeby zobaczyli jak można za realnie niewielkie pieniądze zbudować tak piękny obiekt, na tak wysokim poziomie i standardzie - mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Przedszkolaki, które 1 września rozpoczęły swoją przygodę w nowym przedszkolu, pod opieką wychowawców przygotowały piękny program artystyczny. Maluchy wzruszyły nie jednego i zaskoczyły występem wszystkich przybyłych.

Inauguracji towarzyszyły także przemówienia i gratulacje, a na ręce maluchów i pani dyrektor, przekazany został symboliczny klucz do przedszkola oraz prezenty od przybyłych gości.

Przedszkole ma powierzchnię 800 m², znajdują się w nim 3 pomieszczenia dydaktyczne, pokoje socjalne i gospodarcze oraz duża wielofunkcyjna sala. Przedszkole posiada 75 miejsc, w tym 25 dla dzieci w wieku 3-4 lat. Placówką zarządza dyrektor Iwona Ryżak.

Projekt pt.:” Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działanie 7.1 „Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałanie 7.1.4 „Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW”. Całkowita wartość zadania to kwota 3.736.455,34 zł . Dofinansowanie 2.766.183,65 zł.

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice