wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Gmina Marcinowice z kolejną promesą

Wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka kolejną promesę.


Promesa przyznana została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja opiewa na kwotę 200 tyś. zł.

Pozyskane fundusze przeznaczone będą na odbudowę rowu w Szczepanowie przy drodze gminnej dz.nr 235/2, w tym infrastrukturę odprowadzającą wodę opadową. Zadanie zrealizowane zostanie jeszcze w tym roku.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się 26 lipca 2018 r. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice