wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 20 lipca 2018 r.  o godz. 13:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.
  7. Wolne wnioski i oświadczenia.
  8. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice