poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Gmina Marcinowice realizuje program „Szkolny Klub Sportowy”

W szkołach Gminy Marcinowice realizowany jest program „Szkolny Klub Sportowy”. Operatorem wojewódzkim programu jest Dolnośląska Federacja Sportu przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”.


 

Program ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki trwa od stycznia do listopada 2018 r., realizowany jest w dwóch edycjach: wiosenna od 29.01.2018 r. do 22.06.2018 r. i jesienna od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Celem programu jest umożliwienie dzieciom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program zaadresowany został do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bez względu na sprawność fizyczną, wiek i płeć.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut każde, dla grup min. 15-20 osobowych, zgłoszonych przez szkoły. Każda ze szkół mogła zgłosić maksymalnie 2 grupy, z których jedna w przypadku utworzenia dwóch grup, musiała być zadedykowana dziewczętom (liczebność dziewcząt ponad 50 %). W okresie trwania projektu każda z grup zrealizuje 70 godzin zajęć.

W projekcie udział biorą dwie grupy ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach (gr. 1 - kl. IV-VII, gr. 2 - kl. III-VII) oraz jedna grupa(kl. III-IV) ze Szkoły Podstawowej w  Strzelcach. Zajęcia są przeprowadzane w sposób różnorodny, aby dzieci miały możliwość zapoznania się
z wieloma dziedzinami sportu.

Projekt dla uczestników jest bezpłatny. Dolnośląska Federacja Sportu pokrywa koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, obejmuje uczestników zajęć ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz obejmuje ubezpieczeniem OC prowadzących zajęcia. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Marcinowice nieodpłatne udostępnia obiekty sportowe oraz sprzęt sportowy, wnosi także wkład własny w wysokości 50 zł brutto za każdą grupę.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice