poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Informacja o rozpoczęciu zajęć w Przedszkolu

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich aspektów organizacyjnych, a przede wszystkim mając na uwadze dobro każdego dziecka oraz zapewnienie najlepszej, profesjonalnej  opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a także właściwe zorganizowanie zaplecza administracyjnego, uznano za słuszne, aby rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Marcinowicach nastąpiło w dniu 03 września br.

Za inauguracją zajęć dla przyjętych dzieci do przedszkola od września br. przemawiają głównie następujące czynniki:

- rozpoczęcie zajęć w tym samym czasie przez wszystkie dzieci bez konieczności dołączania dzieci zadeklarowanych w terminie późniejszym, a tym samym pełna integracja grup,


- wprowadzenie systemowego procesu adaptacji dziecka do przedszkola, z jednoczesnym przygotowaniem wszystkich dzieci i rodziców do zmian, jakie następują po przekroczeniu
przez dziecko „progu przedszkola”,

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, stworzenie pełnej rady pedagogicznej, trwały podział grup i powierzenie wychowawstwa (rekrutację pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych planuje się na czerwiec, podania o przyjęcie do pracy będzie można składać w przedszkolu ),

- zaplanowanie kompleksowej organizacji pracy przedszkola oraz zapoznanie z nią rodziców,

-stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola, a w szczególności warunków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i innych osób, które przebywać będą w przedszkolu.

Ponadto kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola wyłoniony został w dniu 4.04.2018r., natomiast pełna rekrutacja do przedszkola w etapie uzupełniającym zakończona zostanie w dniu 30.05.br.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie,
a przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dzieci nabywają kompetencje społeczne. Ważna jest wówczas integracja z grupą, wychowawcą i nowym środowiskiem oraz atmosfera spokoju
i pełnej akceptacji budowana w warunkach i na zasadach znanych wszystkim – dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom.

Dlatego też zasadnym jest rozpoczęcie zadań dydaktyczno-wychowawczych w gminnym Przedszkolu przez wszystkie dzieci oraz całą kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi w jednym terminie, co zapewnić może jedynie termin wrześniowy.

Dodatkowe informacje dotyczące Publicznego Przedszkola w Marcinowicach zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.marcinowice.pl, a następnie na stronie www Przedszkola.

 

 

 

foto źródło: pixabay.com

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice