środa, 16 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Informacja

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż  alkoholu w 2018 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ),  każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego prosimy o dokładne wyliczenie  wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu.

Załącznik: oświadczenie(do pobrania)

 

 

 

foto źródło: pixabay.com


 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice