wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z funduszy europejskich dla przedsiębiorców w zakresie wzrostu konkurencyjności i podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry pracowniczej

Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (IIpiętro, sala 26) w godzinach 10:00-13.00.


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwój dolnośląskich mikro, małych
i średnich  przedsiębiorstw
w postaci instrumentów  zwrotnych grantów i dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

- Informacje na temat oferty instrumentów zwrotnych (pożyczka, poręczenie lub wejścia kapitałowe) dla przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych w MSP. Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój / rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny itp. celem zwiększenia skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty firmy (działanie 1.5.C RPO WD). Wspierane będą również inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko – efektywność energetyczna MSP (działanie 3.2.D RPO WD) – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy województwa dolnośląskiego;

- Informacje na temat projektu „Granty na doradztwo dla przedsiębiorców”(Poddziałanie: – 1.3.1 i 1.3.4 RPO WD dotyczące grantów na doradztwo dla MSP przez Instytucje Otoczenia Biznesu)- przedstawiciel Funduszu Regionu Wałbrzyskiego;

- Informacje na temat projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” (działanie 8.6 RPO WD) dotacje dla przedsiębiorców i ich pracowników na określenie potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, dofinansowania  kursów, szkoleń(nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji pracowników), usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności – przedstawicie i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich firm województwa  dolnośląskiego.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem imienia i nazwiska uczestnik lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie:

www.rpo.dolnyslask.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice