wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

XXXVII Sesja Rady Gminy

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 30 października 2017 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/17 z XXXIV sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 05 września 2017r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XXXV/17 z XXXV  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 września 2017r.
 7. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/17 z XXXVI  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 września  2017r.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Śmiałowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
 14. Program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – dyskusja.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice