wtorek, 15 stycznia 2019r.
   
Czcionka

XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 18 września 2017 r.  o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się

XXXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – Etap I”.
  7. Wolne wnioski i oświadczenia.
  8. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice