wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Marcinowice”

Podczas uroczystości dożynkowej Gminy Marcinowice w dniu 27 sierpnia 2017 r. w Śmiałowicach wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski oraz przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema wręczyli dwa tytuły honorowe: Pani Marii Dolinnej wieloletniej radnej gminy Marcinowice tytuł „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” oraz Pani Herminie Tyndzie tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Marcinowice”. Radni o nadaniu tytułów zadecydowali na czerwcowej sesji Rady Gminy Marcinowice.


 

 

„Zasłużony dla Gminy Marcinowice” to dowód wyróżnienia nadawanego za szczególne zasługi na rzecz gminy.

- Czuję się zaszczycony, że mogę wręczyć tak ważne wyróżnienia. Zarówno Pani Maria Dolinna jak i Pani Hermina Tynda były i są bardzo zaangażowane w sprawy naszej gminy. Taką działalność należy zauważać i stawiać za wzór następnym pokoleniom – mówi wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Pani Maria Dolinna wniosła szczególny wkład w rozwój gminy Marcinowice jako radna Gminnej Rady Narodowej oraz radna Rady Gminy Marcinowie kadencji 1990-1994, 1994-1998. Pani Maria Dolinna z domu Horoszczak urodziła się 26 maja 1934 r. we wsi Bogusza(powiat Nowy Sącz, województwo Krakowskie). Do Marcinowic przyjechała wraz z rodzicami i rodzeństwem w ramach tzw. Akcji Wisła, w 1947 r. W roku 1954 wyszła za mąż za Pana Kazimierza Dolinnego, z którym prowadziła gospodarstwo rolne do 2012 r. Od samego początku pobytu w Marcinowicach mocno zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz rozwoju tej miejscowości, jak i całej gminy Marcinowice.

Pani Maria zainicjowała wiele inwestycji i działań na terenie Marcinowice, angażując również swoją rodzinę i mieszkańców Marcinowic. Osobiście brała udział w różnych pracach na rzecz wsi Marcinowice, poprawiających komfort życia jej mieszkańców oraz estetykę miejscowości. Tak było chociażby w przypadku budowy remizy w Marcinowicach, kiedy to woziła pustaki, cegły i kamienie, robiła zaprawę i murowała. Wielką pomocą służyła również podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. Zasłużyła się ponadto w następujących inwestycjach: budowa kaplicy cmentarnej, remont kościoła, w tym dachu kościelnego, budowa wodociągu na cmentarzu.

Pani Maria Dolinna z wielkim sercem angażowała się w życie społeczne wsi Marcinowice i całej gminy. Była członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinowicach. Współorganizowała wiele imprez lokalnych, w tym dożynki gminne. Jej pasją było wykonywanie wieńców dożynkowych. Osobiście suszyła zebrane zboże, farbowała i plotła przepiękne wieńce. Pani Maria była także członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Marcinowicach oraz w Radzie nadzorczej w Mleczarni w Zebrzydowie, a następnie w Świdnicy.

W październiku 1985 roku Pani Maria Dolinna uczciła uroczystość obchodów 40-lecia Gminnej Spółdzielni wierszem swojego autorstwa:

„Modlitwa”

Nasz sztandar Samopomocy Chłopskiej dziś poświęcić trzeba. Niech święta Łaska Boża spłynie do nas z nieba. Ta tęcza barwna, złocista, co lśni na sztandarze świeci po burzy na niebie, aby Bóg dał rolnikom w darze…

Gdyby nie determinacja Pani Radnej, wiele potrzebnych inwestycji i przedsięwzięć dla gminy Marcinowice nie miałoby miejsca. Pani Maria Dolinna również aktualnie jest chętna do pomocy, zawsze pogodna, służy radą i wsparciem.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Marcinowice to również szczególne wyróżnienie. Nadawane jest osobom, które nie mieszkają na terenie gminy Marcinowice, jednak swoim zaangażowaniem w jej rozwój zasłużyli na uznanie.

Pani Hermina Tynda poprzez swoją pełną zaangażowania działalność na rzecz rolników i tradycji ludowej w gminie Marcinowice włożyła szczególny wkład w jej rozwój. Pani Hermina Tynda pochodzi z rodziny chłopskiej z tradycjami ludowymi. Całe życie zawodowe i społeczne jest związana z tym środowiskiem. Zamieszkała w Świdnicy. Pracownik DODR Wrocław Powiatowy Zespół Doradców w Świdnicy. Obecnie emerytka.

Przepracowała 41 lat na terenie Powiatu Świdnickiego. Zna problemy i potrzeby wsi. Po prostu była obecna na co dzień na terenie Gminy Marcinowice. Współpracowała z samorządem lokalnym, rolnikami, kołami KGW, sołtysami. Reprezentowała interesy rodzin rolniczych, działała na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej rodzin wiejskich, służyła doradztwem i pomocą w pozyskiwaniu środków z UE dla rolników, przedsiębiorców i bezrobotnych. Zajmowała się aktywizacją mieszkańców wsi w promocji produktu lokalnego i tradycyjnego. Strażniczka kultury i tradycji ludowej. Pomysłodawca i współtwórca regionalnej, cieszącej się popularnością i uznaniem imprezy „Tradycji Stołu Wielkanocnego” w Marcinowicach. Prowadziła warsztaty związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, z przygotowaniem wieńców dożynkowych, palm i pisanek. Odznaczona – Zasłużony dla rolników.

Pani Hermina Tynda wprowadziła młode pokolenie w świat tradycji, wartości i zaangażowania w życie społeczne.

 

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice