środa, 16 stycznia 2019r.
   
Czcionka

XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  05 września 2017 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE


PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XXXII/17 z XXXII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 czerwca 2017r.
6. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/17 z XXXIII  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 18 lipca 2017r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marcinowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – Etap I”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Marcinowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sierakowice
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice