wtorek, 15 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Dotacje dla Gminy Marcinowice

Gmina Marcinowice uzyskała promesę, dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne 2017.


 

W ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, którą w dniu 14 lipca 2017 r. wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski odebrał z rąk Pani minister Elżbiety Witek - Szefowej Gabinetu premier Beaty Szydło oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, odbudowana zostanie droga gminna w Tąpadłach.

Wysokość dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na to zadanie wynosi 160 000 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Termin na złożenie dokumentów do wojewody wyznaczony został na 8 września br.

To kolejna promesa przyznana Gminie Marcinowice w ramach pomocy z MSWiA po intensywnych opadach deszczu i powodzi w czerwcu 2013 r.

Następne dofinansowanie dla Gminy Marcinowice pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego
i przyznane zostało na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Wirach.

Umowę o przekazaniu środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski odebrał z rąk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pani Ewy Mańkowskiej oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu Pana Pawła Czyszczonia w dniu 28 lipca 2017 r. Dotacja przyznana została w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Zakres zadania obejmuję montaż 12 szt. lamp wraz z oprawami typu LED.

Szacowana wartość inwestycji to 77 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 30 000 zł przekazane zostanie w formie refundacji po zakończeniu zadania.

Planowany termin zakończenia zadania to 30 września 2017 r.

Gmina Marcinowice uzyskała również dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na rok 2017.

W ramach dofinansowania wykonanych zostanie 476,8 m drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wirach.

Wartość tego zadania to 256 000 zł, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę 81 000  zł.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice