sobota, 23 czerwca 2018r.
   
Czcionka

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marcinowice
informuje,

w dniu 02 maja 2017r.
Urząd Gminy Marcinowice
będzie nieczynnyPracownikom Urzędu Gminy na podstawie Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2017r. udziela się dnia wolnego, należnego za 11 listopada 20
17r.


WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice