sobota, 23 czerwca 2018r.
   
Czcionka

Ruszył przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP

Gmina Świdnica ogłosiła przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP, w tym również dla jednostki OSP Tworzyjanów.

Do projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” włączyło się 11 gmin z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego.

Dzięki przystąpieniu przez gminę Marcinowice do partnerskiego projektu, jednostka OSP Tworzyjanów zostanie doposażona w lekki wóz ratowniczo-gaśniczy.

Do 22 maja br. do godz.10:00 w Urzędzie Gminy Świdnica, można składać oferty na dostawę 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4x4,
3 szt. lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego. Informacje o przetargu--> przetarg

Liderem projektu jest Gmina Świdnica, która 17 marca 2017 r. podpisała z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice