poniedziałek, 10 grudnia 2018r.
   
Czcionka

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marcinowice informuję, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wirki” do dnia 31.06.2017r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa do Państwa obowiązków należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Sprawy związane z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy uzgadniać z ZUWiK Sp. z o.o. Strzelce 15 A. tel. 74 850 44 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice