sobota, 23 czerwca 2018r.
   
Czcionka

Apelują o niewypalanie traw

W ubiegłym tygodniu strażacy ze wszystkich  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Marcinowice przeprowadzili akcję informacyjną nt. zakazu wypalania suchych traw i nieużytków.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem oraz apel do mieszkańców, aby nie rozpalać ognia w miejscach niedozwolonych. W każdej miejscowości wywieszony został plakat informujący o zagrożeniach, ale również konsekwencjach takich zachowań.

Na terenie gminy Marcinowice jest 6 jednostek OSP: w Marcinowicach, Zebrzydowie, Tworzyjanowie, Strzelcach, Śmiałowicach i Mysłakowie.

W okresie wiosennym strażacy wielokrotnie są dysponowani do pożarów nieużytków. Skutki takich akcji poza zużytym sprzętem strażackim oraz poświęconym wolnym czasem ochotników to ogromne straty w środowisku naturalnym oraz stworzone zagrożenie pożarowe dla sąsiednich lasów, upraw rolniczych oraz zabudowań gospodarczych.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody „ Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Natomiast zgodnie z kodeksem wykroczeń za wypalanie traw grzywna może wynieść nawet 5000 zł. W sytuacji, gdy podpalenie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone jest mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Strażacy apelują: Bądźmy odpowiedzialni. Szanujmy środowisko i nie stwarzajmy niepotrzebnego zagrożenia.


Ogólnopolska akcja Komendy Głównej Państwowej Staży Pożarnej STOP POŻAROM TRAW:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Ruszyla-kampania-Stop-pozarom-traw/idn:36226

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice