wtorek, 23 maja 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Targ Ziemi 124 – najlepsze lokalne produkty raz w miesiącu Ta inicjatywa z całą pewnością skradnie serca wszystkich spragnionych nieprzetworzonego, świeżego i wykonanego z pasją jedzenia. To również okazja do poznania lokalnych twórców i artystów oraz szansa na udział w wyjątkowych warsztatach. Jednym słowem – startuje comiesięczny Targ Ziemi 124 w Kraskowie!
Ruszył przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP Gmina Świdnica ogłosiła przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP, w tym również dla jednostki OSP Tworzyjanów.
Budowa przedszkola ruszyła Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na działce przy skrzyżowaniu ulic Asnyka 
i Kruczkowskiego rozpoczęto budowę  nowoczesnego gminnego przedszkola.
System informacji przestrzennej Od marca 2017 r. na stronie internetowej Gminy Marcinowice dostępny jest system informacji przestrzennej.  

Ważne dla przedsiębiorców

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż  z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Więcej: Ważne dla przedsiębiorców

 

Godziny i terminy otwarcia PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, że Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie
ZUWIK Sp. z o.o., ul. Tuwima 25,  58-124 Marcinowice
jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz  14.30 – 15.30,
a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.

Sobotnie terminy przyjmowania odpadów do PSZOK w 2017 r.:

21.01.2017 r.
18.02.2017 r.
18.03.2017 r.
15.04.2017 r.
20.05.2017 r.
17.06.2017 r.
15.07.2017 r.
19.08.2017 r.
16.09.2017 r.
21.10.2017 r.
18.11.2017 r.
16.12.2017 r.

Do PSZOK można oddawać:

Więcej: Godziny i terminy otwarcia PSZOK

 

Spotkanie informacyjne PIFE

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 roku.


Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności poprzez:
- dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 29 roku życia

(osoby niepracujące, nie uczące się, nie szkolące się) oraz dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, którzy zarejestrują się w Powiatowych Urzędach Pracy po zakończeniu nauki,

- dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (własna działalność, spółdzielnie socjalne),
- pożyczki unijne (EFS) i krajowe na rozpoczęcie działalności.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 10:00-13.00.

Więcej: Spotkanie informacyjne PIFE

 

Racjonalny budżet gminy

Budżet Gminy Marcinowice na 2017 r. uchwalony.

Więcej: Racjonalny budżet gminy

 

Akcja Zima

Akcję ZIMA - przeprowadza Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Strzelcach.

Prosimy kontaktować się w tej sprawie pod nr telefonu 74 850 44 16 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2017

Od 01.01.2017 r. będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów.
Prosimy, by każdy dokładnie zapoznał się z jego treścią. Przypominamy, że pojemniki oraz worki należy wystawiać do godz. 6:00 w dniu odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, w jakich dniach jest odbiór opakowań ze szkła oraz papieru i tektury.

Ponadto warto się również zapoznać z terminami bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka taka będzie miała miejsce dwa razy w roku w każdej miejscowości.

W przypadku braku odbioru odpadów z danej nieruchomości w terminach podanych w harmonogramie, niedostarczenia worków do segregacji lub niedostarczenia pojemnika na odpady komunalne, prosimy o zgłaszanie tego w UG w pokoju nr 2 na parterze lub bezpośrednio pod numerem tel. 74/850 34 86.

Poniżej znajdują się informacje o firmie, która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W STRZEGOMIU SP. Z O. O.

ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom

tel. 74/ 855 10 51

 

Harmonogram w załączeniu.

 

Życzenia z Okazji Świat Bozego Narodzenia

 

 

XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  30 grudnia 2016 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

Więcej: XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Wigilia Gminy Marcinowice

 

Powalczą w finale!

Laureaci z Zespołu Szkół w Marcinowicach w konkursach zDolny Ślązak i zDolny Ślązaczek.

Więcej: Powalczą w finale!

 

Strona 9 z 109

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice