piątek, 20 października 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Jagoda odebrała główną nagrodę Jagoda Padjasek - laureatka konkursu plastyczno-literackiego "Na skrzydłach przyjaźni" – odebrała główną nagrodę.
Trwają prace remontowe w kościołach W październiku 2016 r. zabytkowe kościoły w gminie Marcinowice otrzymały ponad 1,4 mln zł dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020.
Uroczyste otwarcie "Zielonego zakątka" W dniu 4 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Marcinowicach odbyła się uroczystość otwarcia szkolnego ogródka dydaktycznego „Zielony zakątek”.
VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA Szkoła Podstawowa w Strzelcach i w Marcinowicach włączyła się akcję o zasięgu światowym. 29 września obchodzono VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Młodsi sprawdzali, jak starsi tabliczkę mnożenia znają.
NEWS:

I miejsce Natalii Richtscheid

W dniu 17 maja 2017 r. w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego o Janie Pawle II.


Więcej: I miejsce Natalii Richtscheid

 

Gmina Marcinowice w koalicji na rzecz zdrowego starzenia się

24 maja 2017 r. podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej" Współczesne Wyzwania Gerontologii - podejście holistyczne" w Krzyżowej, wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski podpisał dokument potwierdzający dołączenie Gminy Marcinowice do licznego grona samorządów powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego "Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się" .

Więcej: Gmina Marcinowice w koalicji na rzecz zdrowego starzenia się

 

Nowe chodniki w gminie

Na terenie gminy Marcinowice powstają nowe chodniki.


Więcej: Nowe chodniki w gminie

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Wirki”
w dniu 01.06.2017r. o godz. 1900 w świetlicy w Wirkach odbędzie się spotkanie w celu omówienia wszystkich spraw związanych
z podłączeniem nieruchomości do sieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Wójt

(-)Władysław Gołębiowski

Marcinowice, dnia 23  maja 2017r.

 

Ruszyła II edycja Aktywnego Dolnego Śląska

Po sukcesie pierwszej edycji sportowo-turystycznego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”, urząd marszałkowski wystartował z drugą edycją.


W tym roku, podobnie jak poprzednio, na projekty obywatelskie przeznaczono 600 tysięcy złotych. Już po raz drugi Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów dotyczących upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej w naszym regionie.

 

Więcej: Ruszyła II edycja Aktywnego Dolnego Śląska

 

Ogłoszenie

W związku z nasileniem się problemu bezpańskich psów

- w trosce o bezpieczeństwo dzieci –

Wójt Gminy Marcinowice informuje właścicieli psów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

„…§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego;

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożeń sanitarnych lub zagrożeń bezpieczeństwa osób trzecich, a także szkód i uciążliwości dla otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, ma obowiązek zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczką ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES”, „PIES RASY AGRESYWNEJ” lub o podobnej treści.

WŁAŚCICIEL  PSA:

który nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa podlega karze grzywny do 250 zł,

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa.

Wójt Gminy

(-) Władysław Gołębiowski

Podstawa prawna:

- Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice (Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2016 r.), rozdz. 6.

- Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o ochronie zwierząt

- Ustawa z dnia 03 lipca 2015 r. Kodeks wykroczeń (art. 77)

 

Nagroda odebrana!

W dniu 8 maja 2017 r. dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach Kazimierz Miś oraz autorki projektu "Zielony zakątek" Sylwia Jastrzębska, Monika Sordyl i Barbara Jaskulska odebrali z rąk kierownika sklepu Tesco w Świdnicy symboliczny czek na kwotę 5000 złotych na realizację przyszkolnego ogródka dydaktycznego.

Więcej: Nagroda odebrana!

 

Piknik ze sztuką

 

Szkolenia dla przedsiębiorców

Więcej: Szkolenia dla przedsiębiorców

 

Nowy konkurs na dofinansowanie MŚP

Szanowni Państwo,

Dnia 27 kwietnia 2017 w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs  horyzontalny na dofinansowanie projektów:

SCHEMAT 1.2.A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html

SCHEMAT 1.2.B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/685-1-2-1-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw-konkurs-horyzontalny-2.html

  1. I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Więcej: Nowy konkurs na dofinansowanie MŚP

 

Strona 9 z 117

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice