czwartek, 17 sierpnia 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Stypendia Wójta Gminy Marcinowice 2017 rozdane 86 uczniów ze szkół gminy Marcinowice otrzymało stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.
Przedszkole wzrasta W maju br. rozpoczęły się pierwsze roboty na placu budowy gminnego przedszkola. Od tego czasu mijają dwa miesiące, a budynek nabiera kształtów.
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Jak co roku Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach powyżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. To kolejny dowód na to, że uczniowie marcinowickich szkół to zdolni młodzi ludzie.
Nowy chodnik w Białej We wtorek 27 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Biała.
NEWS:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marcinowice informuję, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wirki” do dnia 31.06.2017r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa do Państwa obowiązków należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Sprawy związane z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy uzgadniać z ZUWiK Sp. z o.o. Strzelce 15 A. tel. 74 850 44 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30.

 

Życzenia Wielkanocne

 

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MARCINOWICACH, ul. KOLEJOWA 18A, 58-124 MARCINOWICE

I. Na podstawie  §1, § 2 pkt 1,  § 5 pkt 1  oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

Więcej: Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

 

Diamentowe Gody mieszkańców naszej gminy

Państwo Janina i Piotr Horodyscy, mieszkańcy gminy Marcinowice, świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego.


Więcej: Diamentowe Gody mieszkańców naszej gminy

 

Dofinansowanie dla bibliotek

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie dla bibliotek szkolnych na zakup książek niebędących podręcznikami.

Wsparcie finansowe w kwocie 4000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

Wkład gminy wynosi 1000 zł a całkowity koszt zadania to kwota 5000zł.

 

 

XIII Tradycje Stołu Wielkanocnego

 

Zapraszamy do lektury - Marcinowiny

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Marcinowin” informujący
o ważniejszych wydarzeniach i przedsięwzięciach wójta,
radnych i sołtysów Gminy Marcinowice.

Wójt Gminy Marcinowice
- Władysław Gołębiowski

Do pobrania --> Marcinowiny.pdf

Więcej: Zapraszamy do lektury - Marcinowiny

 

Konferencja „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu...”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji p.n. „ Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu – jak integrować społeczności lokalne wokół tych działań”, która odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. /piątek/ w godz. 10.00–14.00 w sali Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - AGRO obiekt hotelowy (parter) przy ul. Zwycięskiej 8a.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” przy współpracy Wydziału Obszarów Wiejskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie ma na celu prezentację możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego obszarów wiejskich Dolnego Śląska
i wykorzystanie tych walorów w aktywizacji i rozwoju wsi, pokazanie presji związanej ze zmianami klimatycznymi i urbanizacją obszarów wiejskich i możliwości ochrony cennych zasobów przyrodniczych poprzez działania lokalne.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, sołectw, lokalnych organizacji, Lokalnych Grup Działania, podmiotów działających na rzecz wsi oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Więcej: Konferencja „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu...”

 

Informacja

W związku ze zmianą godzin pracy Banku Spółdzielczego  o/ Marcinowice

Urząd Gminy w Marcinowicach
Informuje, że w dniu 14.04.2017 r.
Kasa Urzędu Gminy
będzie czynna do godz. 13:00

 

Światowy Dzień Zdrowia

 

Strona 7 z 113

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice