poniedziałek, 15 października 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Remont mostu w Wirkach
Powstają siłownie zewnętrzne W Gminie Marcinowice trwają prace przy montażu siłowni zewnętrznych.
Dotacje dla gminy Marcinowice Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych.
Zebrania Sprawozdawcze Wójta Gminy Marcinowice ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
NEWS:

Szlak pieszy w Sadach

Zakończony został I etap budowy szlaku w Sadach. W porozumieniu z Powiatem Świdnickim wykonano ok. 210 m dł. szklaku pieszego, który docelowo ma prowadzić przez całą miejscowość.


Więcej: Szlak pieszy w Sadach

 

Starostowie dożynek

Więcej: Starostowie dożynek

 

Promesa z Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Gmina Marcinowice wśród 22 gmin, którym uroczyście zostały wręczone w dniu 22 sierpnia 2018 r. umowy i promesy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Więcej: Promesa z Odnowy Dolnośląskiej Wsi

 

Będzie nowa remiza strażacka w Tworzyjanowie

W Tworzyjanowie powstaje nowa remiza strażacka. Ruszył I etap budowy.


Więcej: Będzie nowa remiza strażacka w Tworzyjanowie

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Mysłaków gospodarzem Święta Plonów gminy Marcinowice

Tegoroczne Święto Plonów w gminie Marcinowice odbędzie się 2 września w Mysłakowie. Dożynki obfitować będą w liczne atrakcje, a organizatorzy spodziewają się doskonałej frekwencji. Nad przygotowaniami czuwają wójt gminy Władysław Gołębiowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dawid Sobczyk oraz tegoroczny gospodarz – sołectwo Mysłaków na czele z sołtysem Emanuelą Gerus oraz radną Iwoną Wiśniewską.

Więcej: Mysłaków gospodarzem Święta Plonów gminy Marcinowice

 

XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 21 sierpnia 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XLVI/18 z XLVI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 czerwca 2018r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XLVII/18 z XLVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 lipca 2018r.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.

  Więcej: XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Komunikat - PINB w Świdnicy

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDNICY do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach okresowych instalacji gazu

 

Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną zawartą w przepisie S 156 od ust. 2 do ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie definicja instalacji gazowej ma następujące brzmienie:

-         instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych,

-         instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenia do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe z wyposażeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach,

instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych.

Przepis SI 73 cytowanego rozrządzenia definiuje jako urządzenia gazowe kuchnie i kuchenki gazowe, zaś zgodnie z przepisem S 177 cytowanego rozporządzenia urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kpa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 0C.

Informuję, że zgodnie z przepisem art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicielu lub zarządcy obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub kontrole tą może przeprowadzić osoba posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

Więcej: Komunikat - PINB w Świdnicy

 

Dni Adaptacyjne w Przedszkolu

ZAPROSZENIE NA DNI ADAPTACYJNE

w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które od 3 września 2018 roku rozpoczną edukację przedszkolną wraz z rodzicami do wspólnej zabawy i zapoznania się z przedszkolem w dniach:

29.08 ( środa) – godzina 10:00

30.08 ( czwartek) – godzina 11:00

ZAPEWNIAMY:

Wspólne zabawy integracyjne w Sali wraz z nauczycielkami i rodzicami

Zwiedzanie przedszkola

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw

Wiele pozytywnych wrażeń :)

UWAGA !

Bardzo prosimy o zaopatrzenie się na czas tych spotkań w obuwie na zmianę.

Rodzice ( opiekunowie) na czas trwania spotkania nie pozostawiają dziecka bez opieki ( cały czas spędzają razem z dzieckiem w przedszkolu)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Zebranie wiejskie - Chwałków

W dniu 23.08.2018 r. o godz. 18:00  na świetlicy wiejskiej w Chwałkowie odbędzie się zebranie dotyczące funduszu sołeckiego.

Sołtys Wsi Chwałków

 

Strona 5 z 141

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

 • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
 • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice