niedziela, 17 lutego 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Waszego Święta,

życzę wielu radości, miłości, uznania i szacunku na co dzień, pociechy z wnucząt.

Spełniania swoich pasji i zainteresowań. Niech zawsze towarzyszy Wam dobre zdrowie i pogoda ducha.

 

Wójt Gminy Marcinowice

Stanisław Leń

 

Policja apeluje !

Więcej: Policja apeluje !

 

Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym

UWAGA ROLNICY – ZMIANA W PODATKU AKCYZOWYM!


Nowy limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019r. wynosi:

  1. 100,00 zł  x ilość ha użytków rolnych - dla posiadaczy gruntów rolnych
  2. 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych+ 30 zł  x średnia roczna liczba jednostek przeliczeniowych bydła - dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Osoba ubiegająca się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinna złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zwrot w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.,
  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla posiadaczy gruntów rolnych i bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2019 r., gotówką w kasie Urzędu Gminy Marcinowice, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz wzór wniosku o wydanie informacji  o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym, w wersji elektronicznej można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Marcinowice (www.bip.marcinowice.pl) – zakładka Informacje dla rolników.

Druki w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy Marcinowice, w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Marcinowice

Stanisław Leń

Więcej: Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 r.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ),  każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Wobec powyższego prosimy o dokładne wyliczenie  wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu.
Załącznik: oświadczenie

 

Przetarg - sprzedaż - autobus Jelcz

Marcinowice, dnia 16 stycznia 2019 roku

 

OR. 271.1/1.2019

WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
AUTOBUSU JELCZ L090 12t

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Marcinowice

ul. Tuwima 2
58-124 Marcinowice
NIP: 884-236-52-90

Przedmiot sprzedaży:
Samochód JELCZ L090 12t, stanowiący własność Gminy Marcinowice.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rok produkcji: 2004
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Numer rejestracyjny: DSW 28UJ
Pojemność/ Moc silnika: 4580 ccm / 132kW (179KM)
Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy
Liczba miejsc siedzących: 44
Rodzaj autobusu: miejski 2-drzwiowy 44 osobowy
Rozstaw osi: 4250 mm
Przebieg: 344.897 km
Wyposażenie: ABS, kasowniki kpl. ze sterowaniem elektronicznym, retarder, tablice informacyjne elektroniczne, zawieszenie osi tylnej pneumatyczne.
Ogumienie: CONTINENTAL 10.00 R17.5 134/132L, bieżnik 8,0 mm, zużycie 50%.
Stan techniczny: pojazd kompletny, sprawny technicznie.
Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 603 794 583).

Cena wywoławcza:
24.990,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Więcej: Przetarg - sprzedaż - autobus Jelcz

 

Wójt podziękował sołtysom

Ostatnia narada wójta gminy Marcinowice z sołtysami w sołeckiej kadencji 2015-2019, odbyła się 11 stycznia 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy w Marcinowicach.

Więcej: Wójt podziękował sołtysom

 

Informacja

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  2 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na  rok 2019 – informuję, że  kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu świdnickiego zostanie przeprowadzona w okresie

od dnia  13 lutego 2019 r. do dnia 28 marca  2019 r.

w lokalu Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika w Świdnicy ul. Sikorskiego 41.

Natomiast zgodnie z w/w Planem Kwalifikacji Wojskowej -  dla  osób podlegających  kwalifikacji wojskowej  zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy na terenie gminy Marcinowice  termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej został wyznaczony w dniach:

od 21 marca 2019r. do 22 marca 2019r.

Wójt Gminy

Stanisław Leń

 

Punkt Selektywnego Zbieraniania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Informujemy, że Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie ZUWIK Sp. z o.o., ul. Tuwima 25,  58-124 Marcinowice
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz  14.30 – 15.30, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.

Sobotnie terminy przyjmowania odpadów do PSZOK w 2019 r.:

19.01.2019 r.
16.02.2019 r.
16.03.2019 r.
20.04.2019r.
18.05.2019 r.
15.06.2019 r.
20.07.2019 r.

17.08.2019 r.

21.09.2019r.
19.10.2019 r.
16.11.2019 r.
21.12.2019 r.

Do PSZOK można oddawać:

a) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – w każdej ilości,
b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
c) środki ochrony roślin – w każdej ilości,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,
e) odpady wielkogabarytowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,
f) zużyte opony(TYLKO Z AUT OSOBOWYCH) – rocznie w ilości do 20 szt.,
g) papier i tektura, w tym opakowania z papieru i tektury – w każdej ilości,
h) opakowania z metali  – w każdej ilości,
i) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
j) szkło, w tym opakowania ze szkła  – w każdej ilości,
k) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
l) odpadowa masa roślinna – w każdej ilości,
ł) odpady kuchenne  ulegające biodegradacji – w każdej ilości,
m) odzież i tekstylia - w każdej ilości.

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej: Punkt Selektywnego Zbieraniania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Recykling jest niezbędny!


Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu.  Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach!  Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.

Więcej: Recykling jest niezbędny!

 

Informacje o konkursach

Ogłoszenie na otwarte konkursy ofert z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dostępne na stronie http://bip.marcinowice.pl/?id=1433

 

 

Strona 4 z 151

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice