środa, 12 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Droga w Marcinowicach gotowa Zakończyła się budowa drogi transportu rolnego w Marcinowicach, na którą Gmina Marcinowice otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego we wrześniu tego roku.
Slubowania - I Sesja Rady Gminy Marcinowice Zaprzysiężenie nowych Radnych oraz Wójta Gminy Marcinowice  odbyło się w piątek 23 listopada 2018 r. podczas pierwszej Sesji Rady Gminy Marcinowice kadencji 2018-2023.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Unijne pieniądze dla Gminy Marcinowice

Gmina Marcinowice została wyróżniona i jako jedna z pierwszych 30 dolnośląskich gmin i instytucji kultury otrzymała już umowę  na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na kwotę 357 271,00 zł, co stanowi maksymalny poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych projektu.W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz Skarbnik Gminy Marcinowice Irena Wygoda podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała” .

Więcej: Unijne pieniądze dla Gminy Marcinowice

 

Ponowna pomoc rządowa dla Gminy Marcinowice na usuwanie skutków powodzi

Gmina Marcinowice po raz kolejny otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi.  Promesa został podpisana 31 sierpnia br. Kolejna rządowa pomoc to kwota 350 tys. zł. Zostanie ona wykorzystana na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi. GminaMarcinowice ogłosiła już przetarg na odbudowę i modernizację rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
Łączna kwota pomocy jaką otrzyma Gmina Marcinowice w bieżących roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 750  tys. zł.Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80% , pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własny. Pomoc musi być wykorzystana do końca br.

 

Dożynki Gminne w Mysłakowie

Na długo zostanie w pamięci gości dożynkowych obraz polskiej wsi malowniczo przedstawiony przez mieszkańców Mysłakowa. Tegoroczne święto plonów  rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym, po czym korowód dożynkowy przeszedł na boisko, gdzie rozpoczęła się kolorowa zabawa dożynkowa przy śpiewie Koła Gospodyń wiejskich „Akacjowe Śpiewule” z Kątek oraz  Ukraińskiego Zespołu Ludowego „Zwierciadło”. Gwiazdą wieczoru był zespół Happy End. Dodatkową atrakcją była wystawa sprzętu rolniczego gromadzonego przez gospodarzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Natomiast wystawa fotografii mogła zapoznać oglądających z  historią wielu rodzin mieszkających obecnie w Mysłakowie i Sadach począwszy od okresów międzywojennych do współczesności. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne gdzie serwowano specjały polskiej kuchni i degustacja ślężańskiego soku malinowego i różnych przetworów z malin. Dla mieszkańców  Mysłakowa nie było w tym dniu rzeczy niemożliwych nawet złote gruszki na wierzbie rosły, a przy posesjach słomiane figury zachęcały do wzięcia udziału w zabawie dożynkowej.

 

Świetlica wiejska - GOLA ŚWIDNICKA

Pięknie uporządkowany i utwardzony teren wokół świetlicy i kapitalny remont wnętrza zupełnie zmieniły obiekt, który do niedawna jeszcze nie wyglądał zachęcająco, a nawet był przyczyną zamknięcia świetlicy. Dziś świetlica w Goli Świdnickiej wygląda jak nowa. Pięknie wyremontowane wnętrze, które już w tym miesiącu zostanie wypełnione nowymi meblami oraz zaplecze kuchenne wyposażone w zestaw kuchenny. W budynku świetlicy wiejskiej znajduje się kilka pomieszczeń w tym: pokój do gier i zabaw dla dzieci młodszych, sala główna, pomieszczenie kuchenne oraz sanitariaty. Wszystko te pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane. Zakres robót obejmował gruntowny remont całego budynku ( roboty tynkarskie, malarskie posadzkarskie, roboty dachowe, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i centralnego ogrzewania )  na kwotę 159 tys. zł.  Zakup wyposażenia w skład którego wchodzą : stoły, krzesła, szafy, meble kuchenne, sprzęt AGD, zestaw mebli dziecięcych zostanie sfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Więcej: Świetlica wiejska - GOLA ŚWIDNICKA

 

Drogi transportu rolnego

Okres letni to czas nie tylko wypoczynku dzieci i młodzieży, ale również czas wzmożonych prac polowych rolników. W tym czasie drogi, które prowadzą do pól i dojazd do nich jest najważniejszy. Bolączką rolników, którzy dojeżdżali w Marcinowicach do swoich gruntów, był utrudniony dojazd przez drogi osiedla „NOWE”. Dlatego Wójt Gminy Marcinowice podjął decyzję o poszerzeniu i utwardzeniu drogi prowadzącej do pól rolników, którzy właśnie tam posiadają swoje grunty. Obecnie rolnicy mogą dojechać do swoich pól bezpośrednie z drogi krajowej nr 35, omijając zabudowania osiedlowe. Prace ziemne wykonała miejscowa spółka  Zakład Usług Wodnych i Komunalnych  Sp. z o.o., natomiast pracownicy zatrudnienie w ramach robót publicznych uporządkowali teren obok drogi.

 

Oświetlenie uliczne

Corocznie  w budżecie gminy przeznaczone są pieniądze na modernizacje i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice. Również w tym roku przybyło kilka punktów świetlnych. Rozbudowano oświetlenie  przy drodze gminnej w Wirach, zamontowano oprawę oświetleniową przy drodze gminnej w Kątkach oraz 4 punkty świetlne przy drodze powiatowej w Wirkach. Rozbudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Tworzyjanowie, gdzie do prac włączyła  się również  miejscowa młodzież co znacznie obniżyło koszt wykonania zadania. Tylko w tym roku na wymienione prace z budżetu gminy wydatkowano kwotę ponad 70 tys. zł. Aby ułatwić organizację wielu imprez jakie odbywają się w miejscowościach na terenie gminy wykonano przyłącza energetyczne do boisk sportowych w Mysłakowie i Sadach. Ponadto przygotowano już dokumentacje projektową i kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej i odcinka drogi powiatowej w Śmiałowicach, drogi powiatowej w Tąpadłej ( kierunek Wiry ). Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 35 w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów, oraz drogi powiatowej w Szczepanowie ( kierunek Gola Świdnicka). Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Chwałkowie.

 

Festyn z okazji święta Św. Krzysztofa patrona kierowców

W niedzielę 26 lipca br. na boisku sportowym w Marcinowicach odbył się festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach. Uroczystość, z okazji  święta Św. Krzysztofa patrona kierowców, była okazją do poświęcenia pojazdów i ich użytkowników. Ceremonii tej przewodniczył  ks.Kanonik Marian Lewandowski  wraz z  ks. Diakonem Pawłem Schanne. Każdy kierowca otrzymał ulotkę „Wyhamuj w porę – kierowca i alkohol” promującą trzeźwość, jazdę bez alkoholu.Festyn był  bardzo dobrą okazją do promowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci , młodzieży i dorosłych. Panowie Policjanci z miejscowego Posterunku Policji przeprowadzili zabawę przy użyciu alkogogli symulujących stan po spożyciu alkoholu. Nagrody dla uczestników konkursów ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach.

Więcej: Festyn z okazji święta Św. Krzysztofa patrona kierowców

 

POMOC RZĄDOWA NA USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

Gmina Marcinowice otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Rządowa pomoc wyniesie 400 tys. zł. Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80%, pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własny. Pomoc musi być wykorzystana do końca br.Okres żniw i intensywnych prac polowych spowodował konieczność rozpoczęcia już usuwania strat w infrastrukturze. Do chwili obecnej z budżetu gminy wydatkowano na ten cel sumę 168 tys. zł.Łącznie w budżecie gminy ponad 683 tys. zł zostanie przeznaczone na: remont dróg, przepustów, studzienek i rowów, budynków komunalnych, wynagrodzeń dla strażaków za udział w akcji, zakup piasku, pompy i odzieży dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które to rzeczy zostały zniszczone w czasie powodzi. Ponad 18 tys. zł wyniósł koszt wywozu nieczystości z miejscowości, które najbardziej ucierpiały w  wyniku powodzi.

 

I miejsce

Zabawy, gry, zawody sportowe, zdrowa rywalizacja i dobry humor towarzyszy dzieciom i młodzieży, która spotyka się codziennie na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Marcinowicach, gdzie pod czujnym okiem opiekuna spędzają wakacyjny czas. Wczoraj nasza młodzież wzięła udział w Turnieju Drużyn Podwórkowych „Lato z ŚOSiR-em 2009r.” organizowanym w Świdnicy zdobywając I miejsce. W zorganizowanych meczach piłki nożnej Królem Strzelców został Kacper Tadrzak. Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy bezpiecznej i udanej zabawy. Zachęcamy do udziału w zajęciach dla dzieci i młodzieży, które odbywają się na boiskach sportowych przy obiektach szkolnych w Strzelcach i Marcinowicach.

 

Stypendia szkolne 2009r.

W słoneczny poranek 13 lipca br. 106 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Marcinowice odebrało gratulacje i stypendia ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Marcinowice. Wśród tegorocznych stypendystów jest 5 prymusów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zostali dodatkowo wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami. W tym roku Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu,  Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Marcinowice przyznała 41 stypendiów naukowych, 68 sportowych i 12 artystycznych na łączną kwotę 20 tys. zł. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Strona 140 z 145

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice