środa, 16 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Przetarg na sprzedaż autobusu   WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090 12t
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Badania mammograficzne w Gminie Marcinowice

Ponad 60 kobiet z terenu Gminy Marcinowice skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych wykonanych w ramach Programu NFZ. Badania przeprowadzone zostały 13 maja w Marcinowicach. Było to możliwe dzięki współpracy Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z firmą FADO S.A. Centrum Usług Medycznych. Firma dysponująca mammobusem przeprowadza bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku 50-69 roku życia. W Gminie Marcinowice autobus był do dyspozycji pacjentek jeden dzień na parkingu przy Urzędzie Gminy. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług medycznych jakie są stale świadczone w Marcinowicach. W Marcinowicach funkcjonuje gabinet stomatologiczny, ginekologiczny i rehabilitacyjny, którego koszt funkcjonowania pokrywany jest z budżetu gminy. Usługi stomatologiczne i ginekologiczne świadczone są przez doświadczonych specjalistów z Wrocławia.

 

Więcej: Badania mammograficzne w Gminie Marcinowice

 

Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, z okazji Dnia Strażaka i Święta Konstytucji 3 Maja , na stadionie w Marcinowicach odbyła się uroczystość z licznym udziałem strażaków, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Marcinowice. Rozpoczęto obchody uroczystą mszą świętą koncelebrowaną. Przewodniczył eucharystii i wygłosił patriotyczne kazanie ksiądz Marian Lewandowski. W celebrze uczestniczyli również księża: Tadeusz Dudek, Adam Woźniak oraz Grzegorz Ławniczak.Po mszy świętej zabrał głos, witając gości oraz nawiązując do tematyki święta, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Marcinowicach Pan Arkadiusz Kulig.Również z życzeniami i słowami refleksji zwrócili się do zebranych Wójt Gminy Pan Jerzy Guzik , Starosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy Pan Dariusz Budkiewicz.W obchodach uczestniczyła również poseł na Sejm RP, Pani Anna Zalewska.

 

Więcej: Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3 Maja

 

Poświęcenie figurki w Wirkach

Dzień 1 maja br. był niezwykle wyjątkowym dniem dla mieszkańców Wirek. W pierwszomajowy poranek Wirki miały swoje święto, została poświecona odrestaurowana kolumna maryjna. Wszyscy cieszyli się , że po wielu miesiącach prac renowacyjnych ponownie góruje nad miejscowością ponad 300 –letnia figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Kilka miesięcy temu mieszkańcy wsi Wirki wraz z Sołtys wsi Panią Teresą Michalak zwrócili się do Wójta Gminy Jerzego Guzika z prośba o pomoc w jej odrestaurowaniu. Koszt renowacji okazał się bardzo wysoki z uwagi na to, iż figurka została uszkodzona przez szczątki pokrycia dachowego, które oderwało się od pobliskiego budynku agencyjnego w czasie nawałnicy. Przez lata figurka malowana była farbami olejnymi, co zamiast zabezpieczyć powodowało przyspieszony proces niszczenia piaskowca - materiału z którego wykonana jest figurka. Po demontażu okazało się, że również cała kolumna jest popękana, a postument wymaga gruntownej renowacji. Wszystkie te czynniki spowodowały, że koszt renowacji był ogromny, a prace żmudne i długotrwałe. Dzięki przychylności Rady Gminy Wójt Jerzy Guzik przeznaczył na ten cel 18,5 tys. zł. z budżetu gminy i pozyskał 5 tys. zł z Agencji Nieruchomości Rolnych. Dbając o estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca, wykonano również postument i ogrodzenie. Był to całkowity koszt renowacji figurki.

 

Więcej: Poświęcenie figurki w Wirkach

 

Absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

Już po raz czwarty Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Radni obecni w dniu 28 kwietnia br. na XL sesji Rady Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa analizując uprzednio złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jak zauważono rok 2009 zakończył się doskonałym rezultatem. W wyniku realizacji dochodów w 98,5 % i wydatków w 88,5 % budżet gminy zamknął się nadwyżką większą niż planowana. Rok 2009r. był to czas realizacji inwestycji, na które Gminy Marcinowice ubiegała się o pomoc ze środków UE i otrzyma w najbliższym czasie częściowy zwrot poniesionych kosztów.

Więcej: Absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

 

ARiMR Infromacja

Od dnia 15 marca 2010 roku rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie płatności na 2010 rok. Rolnicy mogą składać wnioski do dnia 17 maja br. oraz w okresie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, tj. do 11 czerwca br. z uwzględnieniem sankcji terminowych. Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich należy zwrócić uwagę, że rolnicy najwięcej wniosków składają w ostatnim tygodniu okresu przeznaczonego nas ich złożenie.W związku z powyższym Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie poniższego komunikatu na państwa tablicach informacyjnych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny informuje, że w związku z prowadzonym naborem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 rok
Biura Powiatowe ARiMR w okresie od 10 – 14, 17 maja 2010 roku będą czynne w godzinach od 6.00 – 22.00, natomiast w dniu 15 maja 2010 roku zapewnione będą dyżury od 8.00 – 16.00.

 

Dalsze sukcesy „strażaka” z Gimnazjum Marcinowice

W dniu 20 04.2010r. w Kowarach odbył się finał dolnośląski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Powiat świdnicki w kategorii szkół gimnazjalnych reprezentował zwycięzca eliminacji powiatowych, uczeń klasy II Gimnazjum z Marcinowic, Sebastian Konstanty. Odniósł on kolejny duży sukces zdobywając II miejsce w finale dolnośląskim i tym samym zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego, który zostanie rozegrany pod koniec maja.

 

 

Więcej: Dalsze sukcesy „strażaka” z Gimnazjum Marcinowice

 

Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice

Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice


Więcej: Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice

 

Umowa na kanalizowanie Gminy Marcinowice podpisana

W minioną środę 7 kwietnia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał umowę z wykonawcą zadania „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie”. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu, do którego zgłosiły się cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło świdnickie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych Eko – Wod Sp. z o.o., które zadeklarowało wykonać zadanie za kwotę 7 mln 317 tys. zł. Na realizację ma 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Ze skanalizowania skorzysta 980 mieszkańców, a sieć będzie miała długość14 km. W planach mamy kolejne etapy i skanalizowanie kolejnych wsi – Zebrzydowa, Szczepanowa, Strzelc i Tworzyjanowa, gdyż na te miejscowości posiadamy dokumentację. Zwrot poniesionych wydatków ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następuje po 24 miesiącach od dnia zakończenia inwestycji.

 

Więcej: Umowa na kanalizowanie Gminy Marcinowice podpisana

 

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy


W dniu 29 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Marcinowice, na którym zostały zaopiniowane uchwały przygotowane na XXXVIII sesję Rady Gminy Marcinowice m.in. wyodrębnienie środków z budżetu Gminy Marcinowice na fundusz sołecki na 2011 roku. W komisji wzięła udział Pani Anna Zalewska Poseł na Sejm RP , która przedstawiła sprawy w jakimi się w tej chwili zajmuje m.in. temat budowy elektrowni wiatrowych, stan wykorzystania funduszy strukturalnych, jak również problemy oświaty.
Pan Wójt Jerzy Guzik zapytał Panią Poseł o możliwość pozyskania 80 % dofinansowania na budowę przedszkola Gminnego w Marcinowicach.

 

Więcej: Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

 

Tradycje Stołu Wielkanocnego

W niedzielę 28 marca br. w Gminie Marcinowice zapachniało wiosną i świętami, a wszystko za sprawą cyklicznej imprezy : ”Tradycje Stołu wielkanocnego”, która odbyła się już po raz szósty. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Poseł na Sejm Anna Zalewska, Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tadeusz Jakubowski, księża, wójtowie i burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin i miast, sołtysi , radni oraz reprezentacja z powiatu łowickiego i kartuskiego przybyła na zaproszenie starostwa powiatowegoGospodarz Gminy Marcinowice Wójt Jerzy Guzik dziękuje wszystkim osobom , które brały udział w przygotowaniu imprezy: pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektorowi oraz pracownikom Zespołu Szkół w Marcinowicach, Staroście Powiatu Świdnickiego i pracownikom starostwa za włączenie się w organizację imprezy, Stowarzyszeniu Gmin Ślężańskich, które jest jednym ze sponsorów imprezy. Słowa podziękowań kieruje również do wszystkich, którzy zgłosili swój udział w konkursie i przygotowali przepiękne stoły wielkanocne.Tegoroczna dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury z gminnego budżetu została zwiększona dzięki czemu kalendarz imprez będzie atrakcyjniejszy.

 

Strona 137 z 148

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice