środa, 14 listopada 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Wywieśmy flagę z okazji Święta Niepodległości  
Fundusze na udrożnienie rzeki Czarna Woda Na podstawie porozumienia Gminy Marcinowice z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, wyczyszczona zostanie rzeka Czarna Woda w Zebrzydowie i Wirach.
Pasowanie na przedszkolaka W dniu 6 listopada 2018 r. w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach odbyła się kolejna ważna uroczystość.Pierwsze Pasowanie na Przedszkolaka!
Dotacja na sprzęt dla ochotników Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018”.
NEWS:

Otwarcie świetlicy w Sadach

W sobotę 3 października w obecności miejscowego Proboszcza ks. Tadeusza Karasiewicza oraz władz gminy Marcinowice na czele z Wójtem Gminy Jerzym Guzikiem, odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sadach. Uroczystość została przygotowana przez Sołtysa, Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Sady. W kompleksowo wyremontowanym obiekcie świetlicy po oficjalnym otwarciu i poświęceniu bawili się zaproszenie goście, sołtysi gminy Marcinowice, Rada Sołecka oraz mieszkańcy miejscowości Sady. Pięknie wyglądające pomieszczenia zachęcały do zabawy i pobytu w budynku. Remont obejmował malowanie wszystkich pomieszczeń. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Została położona glazura i terakota, odrestaurowano dębowy parkiet, wyremontowano sanitariaty i zaplecze kuchenne. Cały obiekt odzyskał swój blask. Dzięki pozyskanym środkom z programu ‘’Mała odnowa wsi’’ świetlica została wyposażona w nowe stoły, krzesła, szafy. To już kolejna świetlica w Gminie Marcinowice, która w tym roku została oddana do użytku po przeprowadzeniu szeregu prac remont.

 

Droga w Tąpadłej

W ostatnim okresie na terenie gminy Marcinowice prowadzonych jest wiele prac w infrastrukturze drogowej. Począwszy od oświetlenia poprzez odbudowę nawierzchni dróg i prace melioracyjne. W ubiegłym tygodniu zakończono prace przy naprawie drogi gruntowej, której stan uległ pogorszeniu w wyniku nadmiernych opadów i sytuacji powodziowej jaka miała miejsce w latach ubiegłych, a szczególnie w tym roku. Droga ta stanowi dojazd do kilku posesji zabudowanych jak również do wielu działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. W wyniku wzmożonego w ostatnim okresie ruchu budowlanego przy tej ulicy z inicjatywy właścicieli działek, przystąpiono do obudowy drogi. Inicjatorem ze strony mieszkańców był Pan Janusz Larski i Zbigniew Sowa, który sprowadził ciężki sprzęt i wykonał bardzo duży zakres robót. Na zlecenie Gminy Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. wykonał podbudowę oraz część jezdną z pospółki i różnych frakcji tłucznia granitowego. Inwestycja jest dobrym przykładem współpracy sektorów prywatnego, publicznego i gospodarczego.

 

Dotacja dla Powiatu Świdnickiego

Na ostatniej sesji w dniu 9 września br. Rada Gminy Marcinowice podjęła uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Remont nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej Nr 2899D Strzelce –Chwałków. Gmina Marcinowice zobowiązały się do udzielenia pomocy w kwocie 150 tys. zł. Droga powiatowa na odcinku planowanej modernizacji łączy dwie miejscowości: Strzelce – Chwałków, położone na terenie Gminy Marcinowice. Zły stan techniczny nawierzchni tego odcinka drogi uzasadnia przeprowadzenie modernizacji wraz z przebudową.

 

Więcej: Dotacja dla Powiatu Świdnickiego

 

Odmulanie potoku Czarna Woda

Urząd Gminy Marcinowice informuje, iż Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ogłosił przetarg na usuwanie szkód popowodziowych powstałych na potoku Czarna Woda w miejscowości Strzelce. W dniu 7 września b.r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Aktualnie trwa procedura oceny ofert i wyłonienia wykonawcy. W najbliższym czasie rozpoczną się prace odmulania dna na potoku Czarna Woda.

 

Unijne pieniądze dla Gminy Marcinowice

Gmina Marcinowice została wyróżniona i jako jedna z pierwszych 30 dolnośląskich gmin i instytucji kultury otrzymała już umowę  na dofinansowanie zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na kwotę 357 271,00 zł, co stanowi maksymalny poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych projektu.W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz Skarbnik Gminy Marcinowice Irena Wygoda podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w miejscowości Biała” .

Więcej: Unijne pieniądze dla Gminy Marcinowice

 

Ponowna pomoc rządowa dla Gminy Marcinowice na usuwanie skutków powodzi

Gmina Marcinowice po raz kolejny otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi.  Promesa został podpisana 31 sierpnia br. Kolejna rządowa pomoc to kwota 350 tys. zł. Zostanie ona wykorzystana na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w czasie powodzi. GminaMarcinowice ogłosiła już przetarg na odbudowę i modernizację rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
Łączna kwota pomocy jaką otrzyma Gmina Marcinowice w bieżących roku z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 750  tys. zł.Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80% , pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własny. Pomoc musi być wykorzystana do końca br.

 

Dożynki Gminne w Mysłakowie

Na długo zostanie w pamięci gości dożynkowych obraz polskiej wsi malowniczo przedstawiony przez mieszkańców Mysłakowa. Tegoroczne święto plonów  rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym, po czym korowód dożynkowy przeszedł na boisko, gdzie rozpoczęła się kolorowa zabawa dożynkowa przy śpiewie Koła Gospodyń wiejskich „Akacjowe Śpiewule” z Kątek oraz  Ukraińskiego Zespołu Ludowego „Zwierciadło”. Gwiazdą wieczoru był zespół Happy End. Dodatkową atrakcją była wystawa sprzętu rolniczego gromadzonego przez gospodarzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Natomiast wystawa fotografii mogła zapoznać oglądających z  historią wielu rodzin mieszkających obecnie w Mysłakowie i Sadach począwszy od okresów międzywojennych do współczesności. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne gdzie serwowano specjały polskiej kuchni i degustacja ślężańskiego soku malinowego i różnych przetworów z malin. Dla mieszkańców  Mysłakowa nie było w tym dniu rzeczy niemożliwych nawet złote gruszki na wierzbie rosły, a przy posesjach słomiane figury zachęcały do wzięcia udziału w zabawie dożynkowej.

 

Świetlica wiejska - GOLA ŚWIDNICKA

Pięknie uporządkowany i utwardzony teren wokół świetlicy i kapitalny remont wnętrza zupełnie zmieniły obiekt, który do niedawna jeszcze nie wyglądał zachęcająco, a nawet był przyczyną zamknięcia świetlicy. Dziś świetlica w Goli Świdnickiej wygląda jak nowa. Pięknie wyremontowane wnętrze, które już w tym miesiącu zostanie wypełnione nowymi meblami oraz zaplecze kuchenne wyposażone w zestaw kuchenny. W budynku świetlicy wiejskiej znajduje się kilka pomieszczeń w tym: pokój do gier i zabaw dla dzieci młodszych, sala główna, pomieszczenie kuchenne oraz sanitariaty. Wszystko te pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane. Zakres robót obejmował gruntowny remont całego budynku ( roboty tynkarskie, malarskie posadzkarskie, roboty dachowe, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i centralnego ogrzewania )  na kwotę 159 tys. zł.  Zakup wyposażenia w skład którego wchodzą : stoły, krzesła, szafy, meble kuchenne, sprzęt AGD, zestaw mebli dziecięcych zostanie sfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Więcej: Świetlica wiejska - GOLA ŚWIDNICKA

 

Drogi transportu rolnego

Okres letni to czas nie tylko wypoczynku dzieci i młodzieży, ale również czas wzmożonych prac polowych rolników. W tym czasie drogi, które prowadzą do pól i dojazd do nich jest najważniejszy. Bolączką rolników, którzy dojeżdżali w Marcinowicach do swoich gruntów, był utrudniony dojazd przez drogi osiedla „NOWE”. Dlatego Wójt Gminy Marcinowice podjął decyzję o poszerzeniu i utwardzeniu drogi prowadzącej do pól rolników, którzy właśnie tam posiadają swoje grunty. Obecnie rolnicy mogą dojechać do swoich pól bezpośrednie z drogi krajowej nr 35, omijając zabudowania osiedlowe. Prace ziemne wykonała miejscowa spółka  Zakład Usług Wodnych i Komunalnych  Sp. z o.o., natomiast pracownicy zatrudnienie w ramach robót publicznych uporządkowali teren obok drogi.

 

Oświetlenie uliczne

Corocznie  w budżecie gminy przeznaczone są pieniądze na modernizacje i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice. Również w tym roku przybyło kilka punktów świetlnych. Rozbudowano oświetlenie  przy drodze gminnej w Wirach, zamontowano oprawę oświetleniową przy drodze gminnej w Kątkach oraz 4 punkty świetlne przy drodze powiatowej w Wirkach. Rozbudowano oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Tworzyjanowie, gdzie do prac włączyła  się również  miejscowa młodzież co znacznie obniżyło koszt wykonania zadania. Tylko w tym roku na wymienione prace z budżetu gminy wydatkowano kwotę ponad 70 tys. zł. Aby ułatwić organizację wielu imprez jakie odbywają się w miejscowościach na terenie gminy wykonano przyłącza energetyczne do boisk sportowych w Mysłakowie i Sadach. Ponadto przygotowano już dokumentacje projektową i kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej i odcinka drogi powiatowej w Śmiałowicach, drogi powiatowej w Tąpadłej ( kierunek Wiry ). Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 35 w miejscowościach Marcinowice i Szczepanów, oraz drogi powiatowej w Szczepanowie ( kierunek Gola Świdnicka). Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Chwałkowie.

 

Strona 137 z 143

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice