niedziela, 17 lutego 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Rusza selektywna zbiórka

Gmina Marcinowice planuje przystąpić od 01.04.2011r. do selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie całej gminy zostanie rozmieszczonych ok. 40 szt. gniazd (po jednym pojemniku na stłuczkę szklaną i  PET-a o pojemności 1500 l). Ponadto dwukrotnie w ciągu roku organizowana będzie zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD bezpośrednio z gospodarstw domowych. O terminach zbiórek i lokalizacji gniazd poinformujemy mieszkańców gminy Marcinowice po podpisaniu umowy z odbiorcą tych odpadów.

 

Pierwszy Orlik w gminie

Już w tym roku ruszy budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Wirki w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Projekt obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m oraz budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok 60 m2.
Boisko będzie ogrodzone i oświetlone. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia sięga 1 mln 50 tys. zł. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków samorządu wojewódzkiego w kwocie ok  333 000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie do 500 000,00 zł. Pozostałą kwotę pokryje gmina. Już jesienią br. będziemy mogli korzystać z nowego obiektu.
 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
w dniu 11 marca 2011 r.  o godz. 8:30
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
VI  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokółu nr V/11 z V sesji Rady Gminy z dnia 18 lutego 2011r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/    Zdzisław Grabowski

 

Kolejne środki unijne dla Gminy Marcinowice

Już w tym roku rozpoczęcie prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Chwałkowie. W dniu 22.02.2011r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 217/IV/11 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Marcinowice zakwalifikowała się do współfinansowania dwóch projektów tj.: „Przekształcenie gminnego obiektu sportowej rekreacji dziecięcej i młodzieżowej na publiczny plac zabaw wraz ze świetlicą w Chwałkowie”, rozpoczęcie inwestycji już w tym roku. Zakończenie prac przewiduje się na 2012 rok, oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie”, prace remontowe dobiegają końca, wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Mysłakowa będą mogli korzystać z wyremontowanej świetlicy już w kwietniu br. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi ponad 955 tyś. zł.

 

Umowa - Kalizowanie Gminy

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych z siedzibą w Strzelcach 24 lutego 2011r. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO – WOD Sp. z o.o., na wykonanie inwestycji pn. „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zebrzydów wraz z przesyłem do Marcinowic”. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, do którego w ostatnim etapie zgłosiło się sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło właśnie świdnickie przedsiębiorstwo, które zadeklarowało wykonanie zadanie za kwotę 4 mln 489 tys. zł brutto.
Inwestycja ruszy w marcu, a jej zakończenie planuje się na 15 grudnia br. Ze skanalizowania skorzysta 570 mieszkańców, a sieć będzie miała długość ok. 10 km.
Po raz pierwszy tak duża inwestycja będzie realizowana poprzez spółkę gminną. Gmina jako właściciel spółki dokona wszystkich poręczeń finansowych. Przeprowadzenie zadania przez ZUWiK Sp. z o.o. jest bardzo korzystna ponieważ spółka odliczy VAT przez co inwestycja będzie tańsza o 23% a tym samym mniej wydamy z naszego budżetu. Wspólnymi staraniami ubiegamy się o pozyskanie środków na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki i dotacji.
Przed rozpoczęciem zadania Wykonawca wraz z Inwestorem spotkają się z mieszkańcami Zebrzydowa w celu omówienia szczegółów dotyczących planowanych robót budowlanych.

Więcej: Umowa - Kalizowanie Gminy

 

Mobilny Punkt Informacyjny

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy Marcinowice oraz PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku.
W dniu 24.02.2011r. wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Marcinowice mogli wziąć udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacyjnych.
Spotkanie z konsultantem PIFE miało na celu  pomoc osobom, które zamierzają ubiegać się o dotację unijną, bądź chciały dowiedzieć się czegoś więcej o Funduszach Europejskich. Otrzymane informacje z pewnością pomogą im w podjęciu decyzji i przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawił podstawowe kryteria oraz wskazał instytucję, która odpowiada za przyjmowanie wniosków. Ze względu na duże zainteresowanie planujemy w najbliższym terminie powtórzyć spotkanie tak aby każdy chętny mieszkaniec mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi konsultacjami zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wraz z określeniem zakresu swoich potrzeb na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr  tel. 74/850-34-95.

 

Remont świetlicy w Mysłakowie dobiega końca.

Wszystko wskazuje, że już od kwietnia mieszkańcy miejscowości Mysłaków będą korzystać z wyremontowanej świetlicy. Trwający od września ubiegłego roku remont realizowany jest zgodnie z harmonogramem i zbliża się ku końcowi. Budynek jest już ocieplony, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa a z dachu zniknęły płyty azbestowe. Dokonano modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz przebudowana została klatka schodowa i pomieszczenia sanitarne. Do zakończenia inwestycji zostało jeszcze wykonanie zagospodarowanie teren przy świetlicy, wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej, roboty malarskie i wykończeniowe. Inwestycja realizowana jest ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość zadania opiewa na kwotę 767 330,15 zł a dofinansowanie kształtuje się na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych. Jak zapewnia Wójt Gminy Jerzy Guzik każdy będzie mógł korzystać ze świetlicy. Najmłodszych mieszkańców zapraszamy do oddziału przedszkolnego, starsze dzieci na zajęcia świetlicowe. Z pewnością pozostali mieszkańcy będą aktywnie korzystać z obiektu. W jednym z pomieszczeń planowana jest nawet „izba pamięci”.

Więcej: Remont świetlicy w Mysłakowie dobiega końca.

 

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych w niedzielę 3 kwietnia b.r. odbędą się wybory do izb rolniczych.  W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina.  Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 8.00 do 18.00. Na terenie Gminy Marcinowice uprawnieni do głosowania będą mogli oddać swój głos w Marcinowicach. Na lokal wyborczy wybrano salę narad  Urzędu Gminy w Marcinowicach.  Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Więcej: Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 

500 tys. zł dla Gminy Marcinowice

Już po raz szósty Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera promesę przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po kilkumiesięcznych staraniach 05 lutego br. Gmina Marcinowice otrzymała promesą na 500 tys. zł. przeznaczoną na naprawę dróg w Wirach i Sadach, które zostały wskazane przez ministerstwo z czterech zgłoszonych przez Wójta Gminy Jerzego Guzika. Realizacja wybranych zadań w 100 % zostanie sfinansowana ze środków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ubiegłym roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota ponad 1 mln 700 tys. zł na podstawie otrzymanych trzech promes. Przyznane środki pozwoliły na realizację łącznie 22 zadań.

 

Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

Do niecodziennego spotkania doszło 9 lutego br. w Zespole Szkół w Marcinowicach. Na zaproszenie Wójta Gminy Jerzego Guzika przybyła Pani Poseł RP Anna Zalewska. W spotkaniu uczestniczył Wójt Jerzy Guzik i Radni Gminy Marcinowice oraz młodzież wspólnie z gronem pedagogicznym. Pomysł na spotkanie z Panią Poseł, zrodził się po uczestnictwie gimnazjalistów 21 stycznia br. w sesji Rady Gminy Marcinowice. Widząc zainteresowanie młodzieży Wójta Gminy Marcinowice obiecał wówczas, że zorganizuje spotkanie z parlamentarzystką. Pani Poseł Anna Zalewska przyjęła zaproszenie i przyjechała na zorganizowane spotkanie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wykazali się dużą wiedzą na temat życia politycznego. Pani Poseł opowiedziała o początkach swojej kariery i swojej obecnej pracy oraz sprawach jakimi się zajmuje.

Więcej: Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

 

Strona 134 z 151

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice