czwartek, 20 września 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Nasze przedszkole otwarte Przedszkole – to długo wyczekiwana inwestycja w gminie Marcinowice. W czwartek 13 września 2018 r. pierwsze publiczne przedszkole zostało uroczyście otwarte.  
Pół wieku razem Alina i Kazimierz Kowalewscy, mieszkańcy gminy Marcinowice świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Marcinowiny bezpłatny informator - wrzesień 2018 Nowy egzemplarz bezpłatnego informatora Marcinowiny!
Ruszył montaż siłowni Rozpoczęły się prace nad instalacją siłowni zewnętrznych. Jako pierwsza zamontowana została siłownia na boisku w Mysłakowie.
NEWS:

Stowarzyszenie krzewienia trzeźwości w rodzinie

Niewiele osób wierzyło, że uda się zrealizować to przedsięwzięcie. Otóż powstało Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie  „Jasny horyzont” w Marcinowicach, które wzięło sobie za cel działania popularyzację trzeźwości w rodzinie przede wszystkim a także pomoc osobom uzależnionym w znalezieniu właściwego celu w życiu i wskazanie tego „jasnego horyzontu”. Do działalności niezbędna jest siedziba i to stanowiło poważny problem. Nie na długo jednak bo przychylny przedsięwzięciu Wójt Gminy, Jerzy Guzik, wskazał miejsce w piwnicach ośrodka zdrowia w Marcinowicach. Przydzielił ekipę remontową oraz wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach środki finansowe na remont pomieszczeń. Efekt końcowy przerósł oczekiwania. Klub wygląda okazale i zachęca do odwiedzin przyjaznymi pomieszczeniami.

Więcej: Stowarzyszenie krzewienia trzeźwości w rodzinie

 

ZŁOTE GODY

Przebaczenie i dużo miłości to dewiza na wspólne życie Państwa Janiny i Józefa Mikołajczyków z Zebrzydowa, którzy razem przeżyli już 62 lata.Dziewięć par, a wśród nich trzy pary z Gminy Marcinowice 23 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy otrzymało medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Razem z Państwem Mikołajczyk swój złoty jubileusz 50 –lecia  obchodzili Państwo Waleria i Tomasz Faluta z Wir oraz Anna i Zygmunt Schienke z Zebrzydowa.

 

Więcej: ZŁOTE GODY

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Już wkrótce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W wyborach zarządzonych na dzień 07 czerwca br. głosowanie odbywać się będzie w godzinach od  8.00  -22.00. W  dniu 21 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Mieszkańcy Gminy Marcinowice będą mogli oddać swój głos w następujących lokalach wyborczych: w Marcinowicach: mieszkańcy Marcinowic, Gruszewa; w Szczepanowie: mieszkańcy Szczepanowa, Klecina, Kraskowa, Goli Świdnickiej, Strzelc, Tworzyjanowa; w Chwałkowie:mieszkańcy Chwałkowa; w Białej: mieszkańcy Białej; w Wirach: mieszkańcy Wir, Wirek, Tąpadłej, Kątek; w Mysłakowie: mieszkańcy Mysłakowa, Zebrzydowa, Sadów; w Śmiałowicach: mieszkańcy Śmiałowic, Stefanowic.

 

Szkolenie OSP

Od 8 maja 2009r. w Gminie Marcinowice trwa  szkolenie podstawowe strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Marcinowicach, Mysłakowie, Strzelcach, Tworzyjanowie, Zebrzydowie. Uczestnikami są kandydaci na strażaków ( dotychczasowo działacze  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych)  oraz strażacy, którzy  nie posiadali takiego wyszkolenia. Szkolenie podstawowe poprzedził kurs BHP, który był wstępem do szkolenia podstawowego. Wszyscy uczestnicy przeszli badania lekarskie i zostali ubezpieczeni. Wykładowcami kursu są funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Więcej: Szkolenie OSP

 

Kościół w Mysłakowie wpisany do rejestru zabytków

Już wszystkie kościoły znajdujące się na terenie Gminy Marcinowice znalazły się w rejestrze zabytków. Dzięki zaangażowaniu proboszcza Parafii Mysłaków ks.Tadeusza Karasiewicza oraz Wójta Gminy Marcinowice po kilku miesiącach oczekiwania kościół parafialny pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Mysłakowie został wpisany do rejestru zabytków. Kościół wybudowano w 1855r., w stylu neoromańskim, dzięki staraniom proboszcza Aloisa Pratscha. Usytuowany jest na miejscu starszej świątyni, datowanej na XIII w.  Choć jest to jeden z najmłodszych kościołów, to jak większość zabytków wymaga remontu. Najpilniejsze prace jakie trzeba wykonać to zmiana pokrycia dachowego.

Więcej: Kościół w Mysłakowie wpisany do rejestru zabytków

 

Prace remontowe zakończone

Kilka tygodni trwały parce remontowe w pomieszczeniach piwnicznych ośrodka zdrowia w Marcinowicach. Pomieszczenia te zostały zaadoptowane na siedzibę Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont”. Koszt wykonania prac remontowych pokrył Urząd Gminy Marcinowice, natomiast koszt zakupu materiałów budowlanych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

 

Więcej: Prace remontowe zakończone

 

Majówka w Marcinowicach

Jak co roku w czasie długiego weekendu majowego w Gminie Marcinowice odbyły się obchody Dnia Strażaka oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała miejsce 2 maja na stadionie sportowym w Marcinowicach. Obchody rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Tadeusza Dudka, Księdza Kanonika Mariana Lewandowskiego, Księdza Kanonika  Adama Woźniaka w intencji strażaków. Po Mszy Św. odbyła się część oficjalna, w trakcie której Wójt Gminy Jerzy Guzik, Przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Janina Kuta podziękowali strażakom za ich służbę. Pamiętano również o strażakach – seniorach, którzy otrzymali podziękowania oraz kwiaty.Szczególne wyrazy uznania z rąk Wójta Jerzego Guzika,  Komendanta Gminnego Czesława Wawro i Prezesa Zarządu Gminnego OSP Marcinowice Arkadiusza Kuliga   otrzymali: Piotr Biliniewicz, Bartosz Sikorski, Artur Smaha i Daniel Wawro za udział akcji ratowniczej w czasie wypadku autokaru wiozącego dzieci w Świdnicy, w dni 27 marca br.Tam, gdzie walczy się o ludzkie życie, liczą się sekundy i doświadczenie.

Więcej: Majówka w Marcinowicach

 

Medal dla Pani Dyrektor

Gminy Marcinowice Jerzy Guzik uhonorował Panią Dyrektor szkoły Małgorzatę Herdę Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli Radni Gminy Marcinowice Pan Stanisław Szal oraz Pan Arkadiusz Kulig, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Władysław Gołębiowski, kadra pedagogiczna oraz uczniowie. Jest to niezwykłe odznaczenie państwowe przyznawane za szczególne zasługi i wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty. Medal został przyznany już w październiku ubiegłego roku przez  Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall, ale z wielu powodów wręczony został w chwili obecnej.

 

Więcej: Medal dla Pani Dyrektor

 

Absolutorium

Już po raz trzeci Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Radni obecni  w dniu 28 kwietnia br. na XXVIII sesji Rady Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa analizując uprzednio złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

 

Więcej: Absolutorium

 

Kanalizacja Gminy Marcinowice

Gmina Marcinowice przystąpiła do jednej z największych inwestycji od czasu ukończenia budowy sieci wodociągowej, którą jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.Od kilku miesięcy poprzez cykliczne cotygodniowe spotkania Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik monitoruje przebieg prac projektowych. Zespół złożony z projektantów, konsultantów i pracowników urzędu przygotowuje dokumentację i wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych przy pełnej akceptacji Rady Gminy Marcinowice.Program kanalizacji gminy obejmuje cztery zadania. Zadanie pierwsze polegające na spięciu świdnickiej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią ścieków w Marcinowicach pozwoli na skanalizowanie trzech miejscowości. Zadanie drugie to dokończenie kanalizacji Marcinowic oraz włączenie Zebrzydowa. Na te dwa zadania Gmina posiada już pozwolenie na budowę. W dniu 22 kwietnia br. Wójt Gminy podpisał wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obejmujący kanalizację wsi Szczepanów, Strzelce, Tworzyjanów. Zadanie czwarte obejmuje: system zasilania, pompownie oraz tłocznie dla powyższych zadań. Dokumentacja projektowa dla tego zadania została już złożona w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru gdzie zostanie rozpatrzona przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.W najbliższym czasie ruszy nabór wniosków o dofinansowanie operacji dotyczących gospodarki wodno ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z którego Gmina Marcinowice będzie ubiegała się o dofinansowanie inwestycji. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w terminie od 4 maja do 30 czerwca br.

 

Strona 134 z 138

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice