poniedziałek, 24 września 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Nasze przedszkole otwarte Przedszkole – to długo wyczekiwana inwestycja w gminie Marcinowice. W czwartek 13 września 2018 r. pierwsze publiczne przedszkole zostało uroczyście otwarte.  
Pół wieku razem Alina i Kazimierz Kowalewscy, mieszkańcy gminy Marcinowice świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Marcinowiny bezpłatny informator - wrzesień 2018 Nowy egzemplarz bezpłatnego informatora Marcinowiny!
Ruszył montaż siłowni Rozpoczęły się prace nad instalacją siłowni zewnętrznych. Jako pierwsza zamontowana została siłownia na boisku w Mysłakowie.
NEWS:

Umowa na dofinansowanie budowy oświetlenia podpisana

17 maja br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz Skarbnik Irena Wygoda podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków ( etap I ) i Śmiałowice”. Kwota dofinansowania to ponad 147 tys. zł. co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Gmina Marcinowice złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Osi 4 Leader, 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Odnowa i rozwój wsi”. Przetarg na realizacje zadania został już ogłoszony i rozstrzygnięty. Wykonawcy są w trakcie realizacji zadanie. Spodziewany termin zakończenia prac to połowa czerwca br. Zadanie zostanie w całości sfinansowane z budżetu gminy i następnie po złożeniu wniosku o płatność nastąpi zgodnie z umową zwrot części poniesionych wydatków. To już kolejna umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, którą władze Gminy Marcinowice podpisały w tym roku (w lutym br. została podpisana umowa na 4 mln zł na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej).

 

Więcej: Umowa na dofinansowanie budowy oświetlenia podpisana

 

Badania mammograficzne w Gminie Marcinowice

Ponad 60 kobiet z terenu Gminy Marcinowice skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych wykonanych w ramach Programu NFZ. Badania przeprowadzone zostały 13 maja w Marcinowicach. Było to możliwe dzięki współpracy Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z firmą FADO S.A. Centrum Usług Medycznych. Firma dysponująca mammobusem przeprowadza bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku 50-69 roku życia. W Gminie Marcinowice autobus był do dyspozycji pacjentek jeden dzień na parkingu przy Urzędzie Gminy. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług medycznych jakie są stale świadczone w Marcinowicach. W Marcinowicach funkcjonuje gabinet stomatologiczny, ginekologiczny i rehabilitacyjny, którego koszt funkcjonowania pokrywany jest z budżetu gminy. Usługi stomatologiczne i ginekologiczne świadczone są przez doświadczonych specjalistów z Wrocławia.

 

Więcej: Badania mammograficzne w Gminie Marcinowice

 

Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, z okazji Dnia Strażaka i Święta Konstytucji 3 Maja , na stadionie w Marcinowicach odbyła się uroczystość z licznym udziałem strażaków, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Marcinowice. Rozpoczęto obchody uroczystą mszą świętą koncelebrowaną. Przewodniczył eucharystii i wygłosił patriotyczne kazanie ksiądz Marian Lewandowski. W celebrze uczestniczyli również księża: Tadeusz Dudek, Adam Woźniak oraz Grzegorz Ławniczak.Po mszy świętej zabrał głos, witając gości oraz nawiązując do tematyki święta, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Marcinowicach Pan Arkadiusz Kulig.Również z życzeniami i słowami refleksji zwrócili się do zebranych Wójt Gminy Pan Jerzy Guzik , Starosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy Pan Dariusz Budkiewicz.W obchodach uczestniczyła również poseł na Sejm RP, Pani Anna Zalewska.

 

Więcej: Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3 Maja

 

Poświęcenie figurki w Wirkach

Dzień 1 maja br. był niezwykle wyjątkowym dniem dla mieszkańców Wirek. W pierwszomajowy poranek Wirki miały swoje święto, została poświecona odrestaurowana kolumna maryjna. Wszyscy cieszyli się , że po wielu miesiącach prac renowacyjnych ponownie góruje nad miejscowością ponad 300 –letnia figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Kilka miesięcy temu mieszkańcy wsi Wirki wraz z Sołtys wsi Panią Teresą Michalak zwrócili się do Wójta Gminy Jerzego Guzika z prośba o pomoc w jej odrestaurowaniu. Koszt renowacji okazał się bardzo wysoki z uwagi na to, iż figurka została uszkodzona przez szczątki pokrycia dachowego, które oderwało się od pobliskiego budynku agencyjnego w czasie nawałnicy. Przez lata figurka malowana była farbami olejnymi, co zamiast zabezpieczyć powodowało przyspieszony proces niszczenia piaskowca - materiału z którego wykonana jest figurka. Po demontażu okazało się, że również cała kolumna jest popękana, a postument wymaga gruntownej renowacji. Wszystkie te czynniki spowodowały, że koszt renowacji był ogromny, a prace żmudne i długotrwałe. Dzięki przychylności Rady Gminy Wójt Jerzy Guzik przeznaczył na ten cel 18,5 tys. zł. z budżetu gminy i pozyskał 5 tys. zł z Agencji Nieruchomości Rolnych. Dbając o estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca, wykonano również postument i ogrodzenie. Był to całkowity koszt renowacji figurki.

 

Więcej: Poświęcenie figurki w Wirkach

 

Absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

Już po raz czwarty Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Radni obecni w dniu 28 kwietnia br. na XL sesji Rady Gminy Marcinowice jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marcinowice. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa analizując uprzednio złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jak zauważono rok 2009 zakończył się doskonałym rezultatem. W wyniku realizacji dochodów w 98,5 % i wydatków w 88,5 % budżet gminy zamknął się nadwyżką większą niż planowana. Rok 2009r. był to czas realizacji inwestycji, na które Gminy Marcinowice ubiegała się o pomoc ze środków UE i otrzyma w najbliższym czasie częściowy zwrot poniesionych kosztów.

Więcej: Absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

 

ARiMR Infromacja

Od dnia 15 marca 2010 roku rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie płatności na 2010 rok. Rolnicy mogą składać wnioski do dnia 17 maja br. oraz w okresie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, tj. do 11 czerwca br. z uwzględnieniem sankcji terminowych. Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich należy zwrócić uwagę, że rolnicy najwięcej wniosków składają w ostatnim tygodniu okresu przeznaczonego nas ich złożenie.W związku z powyższym Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie poniższego komunikatu na państwa tablicach informacyjnych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny informuje, że w związku z prowadzonym naborem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 rok
Biura Powiatowe ARiMR w okresie od 10 – 14, 17 maja 2010 roku będą czynne w godzinach od 6.00 – 22.00, natomiast w dniu 15 maja 2010 roku zapewnione będą dyżury od 8.00 – 16.00.

 

Dalsze sukcesy „strażaka” z Gimnazjum Marcinowice

W dniu 20 04.2010r. w Kowarach odbył się finał dolnośląski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Powiat świdnicki w kategorii szkół gimnazjalnych reprezentował zwycięzca eliminacji powiatowych, uczeń klasy II Gimnazjum z Marcinowic, Sebastian Konstanty. Odniósł on kolejny duży sukces zdobywając II miejsce w finale dolnośląskim i tym samym zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego, który zostanie rozegrany pod koniec maja.

 

 

Więcej: Dalsze sukcesy „strażaka” z Gimnazjum Marcinowice

 

Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice

Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice


Więcej: Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice

 

Umowa na kanalizowanie Gminy Marcinowice podpisana

W minioną środę 7 kwietnia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał umowę z wykonawcą zadania „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie”. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu, do którego zgłosiły się cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło świdnickie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych Eko – Wod Sp. z o.o., które zadeklarowało wykonać zadanie za kwotę 7 mln 317 tys. zł. Na realizację ma 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Ze skanalizowania skorzysta 980 mieszkańców, a sieć będzie miała długość14 km. W planach mamy kolejne etapy i skanalizowanie kolejnych wsi – Zebrzydowa, Szczepanowa, Strzelc i Tworzyjanowa, gdyż na te miejscowości posiadamy dokumentację. Zwrot poniesionych wydatków ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następuje po 24 miesiącach od dnia zakończenia inwestycji.

 

Więcej: Umowa na kanalizowanie Gminy Marcinowice podpisana

 

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy


W dniu 29 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Marcinowice, na którym zostały zaopiniowane uchwały przygotowane na XXXVIII sesję Rady Gminy Marcinowice m.in. wyodrębnienie środków z budżetu Gminy Marcinowice na fundusz sołecki na 2011 roku. W komisji wzięła udział Pani Anna Zalewska Poseł na Sejm RP , która przedstawiła sprawy w jakimi się w tej chwili zajmuje m.in. temat budowy elektrowni wiatrowych, stan wykorzystania funduszy strukturalnych, jak również problemy oświaty.
Pan Wójt Jerzy Guzik zapytał Panią Poseł o możliwość pozyskania 80 % dofinansowania na budowę przedszkola Gminnego w Marcinowicach.

 

Więcej: Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

 

Strona 127 z 138

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice