czwartek, 13 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Droga w Marcinowicach gotowa Zakończyła się budowa drogi transportu rolnego w Marcinowicach, na którą Gmina Marcinowice otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego we wrześniu tego roku.
Slubowania - I Sesja Rady Gminy Marcinowice Zaprzysiężenie nowych Radnych oraz Wójta Gminy Marcinowice  odbyło się w piątek 23 listopada 2018 r. podczas pierwszej Sesji Rady Gminy Marcinowice kadencji 2018-2023.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Nielegalne podłączenie wody

Kilka przypadków kradzieży wody wykrył w ostatnim czasie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. w Strzelcach.
Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować na co dzień. Każdego dnia zużywamy jej kilkadziesiąt litrów. Różnica polega na tym, że jedni za wodę płacą, inni podłączają się do sieci nielegalnie. Nielegalne korzystanie z usług wodociągowych polega na samowolnym podłączeniu się do sieci wodociągowej i pobieraniu wody bez płacenia za nią lub na podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej i odprowadzaniu ścieków bez uiszczania stosownych opłat. Nielegalne jest również odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Teraz, oprócz regularnych odwiedzin osób odczytujących wskazania wodomierzy, u każdego odbiorcy może niespodziewanie pojawić się pracownik spółki i sprawdzić, czy pobór wody następuje w sposób legalny. Każda udokumentowana kradzież będzie zgłaszana organom ścigania.

Więcej: Nielegalne podłączenie wody

 

Budowa oświetlenia w Marcinowicach i Szczepanowie

Już wkrótce w Szczepanowie i Marcinowicach będzie jaśniej, a to za sprawą rozbudowy oświetlenia ulicznego. Pod koniec kwietnia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał dwie umowy na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowice (etap I)”, oraz na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepanów”.
Projekt zakłada w Szczepanowie oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 35 między przystankami autobusowymi oraz oświetlenie drogi do cmentarza - w kierunku Goli Świdnickiej. W Marcinowicach natomiast projekt zakłada oświetlenie drogi krajowej nr 35 od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Piekarską, aż za cmentarz w kierunku Wrocławia oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. J. Tuwima. Na chwilę obecną oświetlenie przy drogach powiatowych jest już wykonane, trwają prace przy drodze krajowej. Inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4, Leader. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 190.72,68 zł. Kwota dofinansowania wynosi 124.079 zł. Budowa oświetlenia ulicznego to kolejne realizowane przez Wójta zadanie, w którym dba o bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pozostałych użytkowników drogi.

Więcej: Budowa oświetlenia w Marcinowicach i Szczepanowie

 

Drogi powodziowe

Trwają inwestycje na drogach gminnych w ramach otrzymanych środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W lutym br. Gmina Marcinowice otrzymała promesą  na kwotę w wysokości 500 tys. zł.
Pierwsza inwestycja realizowana przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. w Strzelcach polega na  odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 302 wraz z odbudową rowu w Wirach. Wartość inwestycji wynosi 278 tys. zł i jest w 100% finansowana ze środków MSWiA. Drugie zadanie realizowane jest przez  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i polega na odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 256 w Sadach. Wartość inwestycji wynosi  179 tys. zł z czego 20 % środków pochodzi z budżetu gminy. Termin zakończenia obu zadań wyznaczony został do 15 września br. Na początku lipca zostanie ogłoszony przetarg na trzecie zadanie, które polegać będzie na odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 124 w Chwałkowie. Zadanie to jest również w 100% finansowane ze środków MSW

Więcej: Drogi powodziowe

 

Koniec roku (szkolnego) w Marcinowicach

Jak co roku czerwiec to miesiąc pożegnań. Kończy się rok szkolny i pora na podziękowania, pochwały i podsumowania.. Tak było też w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach. Na uroczystym apelu nagrodzono prymusa szkoły, którym w tym roku została Anna Białas. Ania otrzymała też nagrodę za najlepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, natomiast Dawid Oruba  otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki z bloku przedmiotów humanistycznych.
W tym roku ma to szczególne znaczenie, gdyż uczniowie naszej szkoły osiągnęli wyniki z egzaminów o kilka punktów przekraczające wyniki wojewódzkie. Poza nagrodami za naukę i wzorowe zachowanie uczniom wręczono nagrody za osiągnięcia sportowe, reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach, zbieranie surowców wtórnych. Gimnazjaliści poza,  tradycyjnie fundowanymi książkami, wynieśli ze szkoły statuetki, drobny sprzęt elektroniczny, stypendia ufundowane przez jedną z byłych mieszkanek naszej gminy.  
W części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas trzecich część grona nauczycielskiego mogła zobaczyć swoje sobowtóry w różnorodnych (nie)typowych sytuacjach lekcyjnych.

 

Pielgrzymka do Częstochowy 2011

Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w Marcinowicach po raz pierwszy zorganizowało dwudniowy wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie  23 Spotkanie Trzeźwościowe  na Jasnej Górze w dniach 4-5 czerwca 2011r. Uczestnikami wyjazdu byli członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy Gminy Marcinowice. Przybyłych na Jasną Górę przywitał przeor klasztoru O.Roman oraz organizatorzy. Z bogatego programu przygotowanego przez organizatorów na te dni skorzystali również mieszkańcy naszej Gminy.

 

Spisz się w Urzędzie Gminy

Dobiega końca Narodowy Spis Powszechny, dlatego ci którzy jeszcze się nie spisali mają na to szansę. W siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice do 16 czerwca w godzinach od 7.30 do 15.00 będzie udostępnione stanowisko komputerowe w pokoju nr 14 w celu dokonania samopisu przez Internet. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie są spisani do odwiedzenia naszego magistratu i wypełnienia formularza on-line.

 

Szkolenie dotyczące Małych Projektów

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" uprzejmie informuje, że 04.06.2011r. (sobota)
w godzinach 9.00-15.00 w sali kinowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce przy ulicy Świdnickiej 20,
odbędzie się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, na  operacje:
Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. "Małych Projektów"
Na szkoleniu poruszone zostaną tematy zasad działania: Małe projekty oraz metodologia wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zgłosznia na szkolenie dokonuje się za pomocą karty zgłoszeniowej - w załączniku.
Zgłosznia przyjmujemy mailem - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  bądź faksem 713162171, najpóźniej do dnia 02.06.2011r.
Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 2/4
55-050 Sobótka
tel. 071 31 62 171
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.slezanie.eu

 

Stypendia pomostowe Fundacja ''Nasze Dzieci''

Już po raz kolejny Fundacja „Nasze Dzieci” wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi oraz m.in. Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i NBP, finansuje stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych organizowanego przez FEP.
W ramach tegorocznej , X już Edycji Programu, do zdobycia jest stypendium na pierwszy rok studiów dziennych magisterskich na uczelniach państwowych, w kwocie 500 zł miesięcznie.
W związku z tym, serdecznie zachęcamy tegorocznych maturzystów spełniających warunki określone w regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych, do składania wniosków z ramienia Fundacji „Nasze Dzieci”, czyli II segmentu.
Wszelkie szczegóły oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej Programu http://www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html oraz stronie internetowej Fundacji „Nasze Dzieci” www.fundacjanaszedzieci.pl .

 

Ukryte kamery w lasach

Na terenie Gminy Marcinowice powstaje coraz więcej nielegalnych wysypisk śmieci. Mieszkańcy naszej gminy jak również mieszkańcy ościennych gmin wyrzucają śmieci m.in. przy drogach i  w lesie. Meble, gruz, śmieci domowe rozsypane po lasach i przy drogach już nikogo nie dziwią. A powinny dziwić, a nawet złościć i to bardzo!
Odpady na dzikich wysypiskach nie tylko psują widoki, ale i zagrażają środowisku. Niewątpliwie dzikie wysypiska śmieci obniżają walory estetyczne miejsc, w których są zlokalizowane. Odstraszają potencjalnych turystów oraz uniemożliwiają spokojny wypoczynek na oszpeconych terenach zielonych. W dodatku koszty ich wywozu spadają na gminę, a rozwiązanie tego problemu to jak walka z wiatrakami.
Dlatego wójt gminy Jerzy Guzik zakupił kamery. Będą one rozstawione w miejscach, gdzie najczęściej powstają śmietniska. Urządzenia monitorujące będą zamaskowane. Mają nam pomóc w identyfikacji sprawców zaśmiecania, a co za tym idzie umożliwić ich karanie. Mandat za wyrzucenie odpadów w niedozwolonym miejscu nie jest mały ale grzywna musi być wysoka, bo jej kwota ma odstraszać. Zamaskowane kamery pojawiły się w lasach i przy drogach i już rejestrują niesfornych gospodarzy, którzy nie chcą płacić za wywóz nieczystości.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszania „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, na  operacje:

Więcej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca

 

Strona 126 z 145

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice