piątek, 17 sierpnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Mysłaków gospodarzem Święta Plonów gminy Marcinowice Tegoroczne Święto Plonów w gminie Marcinowice odbędzie się 2 września w Mysłakowie. Dożynki obfitować będą w liczne atrakcje, a organizatorzy spodziewają się doskonałej frekwencji.
Trwają prace w Sadach i Tworzyjanowie W Sadach trwają prace przy budowie szlaku pieszego, a w Tworzyjanowie ruszyła budowa drogi transportu rolnego.
Gmina Marcinowice z kolejną promesą Wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski odebrał z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka kolejną promesę.
Stypendia Wójta Gminy Marcinowice rozdane W dniu 18 lipca 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Wójta Gminy Marcinowice.
NEWS:

Dożynki gminnne w Szczepanowie

Choć tegoroczne żniwa nie należą do najłatwiejszych, to jednak rolnicy Gminy Marcinowice w ostatnią niedzielę sierpnia tłumnie zgromadzili się , aby świętować i dziękować za dotychczas zebrane plony. Tegoroczne święto plonów rozpoczęto Mszą Św. odprawioną w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie. Delegacje dożynkowe oraz wszyscy uczestnicy uroczystości w korowodzie dożynkowym przeszli na boisko, gdzie rozpoczęła się kolorowa zabawa dożynkowa przy śpiewie Koła Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” z Kątek, zespołu ABBA cover oraz występach wielu innych artystów m.in. Elżbiety Marii Kuzio. Gwiazdą wieczoru była Anna Jurksztowicz. Dodatkową atrakcją była prezentacja sprzętu rolniczego wystawionego przez Firmę AGROHANDEL. Nie zapomniano też o najmłodszych dla których przygotowano wiele atrakcji. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne, gdzie serwowano specjały polskiej kuchni. W organizację dożynek włączyli się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Starostami tegorocznych dożynek byli Julita Kreń i Przemysław Sordyl.

 

Kolejny plac zabaw w Gminie Marcinowice

W zeszłym tygodniu powstał nowy plac zabaw przy boisku sportowym w miejscowości Marcinowice. Pojawiły się tam bujaki, huśtawka, konik oraz zestaw zabawowy. To już kolejne miejsce do bezpiecznej zabawy w naszej Gminie. Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego. Nowe urządzenia kosztowały ok. 20 tyś zł. Kolejny plac zabaw zostanie zamontowany w Śmiałowicach.

 

 

Więcej: Kolejny plac zabaw w Gminie Marcinowice

 

Kolektor słoneczny z 45% dopłatą

17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br.

 

Nowy chodnik w Wirach

Powstające place zabaw, nowe drogi, kanalizacja, oświetlenie uliczne to jedne z wielu inwestycji jakie są i będą realizowane w tym roku na terenie Gminy Marcinowice. Zgodnie z ideą Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi Wójt Gminy Marcinowice wciąż inwestuje w jej rozwój. W tegorocznym budżecie wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi 40,14 % wydatków ogółem. Nigdy nie osiągnięto jeszcze tak wysokiego wyniku. Już w tym miesiącu rozpoczną się prace przy przebudowie świetlicy wiejskiej w Mysłakowie, natomiast w sąsiedniej miejscowości Wiry trwają już prace przy budowie chodnika. Marcinowice znalazły się w gronie 124 dolnośląskich gmin, które otrzymają wsparcie z projektu Odnowy Dolnośląskiej Wsi będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do konkursu Gmina Marcinowice zgłosiła projekt pn. Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1990 D w Wirach ( etap I ). Każda z gmin dolnośląskich mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów inwestycji nie więcej niż 35 tys. zł na jedną miejscowość. Choć nie jest to wielomilionowy projekt, jednak bardzo potrzebny w tej miejscowości. Prace przy budowie chodnika już zostały rozpoczęte. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia inwestycji przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdyż chodnik biegnie obok budynku szkoły. Inwestycja wpłynie nie tylko na estetyzację miejscowości, ale zwiększy również bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły podstawowej.Jest to pierwszy etap inwestycji, którego kwota po przetargu wyniosła 69 168,78 zł. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał już z przedstawicielami Województwa Dolnośląskiego umowę na dofinansowanie inwestycji w kwocie 35 tys. zł. Zwrot kosztów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu zapłaconych faktur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

 

Więcej: Nowy chodnik w Wirach

 

Nowe drogi w Strzelcach i Kątkach

Gminna komisja dokonał już odbioru robót drogowych jakie zostały przeprowadzone na drogach w miejscowościach Strzelce i Kątki. Inwestycje polegały na odbudowane i modernizacji dróg, które uległy uszkodzeniu podczas ubiegłorocznej powodzi. Na realizację prac Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi w gminnej infrastrukturze. Na każde zadanie z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 20% wartości inwestycji.

 

 

Więcej: Nowe drogi w Strzelcach i Kątkach

 

Podziękowania dla mieszkańców Gminy Marcinowice

Władze i mieszkańcy Gminy Wietrzychowice złożyli na ręce Wójta Gminy Marcinowice podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy włączyli się w akcję zbiórki darów dla powodzian przeprowadzonej w maju br. na terenie Gminy Marcinowice.02 czerwca dary zostały przekazana do Gminy Wietrzychowice w Województwie Małopolskim, gdzie pod wodą znalazło się kilkadziesiąt domów i gospodarstw. Akcja zbiórki darów powiodła się dzięki pomocy i ogromnemu zaangażowaniu sołtysów, radnych, dyrektorów szkół. Serdeczne podziękowania kierujemy do przedsiębiorców i właścicieli sklepów, gdzie wystawiane były kosze, w których każdy mógł zostawić produkty dla powodzian. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji i złożyli dary. Zebrano ponad 3 tony darów: żywności, wody środków czystości, odzieży. Zgromadzono również środki finansowe w kwocie 6814,54 zł, których zbiórkę przeprowadzono w szkołach, wśród radnych, sołtysów, pracowników urzędu i kierowników jednostek. Wzorem ubiegłego roku mieszkańcy Mysłakowa i Sadów przekazali kwotę 1 tys. zł z dochodu jaki uzyskali ze zorganizowanego festynu parafialnego. Pieniądze jakie zostały zebrane w czasie akcji zostały przekazane Gminie Wilków, zalanej niemal w całości. Pod wodą znalazło się 23 na 25 wsi. W niedługim czasie również na terenie Gminy Marcinowice nastąpiły liczne zalania i podtopienia.

 

Powszechny Spis Rolny 2010

W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny.
Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040).PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis będzie przeprowadzony obowiązkowo, w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Więcej: Powszechny Spis Rolny 2010

 

Droga Chwałków -Strzelce

W środę 14 lipca odbył się odbiór drogi powiatowej Nr 2899D Strzelce –Chwałków. Gmina Marcinowice udzieliła Powiatowi Świdnickiemu na realizację tej inwestycji pomocy w kwocie 150 tys. zł na podstawie porozumienia zawartego w ubiegłym roku. Zły stan techniczny nawierzchni tego odcinka drogi uzasadniał przeprowadzenie remontu wraz z przebudową. Przy odbiorze z udziałem władz powiatowych obecni byli Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz sołtysi wsi, którzy od kilku lat zabiegali o wykonanie remontu tej drogi. Na realizację zadania Powiat Świdnicki złożył ponowny wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 autorstwa Ministra Grzegorza Schetyny. To już kolejna partnerska inwestycja Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik w pierwszych dniach maja br. podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Świdnickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice- Śmiałowice oraz drogi nr 2886D w Śmiałowicach” Na mocy porozumienia Gmina Marcinowice przekaże Powiatowi Świdnickiemu 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi i chodników oraz 450 tys. zł na wykonanie inwestycji. Powiat Świdnicki zobowiązał się do zgłoszenia zadania w ramach tegorocznego naboru wniosków do programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 

Więcej: Droga Chwałków -Strzelce

 

Stypendyści Gminy Marcinowice

119 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Marcinowice 15 lipca odebrało gratulacje i stypendia ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Marcinowice. Stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymało 32 uczniów, sportowe 67, artystyczne 9 jak również znalazło się 11 uczniów, którzy nagrodzeni byli z kilku dziedzin jednocześnie. W tym roku na ten cel Wójt Gminy Marcinowice przeznaczył kwotę ponad 22 tys. zł. Gratulując sukcesów Wójt Jerzy Guzik przypomniał młodym uczestnikom spotkania o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wakacji, trosce o najbliższych członków rodziny, a przede wszystkim dziadków.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


Więcej: Stypendyści Gminy Marcinowice

 

Nawalny deszcz i gradobicie w Gminie Marcinowice


W dniu 17-18 lipca br. na terenie Gminy Marcinowice w godzinach popołudniowych i nocnych wskutek gradobicia i nadmiernych opadów atmosferycznych nastąpiło znaczne podniesienie stanu wód i wylanie potoku Czarna Woda, Wieprzówka, Sadowa, Dryżyna oraz duży spływ wód powierzchniowych ze wzniesień i okolicznych pól. W dniu 17 lipca br. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały uruchomione do pompowania wody opadowej z piwnic i domów mieszkalnych. W wyniku nawalnego deszczu ucierpiały gospodarstwa położone we wsiach Wiry, Wirki, Tąpadła, Gruszów, Stefanowice, Gola Świdnicka, Klecin, Krasków, Sady, Szczepanów, Strzelce, Kątki, Biała, Marcinowice, Mysłaków, Chwałków, Zebrzydów. W miejscowości Śmiałowice na skutek uderzenia pioruna został zniszczony komin budynku mieszkalnego.W dniu wczorajszym ok. godz. 04.20 zostały uruchomione Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych .O godz. 06.20 Wójt zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego i podjął działania odnośnie zapewnienia transportu piasku i wydawania worków. O godz. 08.40 Wójt ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe, a o godz. 10.30 alarm przeciwpowodziowy.Poza 7 jednostkami Ochotniczej Straż Pożarnej z terenu Gminy Marcinowice do akcji włączono 2 jednostki OSP z Gminy Świdnica, oraz Jednostkę Gaśniczą z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.. W dniu 19 lipca o godz. 00.15 Wójt Gminy odwołał alarm przeciwpowodziowy.Trwa szacowanie strat.

 

Strona 123 z 136

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice