wtorek, 15 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Przetarg na sprzedaż autobusu   WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090 12t
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Gmina przejęła pałac

Choć budynek pałacu w Chwałkowie jest w złym stanie technicznym i wymaga poważnych remontów Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał w listopadzie ubiegłego roku akt notarialny na mocy, którego Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała Gminie Marcinowice piękny zabytkowy pałac w Chwałkowie wraz z parkiem przypałacowym. To jest kontynuacja działań jakie w ubiegłym roku rozpoczął Wójt Gminy, aby mieszkańcy Gminy Marcinowice, którzy byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych pozostali i dalej mogli pracować, uczyć się i mieszkać na terenie Gminy Marcinowice. Pierwsze decyzje jakie podjął Wójt Jerzy Guzik to przejęcie 2 lokali mieszkalnych.

Więcej: Gmina przejęła pałac

 

Jasełka w Mysłakowie

Pięknie scenografia towarzyszyła występom dzieci przedstawiającym jasełka w Mysłakowie. Dzieci zrobiły nie lada niespodziankę swoim Babciom i Dziadkom  oraz wszystkim zgromadzonym prezentując swój talent artystyczny.  Wśród zaproszonych gości byli  Ks. Proboszcz Tadeusz Karasiewicz, Wójt Gminy Jerzy Guzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Grabowski, Sekretarz Jadwiga Ziarnowska. Pięknie przygotowana scena, dobrane rekwizyty oraz ruchoma kurtyna zrobiły  na tłumnie zebranej publiczności ogromne wrażenie, za co młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa, a Rada Sołecka  zadbała o słodkie upominki dla każdego uczestnika jasełek.

Więcej: Jasełka w Mysłakowie

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca

Konkurs nr V/2011 Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszania „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, na  operacje:
1.    Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. ”Małych projektów”
Limit dostępnych środków – 155 732,19

Więcej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca

 

Spotkanie opłatkowe w Klecinie

Jak co roku w sobotni wieczór 14 stycznia br.  zebrali się w swojej świetlicy mieszkańcy Klecina, aby wspólnie połamać się opłatkiem i z uśmiechem na ustach zaśpiewać kolędy. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Jerzy Guzik oraz Przewodniczący Rady Zdzisław Grabowski. Nie zabrakło również  Księdza Proboszcza Mariana Lewandowskiego, który intonował kolejne kolędy i zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewania. Choć za oknami było zimno, w świetlicy panowała gorąca świąteczna atmosfera.

 

Jasełka w Białej

W radosnej, świątecznej atmosferze 14 stycznia br.  w świetlicy wiejskiej w Białej  zebrali się mieszkańcy Białej wraz z władzami gminy oraz zaproszonymi gośćmi. W ciepłą rodzina atmosferę wprowadził wszystkich występ dzieci ze szkoły Podstawowej w Strzelcach, które przedstawiły swój program artystyczny oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” ze świątecznym repertuarem kolęd.  Świąteczne spotkanie było również okazją do złożenia życzeń Babciom i Dziadkom z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka.

 

Spotkanie opłatkowe

Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera  towarzyszyła  spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się  20 grudnia w Urzędzie Gminy Marcinowice . W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził ks. Marian Lewandowski Proboszcz Parafii Śmiałowic głosząc świąteczne przesłanie. W uroczystości brały udział  władze Gminy Marcinowice na czele z Wójtem Gminy Jerzym Guzikiem, radni, sołtysi , przedstawiciele  jednostek organizacyjnych.  Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Wszystkim towarzyszyły życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. W rodzinną i świąteczną atmosferę  wprowadził wszystkich zapach świątecznych wypieków, które przyniosły  Panie Radne i Panie Sołtyski. Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy.

Więcej: Spotkanie opłatkowe

 

Przebudowa drogi powiatowej Marcinowice-Klecin zakończona

Dobiegła końca przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice-Klecin. Pomimo, że jest to droga powiatowa Gmina Marcinowice miała przy realizacji znaczący udział przekazując na jej wykonanie 450 tys. zł.  Gmina Marcinowice  pokryła również znaczną część kosztów dokumentacji przekazując na jej wykonanie kwotę 50 tys. zł. Nowy 2 km odcinek drogi powiatowej pochłonął kwotę ponad 2,7 mln zł,  w tym prawie 1,4 mln zł to środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. „schetynówek”. Udział gminy w realizacji tego zadania pozwolił na zdobycie dodatkowych punktów i wyższe umiejscowienie wniosku w generalnej punktacji. W chwili obecnej droga nie tylko zyskała na trwałości, ale również zwiększyło się bezpieczeństwo. Inwestycja polegała nie tylko na wymianie i wzmocnieniu podbudowy i nawierzchni, wybudowaniu chodników i odwodnienie, ale również poszerzono jezdnie z 5 do 6 metrów i stabilizacji na co Gmina Marcinowice dołożyła kolejne środki w kwocie 66 tys. zł. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna, które wygrało przetarg na realizację tego zadania.

Więcej: Przebudowa drogi powiatowej Marcinowice-Klecin zakończona

 

Budżet na kolejny rok uchwalony jednogłośnie

Ogromnym zaufaniem obdarzyła Rada Gminy Marcinowice Wójta  Jerzego Guzika.  Na ostatniej sesji, która odbyła się  20 grudnia jednogłośnie została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2012 r. W tegorocznym budżecie 2011r.  znaczną część środków finansowych przeznaczono na inwestycje . Główny  cele  jaki został założony i osiągnięty to realizacja kolejnego etapu kanalizacji , remonty dróg  i chodników,  modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, rozpoczęcie budowy świetlicy w Chwałkowie, modernizacja świetlicy w Mysłakowie oraz budowa ‘ORLIKA’.  Budżet 2012 roku również zakłada realizacje wielu inwestycji. Kluczowymi inwestycjami w budżecie 2012 roku są zabezpieczenie środków na kolejny etap kanalizacji gminy ( tym razem Szczepanowa ) oraz 900 tys. zł dofinansowania dla Powiatu Świdnickiego na realizację  kolejnego   odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 2879D Klecin- Śmiałowice. Choć rok 2012 jeszcze się nie rozpoczął Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już czyni  starania, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe, które zwiększą zakładane dochody i pozwolą na realizacje wielu kolejnych inwestycji.

Więcej: Budżet na kolejny rok uchwalony jednogłośnie

 

Kanalizacji Gminy Marcinowice

Niezwykle sprawnie przebiegła budowa kanalizacji w miejscowości Zebrzydów. Po trwających  niespełna rok pracach inwestycja dobiega końca.  W tej chwili trwają próby szczelności oraz uruchomienia pompowni, czyli ostatni etap.  Wójt Gminy Marcinowice próbując jak najszybciej ukończyć proces  kanalizacji gminy, szuka również sposobów na pozyskanie dofinansowania. Dlatego też jako inwestor  w Zebrzydowie pojawiła się gminna spółka - Zakład Usług Wodnych i Komunalnych sp. Z o.o. w Strzelcach, pozwoli to na uzyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł i jednocześnie na duże oszczędności polegające na odzyskanie i zakwalifikowanie podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego projektu. W celu zabezpieczenia i realizacji projektu Wójt Gminy Jerzy Guzik przekazał spółce środki z budżetu gminy. Kolejny etap realizacji kanalizacji Gminy Marcinowice to budowa rurociągu przesyłowego z Marcinowic do Szczepanowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości Szczepanów. Będzie to piąta miejscowość na terenie Gminy Marcinowice, która zostanie skanalizowana w przeciągu ostatnich 18 miesięcy. Na ostatni etap został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W listopadzie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadzili kontrolę realizacji  i wydatkowania środków w ramach pierwszego etapu kanalizacji gminy Marcinowice w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice i wystawili pozytywną ocenę realizacji operacji. Do końca roku do budżetu Gminy Marcinowice wpłynie kwota 2 883 651,00  zł  jako refundacja poniesionych wydatków o jaką ubiegała się gmina w ramach środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

''Akacjowe Śpiewule'' w Pasażu Grunwaldzkim

Ostatnie tygodnie roku to nie tylko okres gorączki zakupów, ale również czas wielu Jarmarków Bożonarodzeniowych  i prezentacji stołów wigilijnych.  W ostatnią sobotę 17 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprosili 26 Kół Gospodyń Wiejskich do Pasażu Grunwaldziego we Wrocławiu, aby zaprezentowały tradycyjny stół wigilijny. Wśród nich znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” z Kątek reprezentujące  Gminę Marcinowice jako jedyną z Powiatu Świdnickiego.. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński, Dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego Maciej Sanetra i Ksiądz Biskup Edward Janiak. Nasze Panie nie tylko częstowały swoimi potrawami wszystkich odwiedzających stoisko gości, ale również zaprezentowały się na scenie i promowały swoją płytę „Akacjowy Zakątek”. Uczestnicy Prezentacji otrzymali dyplomy pamiątkowe przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz upominki ufundowane ze środków unijnych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 dla województwa dolnośląskiego.

Więcej: ''Akacjowe Śpiewule'' w Pasażu Grunwaldzkim

 

Strona 123 z 148

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice