środa, 16 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Przetarg na sprzedaż autobusu   WÓJT GMINY MARCINOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU JELCZ L090 12t
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Świdnicki Gryf

"Sudecki produkt regionalny" to jedna z kategorii Nagród Gospodarczych "Świdnicki Gryf", które w tym roku będą przyznawane w nowej formule. W dniu 26 października 2012 roku w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbędzie się VIII Gala Nagród Gospodarczych "Świdnicki Gryf". Dotychczas "Produkt regionalny" była to kategoria wyłącznie dla firm, które prowadziły działalność gospodarczą na terenie Świdnicy. Począwszy od bieżącego roku mogą do niej aplikować firmy z dawnego województwa wałbrzyskiego oraz Jawora i Bolkowa.
Nagrodę w postacie statuetki w kategorii "Sudecki produkt regionalny" może otrzymać każdy przedsiębiorca, który zgłosi swoją kandydaturę lub zrobi to inny podmiot za jego zgodą. Szczegółowe informacje na stronie www.swidnickigryf.pl


 

"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.."

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – właśnie taki tytuł nosi akcja ratowania polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich, której organizatorem jest TVP Wrocław, a patronat nad akcją objęła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. W miniony piątek 18 maja br. we Wrocławiu odbył się piękny koncert poprzedzony spotkaniem Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w ratuszu miejskim, którzy otrzymali podziękowania i dyplomy od organizatorów akcji, przedstawicieli telewizji i województwa. Gmina Marcinowice włączyła  się do akcji za co podziękowania odebrał Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik.

 

Więcej: "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.."

 

Wyróżnienie dla Gabrysi Leśniańskiej

8 maja 2012  r. podczas finału 57 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbywał się w Oławie w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta reprezentantka naszego powiatu i uczennica Publicznego Gimnazjum im. K. Przerwy  - Tetmajera  w Marcinowicach – Gabrysia Leśniańska zdobyła wyróżnienie recytując tekst S. Shuty "Lament Pani Bednarzowej". W finałowych przesłuchaniach wzięło udział 52 uczestników z całego województwa dolnośląskiego, którzy prezentowali się w dwu kategoriach  - poezji mówionej i poezji śpiewanej. Gratulujemy Gabrysi i jej nauczycielom

Źródło:
Zespół Szkół w Marcinowicach

 

Absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

W piątek 18 maja br. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Marcinowice na której już po raz szósty Wójt Gminy Marcinowice otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu. Na temat udzielenia absolutorium pozytywnie wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa analizując uprzednio złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jak zauważono rok 2011 zakończył się doskonałym rezultatem. W wyniku realizacji dochodów w 101,6 % i wydatków w 94,3 % budżet gminy zamknął się nadwyżką większą niż planowana. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań własnych i zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 20 462 420,67 zł. Największą pozycją po stronie wydatków są wydatki na oświatę i wychowanie 6 446 765,89zł, które stanowią 45,5 % wydatków. Kwota subwencji oświatowej nie zabezpieczała nawet bieżących potrzeb szkół i placówek oświatowych., przez co dodatkowo na oświatę przeznaczono środki własne.

Więcej: Absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice

 

Kolejny sezon odbudowy dróg rozpoczęty

Jeszcze nie minęły dwa miesiące, kiedy Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odebrał promesy na usuwanie skutków powodzi, a już zostały rozstrzygnięte przetargi, podpisane umowy i  rozpoczęte  prace przy realizacji odbudowy dróg w Wirach i Tąpadłach. W tym roku  Gmina Marcinowice otrzymała kwotę 1,6 mln zł. Choć jest to znaczna kwota i w skali kilku lat gmina otrzymała już  ponad 5,2 mln zł. nie uda się  naprawić wszystkich zniszczeń jakie wyrządziła powódź w 2009 i 2010 roku. Trzy pierwsze zadania, na które został już ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg będzie realizowało  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. o.o. w Świdnicy. Firma przedstawiła najkorzystniejsze oferty. Inwestycje będą realizowane na dwunastu drogach w ośmiu miejscowościach: Marcinowice, Wirki, Szczepanów, Tąpadła, Wiry, Strzelce, Kątki, Sady. Koszty inwestycji w 100% zostaną pokryte z dotacji.

Więcej: Kolejny sezon odbudowy dróg rozpoczęty

 

Świeto Konstytucji Trzeciego Maja i Dzień Strażaka

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Gminie Marcinowice  były okazją do upamiętnienia kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Czwartkowe uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji druhów i ich rodzin, którą   koncelebrował  Ksiądz Kanonik Marian Lewandowski oraz Ks. Proboszcz Grzegorz Ławniczak. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością  Pan Ireneusz Niedźwiedzki Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Warszawie,  Pan Wacław Dziendziel Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu,  Pani Alicja Synowska Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,  Pan Tomasz Szuszwalak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Głos zabrali i życzenia złożyli w imieniu władz  Gminy Marcinowice Jadwiga Ziarnowska Sekretarz Gminy Marcinowice, Pan Zdzisław Grabowski Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice. Po Mszy Świętej wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom. Najwyższym odznaczeniem medalem honorowy im. Bolesława Chomicza –  za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych został odznaczony Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Czesław Wawro.

 

Więcej: Świeto Konstytucji Trzeciego Maja i Dzień Strażaka

 

Świeto Konstytucji Trzeciego Maja w Zespole Szkół w Marcinowicach

W piątek 27 kwietnia br. w Zespole Szkół im. K. Przerwy-Tetmajera w Marcinowicach odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaproszenie na uroczystość przyjął Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Piękne wiersze, piosenki przybliżyły dzieciom i młodzieży czasy świetności państwa polskiego,  ducha walki jaki drzemie w nas oraz  trudną i czasami bolesną dla narodu polskiego historię naszej Ojczyzny.  Uroczystość byłą wspaniałą okazją do wręczenia nagród w rozstrzygniętym konkursie plastycznym i wiedzy nt. „ Elektrownie wiatrowe w Gminie Marcinowice”. Organizatorem konkursu i fundatorem cennych nagród była Energetyka Polska Sp. z o.o. i GE Energy. Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali rowery ( nagrody główne), rolki, zestawy badmintona, piłki nożne, piłki do koszykówki, zestawy edukacyjne do samodzielnego montażu turbin wiatrowych, ,drobne upominki i dyplomy. Zwycięzcami konkursu zostali w kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-VI – Natalia Richtscheid, w kategorii Gimnazjum klasy I-III Juliusz Gabryliszyn.

Więcej: Świeto Konstytucji Trzeciego Maja w Zespole Szkół w Marcinowicach

 

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Więcej: Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

 

Turniej piłki nożnej na Orliku

Animator Orlika wspólnie z Urzędem Gminy  w Marcinowicach zapraszają drużyny z terenu Gminy Marcinowice do udziału w turnieju piłki nożnej na kompleksie sportowym Moje Boisko- Orlik 2012 w WirkachTURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 1 MAJA
O GODZINIE 11:00

Turniej skierowany jest dla uczestników powyżej 15 roku życia

Formularz zgłoszeniowy należy składać u Animatora Orlika w Wirkach lub pod
nr. tel. 692 726 875
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia
Drużyny mogą składać się maksymalnie z 9 zawodników tzn. 5+1 oraz 3 zawodników rezerwowych.
Terminarz rozgrywek podany zostanie w dzień turnieju

Pobierz formularz zgłoszeniowy kliknij TUTAJ

 

ZWIĘKSZ SWOJESZANSE NA RYNKU PRACY

Jesteś osobą niepełnosprawną ?
Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wzmocnić wiarę we własne siły
i poczuć się pewniej w relacjach z innymi ludźmi ?


Właśnie dla Ciebie w ramach projektu „DROGA DO AKTYWNOŚCI” przygotowaliśmy kompleksowe wsparcie doskonalenia się poprzez:

- udział w kursach i szkoleniach (m.in. kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. ,,B”, operatora wózków widłowych, pracownik małej gastronomi, kurs koparkoładowarki),
- udział w warsztatach z doradcą zawodowym,
- możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,
- udział w wyjazdowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych lub indywidualnej terapii psychologicznej,
- udział w zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,
- integrację i wzajemne poznanie się poprzez udział w imprezach integracyjno – kulturalno – turystycznych.

Więcej: ZWIĘKSZ SWOJESZANSE NA RYNKU PRACY

 

Strona 121 z 148

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice