wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Jak zagospodarować budynek po byłej szkole podstawowej w Wirach?? [ANKIETA] Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od tego czasu trzykondygnacyjny budynek po byłej szkole należący do Gminy Marcinowice stoi pusty.

Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym UWAGA ROLNICY – ZMIANA W PODATKU AKCYZOWYM!
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
NEWS:

Apel

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowie prosi o pomoc w znalezieniu dawcy szpiku dla naszego 23-letniego kolegi, Wojtka Kropa chorego na białaczkę.
Przyłącz się do naszej akcji i zgłoś się do Ośrodka Zdrowia w Marcinowicach w dniach 04  oraz 11 września br.   (wtorek) w godzinach 15:00 – 17:00 aby oddać próbkę krwi.
Wojtek jest młodym strażakiem i świadomie wstąpił do OSP aby bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Teraz sam potrzebuje pomocy. Nie przechodź obojętnie obok naszego Apelu.


Szpik, tak jak krew, jest tkanką regenerującą się,
a DAR SZPIKU JEST DAREM ŻYCIA
Dziękujemy

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu 07 września 2012 r.  o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXIV  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE


PORZĄDEK OBRAD SESJI  :
1.    Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu nr XXIII/12 z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2012r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2012-2023
4.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r
5.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Kurka Wodna”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2901 D oraz części drogi nr 2902 D do kategorii dróg gminnych.
9.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.     Sprawy bieżące.
12.    Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, ze w dniu 06 września 2012r. odbędzie się:
Godz.  9:00 wspólne posiedzenie Komisji


Przewodniczący Rady Gminy
/-/    Zdzisław Grabowski

 

Szczepanów – wielki plac budowy

Miejscowością, do której w bieżącym roku skierowane są największe środki finansowe, bez wątpienia jest Szczepanów. Utrudnienia w komunikacji poprzez  rozkopane i częściowo zamknięte drogi to tylko część nieudogodnień. Wszystko to za sprawą robót kanalizacyjnych, budowy Orlika oraz prac związanych z naprawą infrastruktury drogowej.
Od marca realizowana jest inwestycja polegająca na skanalizowaniu wsi. Sieć kanalizacyjna wraz z przesyłem do Marcinowic ma długość ok 12 km, a dla prawidłowego funkcjonowania muszą być wbudowane cztery pompownie ścieków i jedna tłocznia. Wszystkie one są w pełni zautomatyzowane i sterowane radiowo. Wartość zadania opiewa na kwotę 4 mln  317 tys. zł. Na chwilę obecną zaawansowanie robót wynosi 45%. Zakończenie robót zgodnie z umową planowane jest na koniec marca przyszłego roku. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość dofinansowania wynosi 1 mln 116 tys. zł.
Kolejna inwestycja prowadzona w Szczepanowie to budowa kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” w Szczepanowie. Wartość zadania to 898 tys. zł. Orlik będzie posiadał zaplecze sanitarne, będzie ogrodzony, oświetlony i dostępny dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Samorządu Wojewódzkiego w kwocie ok.  150 tys. zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie ok. 430 tys. zł.
To nie wszystkie jeszcze inwestycje, które są realizowane w Szczepanowie. Niezależnie od robót kanalizacyjnych wykonywane będą cztery inwestycje drogowe polegające na przebudowie i modernizacji dróg. Tylko w tym roku Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik na te drogi pozyskał środki w kwocie 425 tys. zł. Środki te pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z mniejszych, aczkolwiek ważnych zadań dla tej miejscowości to udrożnienie rowów melioracyjnych i przepustów zapewniających właściwy stan wód gruntowych, oraz zakup przystanku.
Realizowane obecnie inwestycje w Szczepanowie opiewają na kwotę 5 mln. 640 tys. zł., z tego dofinansowanie w kwocie 2 mln. 121 tys. zł.

 

Orlik w Szczepanowie

Wszystko wskazuje na to, że już w październiku dzieci i młodzież będą mogły korzystać z nowo powstającego Orlika w Szczepanowie. To już drugi taki kompleks boisk na terenie naszej gminy. W ubiegłym roku do użytku został oddany Orlik w Wirkach.
Kompleks boisk sportowych składa się z: boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1x32,1 m z nawierzchnią poliuretanową, zaplecza sanitarno –szatniowego, parkingów, chodników oraz terenów zielonych.
Aktualnie trwają prace związane z montażem krawężników oraz słupków ogrodzeniowych. Częściowo  zakończona jest  podbudowa boiska wraz z instalacją drenażową.
Inwestycja realizowana jest z pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej: Orlik w Szczepanowie

 

Nowe przystanki

Już wkrótce rozpoczęcie roku szkolnego. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik dbając o najmłodszych mieszkańców naszej gminy przeznaczył środki finansowe na zakup czterech przystanków. Jeden z przystanków będzie służył dzieciom w Szczepanowie.  Duży, podwójny przystanek jest zamontowany w miejscu gdzie dzieci ze szkoły w Strzelcach czekają na autobus szkolny.
Jak podkreśla Wójt Gminy Jerzy Guzki te dwa przystanki były dla nasz kluczowe. Od lat dzieci czekające na autobus w Strzelcach mokły w deszczu. Nowe przystanki są również w Tworzyjanowie oraz w Strzelcach przy drodze krajowej. Ale to jeszcze nie koniec. Wójt Gminy zamierza kupić kolejne przystanki, oraz przeprowadzić remont istniejących obiektów tak aby kompleksowo rozwiązać problem przystanków na terenie naszej gminy.

Więcej: Nowe przystanki

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą
należy podchodzić ze szczególną  ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

Oryginalna treść komunikatu

 

Konkurs nr VI/2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszania „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, na operacje:

 

Więcej: Konkurs nr VI/2012

 

Dożynki dolnośląskie

 

 

NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Animator Orlika wspólnie z Urzędem Gminy  w Marcinowicach i Gminnym Ludowym Klubem Sportowym zapraszają drużyny z terenu Gminy Marcinowice do udziału w turnieju piłki nożnej na kompleksie sportowym Moje Boisko- Orlik 2012 w WirkachTURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA
O GODZINIE 19:00


Turniej skierowany jest dla uczestników powyżej 16 roku życia

Formularz zgłoszeniowy należy składać u Animatora Orlika w Wirkach lub pod
nr. tel. 692 726 875
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia
Na turnieju obowiązuje zakaz gry w korkach (wkręty i lanki)
Drużyny mogą składać się maksymalnie z 10 zawodników tzn. 5+1 oraz 4 zawodników rezerwowych.
Terminarz rozgrywek podany zostanie w dzień turnieju

Pobierz formularz zgłoszeniowy kliknij TUTAJ

 

Powiatowe Centrum Pmocy w Rodzinie w Świdnicy - Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o programie „Sprawny Uczeń”  na rok szkolny 2012/2013 na który został przedłużony nabór wniosków na stypendia dla niepełnosprawnych uczniów oraz pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

Więcej informacji w załączonych poniżej dokumentach:

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW

 

Strona 120 z 149

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice