sobota, 21 lipca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Festyn Rodzinny św. Krzysztofa
Stypendia Wójta Gminy Marcinowice rozdane W dniu 18 lipca 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Wójta Gminy Marcinowice.
„Nawzajem sobie potrzebni” – program edukacji do starości W okresie od marca do czerwca br. w gminie Marcinowice realizowany był program edukacyjny pn. „Nawzajem sobie potrzebni”.
Renowacja zabytkowych świątyń W ramach środków pozyskanych z Aglomeracji Wałbrzyskiej odrestaurowano już trzy zabytkowe kościoły: kościół pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie.
NEWS:

Remonty dróg gminnych

Trwają prace na drogach gminnych. Szybkie tempo prac jest związane z koniecznością wykorzystania do końca br. środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znaczna część zakresu wytypowanych dróg została już wykonana. Trudność w realizacji i niebezpieczeństwo zwrotu środków były tym większe , że środki zostały przyznane na początku września, a cztery z dwunastu inwestycji wymagało przeprowadzenia procedury przetargowej. Dzięki łagodnej i słonecznej jesieni można dziś już stwierdzić, że to trudne przedsięwzięcie powiodło się i ponad 1 mln zł w ciągu kilku tygodni zostanie wydany na naprawę dróg gminnych. Część dróg została już wykonana i odebrana pozostałe są w trakcie realizacji lub czekają na odbiór.

Więcej: Remonty dróg gminnych

 

Konkurs na Ślężański Produkt lokalny

Szanowni Producenci i Usługodawcy!
Lokalna Grupa Działania „ŚLĘŻANIE” zaprasza Państwa - lokalnych wytwórców i producentów rolno-spożywczych, rzemieślników oraz usługodawców branży turystycznej, do wzięcia udziału w konkursie na „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”.Aby stać się użytkownikiem znaku promocyjnego „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”, wymagane jest, by produkt lub usługa wykazywała silny związek z Regionem Ślężańskim (Gminy; Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza i Sobótka), jej przyrodą, kulturą i gospodarką. Producenci i usługodawcy winni postępować zgodne z zasadami etycznego biznesu, a swoją działalnością nie szkodzić środowisku.

Więcej: Konkurs na Ślężański Produkt lokalny

 

Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy

Choć jesień w pełni na terenie Gminy Marcinowice trwają prace remontowe na drogach gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu jakie miały miejsce w tym roku. Nie zapomniano również o ciekach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik współpracując z Dyrekcją Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy zadbali również o usunięcie szkód powstałych i poprawienie stanu potoków i cieków wodnych. Zakończyły już się prace melioracyjne na Czarnej Wodzie na odcinku Wiry-Zebrzydów-Szczepanów na długości 7,2 km. Wartość prac około 430 tys.zł W ubiegłym roku zrealizowano odmulenie i udrożnienie Czarnej Wody w Strzelcach na długości 3 km. Wartość robót wyniosła 250 tys.zł. Już kolejny rok potok ten zalewa wiele domów, gospodarstw, pól i łąk, dlatego też tak ważne było jego udrożnienie i pogłębienie. Jednak najlepszym rozwiązaniem chroniącym przed zalewaniem miejscowości Kątki, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce będzie w przyszłości budowa zbiornika retencyjnego.W poniedziałek 8 listopada br. odbędzie się odbiór prac na potoku Dryżyna, (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka). Już od dwóch miesięcy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy realizuje w miejscowości Tąpała zadanie pn. „Wieprzówka- odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice”. Roboty budowlane wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne BUD-MEL Sp. z o.o., które w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. W trakcie prowadzonych prac uwzględniane są również uwagi i wskazówki zgłaszane przez mieszkańców. Tak duże inwestycje na potokach i ciekach wodnych możliwe są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Więcej: Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy

 

Pierwszy bankomat na terenie Gminy Marcinowice

W drodze negocjacji Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z władzami Banku została uruchomiona dodatkowa usługa dla klientów wypłata środków pieniężnych z bankomatu. Mieszkańcy Marcinowic oraz wszyscy odwiedzający Marcinowice od kilku dni mogą cieszyć się z dodatkowych udogodnień. Jeden z najnowocześniejszych bankomatów na terenie powiatu świdnickiego został zainstalowany w Marcinowicach. Bankomat zlokalizowany jest na ścianie miejscowego Oddziału Banku Spółdzielczego. Klienci banu mogą dokonywać bezprowizyjnych wypłat z rachunków prowadzonych w banku. Bank Spółdzielczy Świdnica Oddział Marcinowice prowadzi obsługę bankową budżetu Gminy Marcinowice i podległych jednostek. Od niedawna został również uruchomiona usługa wykonywania elektronicznych przelewów co usprawniło współpracę między bankiem i Urzędem Gminy.

 

„Dach nad głową” – trzecia edycja

Po raz trzeci jedna ze szkół zaproszonych do akcji „Dach nad głową” odbierze bon o wartości 1000 zł na zakupy w Leroy Merlin, a uczniowie ze zwycięskiej placówki wybiorą się do Wrocławskiego Parku Wodnego! Co tym razem będzie zadaniem uczestników konkursu? Bardziej przydatny będzie spryt i zdolności manualne, czy może kreatywność i nowatorskie pomysły?

Więcej: „Dach nad głową” – trzecia edycja

 

Pracownia przyrodnicza za pieniądze unijne.

Już wkrótce dzieci ze szkół z terenu Gminy Marcinowice będą mogły uczyć się w profesjonalnej pracowni przyrodniczej, która zostanie oddana do użytku w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Projekt pt. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” został zrealizowany w ramach środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.W październiku w pierwszym etapie zostały dostarczone zestawy przyrządów do wykonywania eksperymentów biologicznych i fizycznych z użyciem komputera, oprogramowanie wraz z kamerą cyfrową. W ubiegłym tygodniu dostarczono sprzęt komputerowy wraz z tablicą interaktywną.Zakupu wyposażenia pracowni przyrodniczych dokonał Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szacunkowa wartość dostarczonego sprzętu to ok. 200 tys. zł. Obowiązkiem Gminy Marcinowice jako organu prowadzącego było przygotowanie odpowiedniego pod pracownię przyrodniczą pomieszczenia, jego umeblowanie i wyposażenie w niezbędne instalacje ( podłączenie wody). W sierpniu zostały zakupione szafy, stoły i krzesła oraz wykonano podłączenie wody. Wkład własny samorządu został oceniony na kwotę ok. 15 tys. zł .W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaplanowano również założenie żaluzji antywłamaniowych. Po zakończeniu instalacji sprzętu w ramach „otwartych drzwi” dla zainteresowanych osób będzie istniała możliwość zapoznania się z pracownią.W dniu 18 listopada 2009r. Wójt Gminy Marcinowice Pan Jerzy Guzik podpisał Umowę Partnerską z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu.

Więcej: Pracownia przyrodnicza za pieniądze unijne.

 

Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

Już w tym tygodniu ruszyły pierwsze z 12 zaplanowanych inwestycji drogowych finansowanych z otrzymanej we wrześniu promesy na 1 mln. zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. W tym roku to już trzecia promesa jaką otrzymała Gmina Marcinowice oraz piąta w kadencji obecnego Wójta Gminy Jerzego Guzika. W tym roku łącznie zostanie wykonanych 22 inwestycje w infrastrukturze drogowej zniszczonej na skutek intensywnych opadów deszcze i powodzi. Już w poniedziałek 11 października br. zostały podpisane umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na wykonanie odbudowy dróg w Marcinowicach ( 310 tys. zł ), Strzelcach (94,5 tys. zł ), Wirkach (116 tys. zł), Chwałkowie ( 94 tys. zł ). Pozostałych 8 inwestycji będzie realizowanych w trybie bezprzetargowym. Wykonawcy już przystępują do prac, gdyż roboty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca roku. W środę 6 października br. odbył się odbiór robót na drodze gminnej w Szczepanowie. Zakres prac obejmował odbudowę drogi polegającą na jej poszerzeniu, wykonaniu przepustów i wjazdów oraz na odmuleniu i odtworzeniu rowów i wyłożeniu ich płytami ażurowymi. Istniejącą podbudowę wyrównano kruszywem i położono nawierzchnię asfaltową. Droga została odbudowana na odcinku 650m. Wartość inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł. Wykonawcą inwestycji był Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Dobiegają również końca prace na drodze gminnej w Wirkach, na ostatniej z 10 inwestycji realizowanych z promes otrzymanych w pierwszym półroczu tego roku. Koszt tej inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł z czego 20 % środków pochodzi z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Realizacja inwestycji była znacznie utrudniona poprzez intensywne opady deszczu jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i uda się zrealizować w najbliższych tygodniach kolejnych 12 inwestycji.

Więcej: Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

W Książu 13.10.2010 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz udekorowała medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionych nauczycieli oraz odbyło się wręczenie nagród Kuratora Oświaty. Uroczystość została uświetniona występem artystycznym uczniów klas I – III oraz dzieci przedszkolnych Szkoły Podstawowej ze Strzelc przygotowanym przez Panią Mirosławę Kozak i Ewę Krygier.

Dnia 14.10.2010 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dolnośląskim nauczycielom i osobom pracującym na rzecz oświaty zostały przyznane nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, medale KEN oraz medale za Długoletnią Służbę. Osobą wyróżnioną była Dyrektor Szkoły im. K.K.Baczyńskiego w Strzelcach Pani Małgorzata Herda, która otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 

Więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

 

Środki unijne na świetlicę w Mysłakowie

Kolejna świetlica w Gminie Marcinowice będzie „jak nowa”. Właśnie rozpoczął się kompleksowy remont wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. Na realizacje zadania Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 700 tys. zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi ponad 460 tys. zł. Zakres prac będzie obejmował kapitalny remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu. Prace remontowe obejmą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej podłogi w sali głównej, położenie glazury i terakoty w pozostałych pomieszczeniach, wymianę instalacji c.o., instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowę klatki schodowej, dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, ocieplenie budynku i wymianę pokrycia dachowego, gdyż obecne wykonane jest z eternitu.. Ponadto zostanie wykonany remont ogrodzenia i wybudowany parking.

 

Więcej: Środki unijne na świetlicę w Mysłakowie

 

Plan odnowy miejscowości Marcinowice

We wtorek 28 września br. w Domu Strażaka w Marcinowicach odbyło się zebranie wiejskie, którego tematem był podział środków zagwarantowanych w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Marcinowice oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Marcinowice. Dokument ten będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej 2879D i drodze krajowej nr 35, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa na wymienionych odcinkach dróg na terenie Marcinowic. Najważniejszą częścią Plan odnowy miejscowości Marcinowice jest harmonogram zadań jakie są przewidziane do realizacji w perspektywie 7 lat i dalszej. Znaczna część środków finansowych została zagwarantowana na poprawę bezpieczeństwa.

 

Strona 120 z 135

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice