wtorek, 16 października 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Remont mostu w Wirkach
Powstają siłownie zewnętrzne W Gminie Marcinowice trwają prace przy montażu siłowni zewnętrznych.
Dotacje dla gminy Marcinowice Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych.
Zebrania Sprawozdawcze Wójta Gminy Marcinowice ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
NEWS:

Nowy samochód dla OSP Tworzyjanów

Do niecodziennego wydarzenia doszło 21 października br. Wójt Gminy Marcinowice Pan Jerzy Guzik wraz ze strażakami na czele z Naczelnikiem OSP Panem Arkadiuszem Kuligiem oraz Prezesem OSP Panem Henrykiem Kuligiem odebrali specjalny samochód pożarniczy IVECO-MAGIRUS LF 24. Samochód będzie służył druhom OSP Tworzyjanów. To drugi zakupiony w tym roku samochód w Gminie Marcinowice. Niespełna dwa miesiące temu nowy wóz bojowy  Mercedes Benz Atego 1429 AF, typ GBA 2,5/16 z pełnym wyposażeniem trafił do OSP w Marcinowicach. W uroczystości odbioru samochodu strażackiego uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Pan Zdzisław Grabowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marcinowice Pani Iwona Sawicka oraz Pan Teodor Miś, Radny Pan Andrzej Matusiewicz, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Czesław Wawro oraz mieszkańcy Tworzyjanowa.

Więcej: Nowy samochód dla OSP Tworzyjanów

 

Cztery inwestycje gminne w Chwałkowie

Chwałków to kolejna miejscowość, która zmienia się nie do poznania. Nowe drogi, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa chodników oraz świetlicy - te wszystkie inwestycje realizowane są w Chwałkowie. Największa z tegorocznych inwestycji to budowa świetlicy w Chwałkowie. Wartość zadania wynosi 700.696,92 zł i realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 427 tys. zł. Zakończenie planuje się w czerwcu 2012r. Cały projekt zakłada budowę świetlicy z zapleczem kuchennym, sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczo – technicznym wraz z wyposażeniem. Budynek zlokalizowany jest na dużej działce, która będzie ogrodzona i oświetlona. Przewiduje się również budowę parkingu i drogi wewnętrznej oraz obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi. Za świetlicą znajdować się będzie plac zabaw. W rezultacie mieszkańcy Chwałkowa będą mieli świetlicę na miarę dzisiejszych czasów.

Więcej: Cztery inwestycje gminne w Chwałkowie

 

Zebrzydów – wielki plac budowy

Miejscowością, do której w bieżącym roku skierowane są największe środki finansowe, bez wątpienia jest Zebrzydów. Utrudnienia w komunikacji poprzez  rozkopane i częściowo zamknięte drogi. Wszystko to za sprawą robót kanalizacyjnych oraz prac związanych z naprawą infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku zeszłorocznej powodzi.
Od marca realizowana jest inwestycja polegająca na skanalizowaniu wsi. Wartość zadania opiewa na kwotę 4 mln 489 tys. zł. Na chwilę obecną zaawansowanie robót wynosi 80% i wszystko wskazuje, że zakończenie nastąpi zgodnie z umową tj. do dnia 15.12.2011r.

Więcej: Zebrzydów – wielki plac budowy

 

Zajęcia w świetlicach środowiskowych

Od pierwszego października br. ruszyły zajęcia w świetlicach środowiskowych. W każdej świetlicy, a jest ich aż siedemnaście przez okres od 01.10.2011r. do 31.03.2012r. organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. W świetlicach zatrudniony jest instruktor z odpowiednimi kwalifikacjami, który w sposób umiejętny i fachowy organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży. Skromne wynagrodzenie instruktorów finansowane jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Żadna z pobliskich gmin nie może się pochwalić taką ilością świetlic, w których w sposób profesjonalny odbywają się zajęcia. Wachlarz zajęć na świetlicy jest bardzo szeroki ponieważ z zajęć korzystają  nie tylko dzieci czy młodzież ale również osoby starsze. W trakcie tego okresu organizowane są przeróżne konkursy, zabawy, Mikołajki czy Dzień Seniora. Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w zajęciach.

 

Remont drogi, nowe punkty oświetlenia ulicznego oraz zakup samochodu dla OSP

Mieszkańcy Tworzyjanowa korzystają już z wyremontowanej drogi gminnej. W ubiegłym tygodniu została wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej dz. nr 389 na długości 300 mb. Droga ta stanowi dojazd do wsi od drogi powiatowej w kierunku Mietkowa. Tym razem inwestycja w całości zrealizowana została z budżetu gminy.
Jeszcze w tym miesiącu wzdłuż drogi krajowej w Tworzyjanowie zostaną dostawione trzy dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. To zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: ” Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i w 50% finansowane jest ze środków zewnętrznych.
Ale to jeszcze nie wszystko. Wójt Gminy Marcinowice Pan Jerzy Guzik 17 października br. podpisał umowę na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie. Dostawca został wyłoniony w procedurze przetargowej, a wartość samochodu to 134 tys. zł

Więcej: Remont drogi, nowe punkty oświetlenia ulicznego oraz zakup samochodu dla OSP

 

Odbudowane drogi w Marcinowicach: ul. Piekarska i ul. Parkowa

W ubiegłym tygodniu ruszyła realizacja pierwszej inwestycji w ramach Funduszu Solidarności Europejskiej. tj. odbudowa dróg gminnych w Marcinowicach: ul. Parkowa i ul. Piekarska.
Na drogach tych wykonana jest już nawierzchnia asfaltowa, obecnie trwają prace przy regulacji studzienek kanalizacyjnych i uzupełniane są pobocza.
Wartość inwestycji wyniosła 96.555 zł i w całości sfinansowana jest ze środków zewnętrznych. Dzięki usilnym staraniom Wójta Gminy Jerzego Guzik, Gmina Marcinowice jako jedna z nielicznych, pozyskała środki w ramach Funduszu Solidarności Europejskiej na realizację trzech zadań związanych z odbudową infrastruktury drogowej. Łączna kwota udzielonej pomocy w ramach w/w Funduszu wynosi 290 tys. zł

Więcej: Odbudowane drogi w Marcinowicach: ul. Piekarska i ul. Parkowa

 

Zakończono pracę przebudowy chodników w Szczepanowie i Chwałkowie

Właśnie zakończono pracę polegające na przebudowie chodników w miejscowości Szczepanów i Chwałków (Etap I). Chodnik w Szczepanowie  prowadzi od Centrum wsi do cmentarza w kierunku Goli Świdnickiej wzdłuż nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego. Chodnik w Chwałkowie  przebiega od Centrum wsi wzdłuż niedawno wybudowanego oświetlenia ulicznego, które zmierza w kierunku Sobótki. Łączna długość chodników to 621 m2. Przebudowa chodników przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwi komunikacje z miejscami użyteczności publicznej tj. przystanek, cmentarz itp. Prace realizowane były w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt całej inwestycji wynosi ok. 180 tyś. zł. z czego 100 tyś. zł  to środki z Unii Europejskiej.

 

Odbudowana droga w Wirach

Pod koniec września zakończono inwestycję polegającą na: „Odbudowie i modernizacji drogi gminnej dz. nr 302 w Wirach”. Zakres prac obejmował przykrycie części rowu dzięki czemu pozyskano plac na parking dla samochodów osobowych przy cmentarzu. Odbudowano nawierzchnię drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy z kruszywa kamiennego a na newralgicznym odcinku drogi wykonano nawierzchnię asfaltową. Odmulono i odtworzono  rów przydrożny oraz wyłożono go płytami ażurowymi. Po raz pierwszy w naszych inwestycjach drogowych zastosowano gabiony (siatkę wyłożoną kruszywem) w miejscach najbardziej narażonych na wymywanie skarp. Całość zadania finansowana jest z otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 278 tys. zł.

 

„Moje Boisko Orlik” w Wrkach otwarte dla wszystkich

Od dnia 02 października br., kiedy to dokonano uroczystego otwarcia kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik” w Wrkach, dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości chętnie korzystają z nowego obiektu.
Codziennie około 50 uczniów z Mysłakowa, Wirek, Wir, Kątek i Tąpadła korzysta z nowego obiektu.
Doskonale wyposażone boisko, z szatniami i zapleczem socjalnym, jest miejscem na aktywne spędzanie wolnego czasu dla całych rodzin, a dla uczniów stanowi doskonałą bazę sportową do upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
„Orlik” jest bezpłatnie udostępniony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale otwarty jest także dla dorosłych mieszkańców naszej gminy.
Planuje się aby od przyszłego roku koordynacją zajęć sportowych na obiekcie zajął się specjalnie do tego zatrudniony animator sportu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z naszego „Orlika” od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od wczesnych godzin popołudniowych.

 

Otwarcie Orlika w Wirkach

2 października br. w Wirkach otwarto kompleks sportowy wybudowany w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Na otwarciu obecna była jedna z największych postaci Solidarności Pani Henryka Krzywonos, która u boku Pana Prezydenta Lecha Wałęsy swoimi działaniami przyczyniła się do zmiany biegu historii kraju. Wraz z nią przybył również Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, który od dawna zaprzyjaźniony jest z Gminą Marcinowice. Wśród przybyłych gości znaleźli się również posłowie:  Izabela Mrzygłocka, Anna Zalewska, Wiesław Kilian, radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Grażyna Cal, Elżbieta Gaszyńska,  Zbigniew Szczygieł. Wójtowie i Burmistrzowie z okolicznych gmin, dyrektorzy szkół Gminy Marcinowice, Radni oraz sołtysi Gminy Marcinowice. Na otwarcie przybył także przyjaciel Gminy Marcinowice honorowy prezes Zarządu PSL Pan Ryszard Niebieszczański, oraz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Świdnickiego Pan Grzegorz Marchlewski. Na otwarciu Orlika licznie zgromadzili się dzieci, młodzież oraz mieszkańcy Gminy Marcinowice i nie tylko.

Więcej: Otwarcie Orlika w Wirkach

 

Strona 118 z 141

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice