sobota, 20 stycznia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Jedna z trzech laureatek Uczennica klasy III b klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach – Roksana Łeńska wykazała się dużą wiedzą na temat św. Maksymiliana Kolbe.
 
Natalia laureatką konkursu plastycznego Natalia Richtscheid z klasy VIIB Szkoły Podstawowej w Marcinowicach została laureatką konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy Rok”.
Zdolna i jedyna w powiecie Sukcesem dla uczennicy klasy drugiej oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Anastazji Lato zakończył się powiatowy etap konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.
Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach Ks. Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec spotkał się z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych, radnymi i sołtysami.  
NEWS:

Stypendia szkolne 2009r.

W słoneczny poranek 13 lipca br. 106 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Marcinowice odebrało gratulacje i stypendia ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Marcinowice. Wśród tegorocznych stypendystów jest 5 prymusów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy zostali dodatkowo wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami. W tym roku Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu,  Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Marcinowice przyznała 41 stypendiów naukowych, 68 sportowych i 12 artystycznych na łączną kwotę 20 tys. zł. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Szacowanie strat

Szacunkowe straty powstałe na skutek powodzi w dniach 23-24 czerwca br. na terenie Gminy Marcinowice to kwota 11 412 000 zł.
Woda wdarła się i dokonała zniszczeń w miejscowościach Wiry, Wirki, Sady, Mysłaków, Biała, Kątki, Zebrzydów, Tąpadła, Chwałków, Szczepanów, Strzelce, która to ucierpiała najbardziej.Pogotowie przeciwpowodziowe, które ogłoszone 23 czerwca br.  o godz. 14.00 zostało odwołane 01 lipca br. o godz.9.00. Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przez czas trwania pogotowia były w gotowości do akcji ratowniczej. Do nich kierujemy szczególne słowa podziękowań. W chwilach wielkiego zagrożenia  nie szczędzili sił, aby ratować dobytek ludzki :OSP Strzelce, OSP Tworzyjanów, OSP Zebrzydów, OSP Marcinowice, OSP Wirki, OSP Mysłaków, OSP Śmiałowice. Wójt Gminy Marcinowice dziękuje za okazaną pomoc firmom i instytucjom:TARMAC Kruszywa Polska Sp. z o.o. Wrocław, WKSM S.A Mietków, Firma OSADKOWSKI, Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny Cukrownia Świdnica, Szkoła  Podstawowa Strzelce, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy, Gmina Świdnica, Miasto Świdnica, „Granbud” Sp. z o.o. Kopalnia Granitu „Chwałków I”, Polskie Kruszywa Sp. z o.o. Kopalnia Siedlimowice,Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Transpiach Kopalnia Kruszywa Sp.J. W.S. Piotrowscy, Silwana, Daicel Safety System Europa Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o.  Świdnica, Chrześcijańska Służba Charytatywna ADRA, , warszawskiej centrali PZU oraz  dyrektorowi wrocławskiego oddziału PZU za szybką pomoc, profesjonalna obsługę i wypłatę odszkodowań poszkodowanym mieszkańcom Gminy.
Dziękujemy również  indywidualnym ofiarodawcom za darowizny w postaci pieniężnej wpłacane na konto  na rzecz powodzian.

Urząd Gminy Marcinowice
B.S. Świdnica O/Marcinowice
Nr rachunku: 67 9531 1029 2006 6000 0101 0008
z dopiskiem "pomoc dla powodzian"

 

INFORMACJA O SYTUACJI NA TERENIE GMINY MARCINOWICE Z DNIA 23-24 CZERWCA 2009R.

W dniu 23 czerwca br. na terenie Gminy Marcinowice w godzinach południowych wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych nastąpiło znaczne podniesienie stanu wód w rzekach Czarna Woda, Wieprzówka, potok Sadowa, oraz  duży spływ wód powierzchniowych ze wzniesień i okolicznych pól. Ok. godz.11:30  Wójt zwołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy Marcinowice podjął działania odnośnie zapewnienia transportu piasku i wydawania worków dla wsi: Wiry, Kątki, Chwałków, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce. Od godziny 14:00  Wójt Gminy zarządzeniem ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe, a o godz. 16:00     alarm przeciwpowodziowy. Od godz. 15:30 uruchomiono w Urzędzie Gminy dyżur całodobowy.

Więcej: INFORMACJA O SYTUACJI NA TERENIE GMINY MARCINOWICE Z DNIA 23-24 CZERWCA 2009R.

 

Kampania - Zachowaj Trzeźwy Umysł

Już  po raz piąty braliśmy udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Jest ona bardzo dobrą okazją do promowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Szansą dla uczniów, którzy mogą brać udział w różnorodnych konkursach organizowanych w szkole i świetlicach wiejskich. Koordynatorem Kampanii jest p. Elżbieta Janik pedagog Zespołu Szkół w Marcinowicach. W realizację zadań Kampanii włączali się nauczyciele i wychowawcy. To dzięki ich zaangażowaniu odbyły się ogniska, rajdy rowerowe, której organizatorem był Pan Przemysław Malczyk – nauczyciel WF       w Szkole Podstawowej Marcinowice, turniej zagadek, gier stolikowych, biegi przełajowe i wiele innych imprez aktywnie zagospodarowujących czas wolny dzieci.

Więcej: Kampania - Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

Powołanie Zastępcy Wójta Gminy


W dnia 10  czerwca br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik powołał Panią Jadwigę Ziarnowską na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marcinowice. Pani Jadwiga Ziarnowska w Urzędzie Gminy pracuje od 2002 roku, a jako sekretarz od października 2005 r. Stanowisko Zastępcy Wójta będzie sprawowała w niepełnym wymiarze czasu pracy, jednocześnie pełniąc funkcję Sekretarza Gminy Marcinowice.

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY


PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I  WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
EKSPERYMENTUJĄCYMI Z ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI
ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY DOMOWEJ
W GMINIE MARCINOWICE.


Informujemy, że z dniem 08 czerwca 2009r.  rozpoczął  działalność  Punkt Konsultacyjny, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Marcinowicach / wejście od gabinetu rehabilitacyjnego / w każdy poniedziałek miesiąca  w godzinach od 16,00 do 19,00.Pierwszym celem działania Punktu Konsultacyjnego jest diagnozowanie osób z problemem alkoholowym, motywowanie ich do podjęcia terapii w placówkach ambulatoryjnych (Poradnie Dla Osób Uzależnionych) lub stacjonarnych (np. Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze), oraz udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom utrzymującym abstynencję po ukończonej terapii.

Więcej: PUNKT KONSULTACYJNY

 

103 LATA

Dokładnie 103 lata temu – 5 czerwca 1906 roku w Józefówce - urodziła się najstarsza mieszkanka Wirek  - Pani Aniela Fiołek.
Z okazji tego pięknego Jubileuszu Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Przewodnicząca Rady Gminy Janina Kuta, Sekretarz Jadwiga Ziarnowska oraz Sołtys wsi Wirki Teresa Michalak złożyli Szanownej Jubilatce, w imieniu władz samorządowych i lokalnej społeczności, najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, dużo radości i spokoju na kolejne lata. Do Wirek Pani Aniela przyjechała w 1967 roku gdzie wraz z mężem Tomaszem prowadziła gospodarstwo rolne. Spotkanie w rodzinnym gronie, przy urodzinowym torcie i kawie, było chwilą na wspomnienia i refleksje.  Jubilatka jest najstarszym mieszkańcem Gminy Marcinowice. Pani Aniela pożegnała gości z uśmiechem życząc szczęśliwej podróży.

Więcej: 103 LATA

 

Stowarzyszenie krzewienia trzeźwości w rodzinie

Niewiele osób wierzyło, że uda się zrealizować to przedsięwzięcie. Otóż powstało Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie  „Jasny horyzont” w Marcinowicach, które wzięło sobie za cel działania popularyzację trzeźwości w rodzinie przede wszystkim a także pomoc osobom uzależnionym w znalezieniu właściwego celu w życiu i wskazanie tego „jasnego horyzontu”. Do działalności niezbędna jest siedziba i to stanowiło poważny problem. Nie na długo jednak bo przychylny przedsięwzięciu Wójt Gminy, Jerzy Guzik, wskazał miejsce w piwnicach ośrodka zdrowia w Marcinowicach. Przydzielił ekipę remontową oraz wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach środki finansowe na remont pomieszczeń. Efekt końcowy przerósł oczekiwania. Klub wygląda okazale i zachęca do odwiedzin przyjaznymi pomieszczeniami.

Więcej: Stowarzyszenie krzewienia trzeźwości w rodzinie

 

ZŁOTE GODY

Przebaczenie i dużo miłości to dewiza na wspólne życie Państwa Janiny i Józefa Mikołajczyków z Zebrzydowa, którzy razem przeżyli już 62 lata.Dziewięć par, a wśród nich trzy pary z Gminy Marcinowice 23 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy otrzymało medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Razem z Państwem Mikołajczyk swój złoty jubileusz 50 –lecia  obchodzili Państwo Waleria i Tomasz Faluta z Wir oraz Anna i Zygmunt Schienke z Zebrzydowa.

 

Więcej: ZŁOTE GODY

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Już wkrótce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W wyborach zarządzonych na dzień 07 czerwca br. głosowanie odbywać się będzie w godzinach od  8.00  -22.00. W  dniu 21 maja br. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Mieszkańcy Gminy Marcinowice będą mogli oddać swój głos w następujących lokalach wyborczych: w Marcinowicach: mieszkańcy Marcinowic, Gruszewa; w Szczepanowie: mieszkańcy Szczepanowa, Klecina, Kraskowa, Goli Świdnickiej, Strzelc, Tworzyjanowa; w Chwałkowie:mieszkańcy Chwałkowa; w Białej: mieszkańcy Białej; w Wirach: mieszkańcy Wir, Wirek, Tąpadłej, Kątek; w Mysłakowie: mieszkańcy Mysłakowa, Zebrzydowa, Sadów; w Śmiałowicach: mieszkańcy Śmiałowic, Stefanowic.

 

Strona 117 z 121

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice