wtorek, 20 lutego 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Tradycje Stołu Wielkonocnego – czternasta edycja już wkrótce Rozpoczynają się przygotowania do największego wydarzenia wielkanocnego w regionie – Tradycji Stołu Wielkanocnego w Marcinowicach. Jak zawsze impreza odbędzie się w Niedzielę Palmową, która w tym roku przypada na 25 marca.
Zasady Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019 Szanowni Rodzice Uprzejmie informujemy, że zasady przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w o oparciu o zapisy  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
Sukces Anastazji Uczennica klasy drugiej oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, Anastazja Lato została finalistką XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego zDolny Ślązak Gimnazjalista w części pisemnej.  Przed Anastazją jeszcze wyzwania w części ustnej konkursu.
Utalentowana młodzież nagrodzona Śpiew, taniec, gra na instrumencie, judo, gimnastyka recytacja – te i wiele innych talentów zaprezentowali najmłodsi uczestnicy konkursu “Talent Show” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury.
NEWS:

XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

Ostatnia w tej kadencji uroczysta XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice odbyła się 10 listopada br. W sesji uczestniczyło 13 radnych, którzy z rąk Wójta Gminy Marcinowice odebrali podziękowania za wspólna pracę i zaangażowanie w sprawy Gminy Marcinowice. Ostatnie uchwały jakie zostały podjęte na sesji kończącej minioną kadencję dotyczyły stawek podatków, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011roku i utrzymano je w dotychczasowej wysokości. W sesji wzięli udział również sołtysi Gminy Marcinowice.

 

 

Więcej: XLVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Chłopcy z Gimnazjum w Marcinowicach ponownie odnieśli podwójny sukces

We wcześniejszych zawodach o mistrzostwo powiatu świdnickiego LZS w halowej piłce nożnej chłopców do lat 15, rozegranych w dniu 23.10.10r. w Marcinowicach, dwie drużyny szkolne z Gimnazjum Marcinowice, reprezentujące Gminę Marcinowice, odniosły podwójny sukces zdobywając mistrzostwo i vice-mistrzostwo powiatu. Obie drużyny awansowały do finałów strefowych, rozegranych w dniu 11.11.10r. w Czarnym Borze, reprezentując tam powiat świdnicki i ponownie odnosząc duży podwójny sukces.Drużyny: Gimnazjum Marcinowice I i Gimnazjum Marcinowice II, broniąc tytułu mistrza strefy wałbrzyskiej zdobyty rok temu, uzyskały w fazie grupowej pierwsze miejsca w swoich grupach i awansowały do finału „marzeń”, w którym tytuł mistrzowski strefy okazał się być wewnętrzną sprawą uczniów Gimnazjum z Marcinowic.

Więcej: Chłopcy z Gimnazjum w Marcinowicach ponownie odnieśli podwójny sukces

 

Remonty dróg gminnych

Trwają prace na drogach gminnych. Szybkie tempo prac jest związane z koniecznością wykorzystania do końca br. środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znaczna część zakresu wytypowanych dróg została już wykonana. Trudność w realizacji i niebezpieczeństwo zwrotu środków były tym większe , że środki zostały przyznane na początku września, a cztery z dwunastu inwestycji wymagało przeprowadzenia procedury przetargowej. Dzięki łagodnej i słonecznej jesieni można dziś już stwierdzić, że to trudne przedsięwzięcie powiodło się i ponad 1 mln zł w ciągu kilku tygodni zostanie wydany na naprawę dróg gminnych. Część dróg została już wykonana i odebrana pozostałe są w trakcie realizacji lub czekają na odbiór.

Więcej: Remonty dróg gminnych

 

Konkurs na Ślężański Produkt lokalny

Szanowni Producenci i Usługodawcy!
Lokalna Grupa Działania „ŚLĘŻANIE” zaprasza Państwa - lokalnych wytwórców i producentów rolno-spożywczych, rzemieślników oraz usługodawców branży turystycznej, do wzięcia udziału w konkursie na „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”.Aby stać się użytkownikiem znaku promocyjnego „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”, wymagane jest, by produkt lub usługa wykazywała silny związek z Regionem Ślężańskim (Gminy; Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza i Sobótka), jej przyrodą, kulturą i gospodarką. Producenci i usługodawcy winni postępować zgodne z zasadami etycznego biznesu, a swoją działalnością nie szkodzić środowisku.

Więcej: Konkurs na Ślężański Produkt lokalny

 

Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy

Choć jesień w pełni na terenie Gminy Marcinowice trwają prace remontowe na drogach gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu jakie miały miejsce w tym roku. Nie zapomniano również o ciekach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Marcinowice. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik współpracując z Dyrekcją Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy zadbali również o usunięcie szkód powstałych i poprawienie stanu potoków i cieków wodnych. Zakończyły już się prace melioracyjne na Czarnej Wodzie na odcinku Wiry-Zebrzydów-Szczepanów na długości 7,2 km. Wartość prac około 430 tys.zł W ubiegłym roku zrealizowano odmulenie i udrożnienie Czarnej Wody w Strzelcach na długości 3 km. Wartość robót wyniosła 250 tys.zł. Już kolejny rok potok ten zalewa wiele domów, gospodarstw, pól i łąk, dlatego też tak ważne było jego udrożnienie i pogłębienie. Jednak najlepszym rozwiązaniem chroniącym przed zalewaniem miejscowości Kątki, Zebrzydów, Szczepanów, Strzelce będzie w przyszłości budowa zbiornika retencyjnego.W poniedziałek 8 listopada br. odbędzie się odbiór prac na potoku Dryżyna, (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka). Już od dwóch miesięcy Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy realizuje w miejscowości Tąpała zadanie pn. „Wieprzówka- odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice”. Roboty budowlane wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne BUD-MEL Sp. z o.o., które w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. W trakcie prowadzonych prac uwzględniane są również uwagi i wskazówki zgłaszane przez mieszkańców. Tak duże inwestycje na potokach i ciekach wodnych możliwe są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

Więcej: Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy

 

Pierwszy bankomat na terenie Gminy Marcinowice

W drodze negocjacji Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z władzami Banku została uruchomiona dodatkowa usługa dla klientów wypłata środków pieniężnych z bankomatu. Mieszkańcy Marcinowic oraz wszyscy odwiedzający Marcinowice od kilku dni mogą cieszyć się z dodatkowych udogodnień. Jeden z najnowocześniejszych bankomatów na terenie powiatu świdnickiego został zainstalowany w Marcinowicach. Bankomat zlokalizowany jest na ścianie miejscowego Oddziału Banku Spółdzielczego. Klienci banu mogą dokonywać bezprowizyjnych wypłat z rachunków prowadzonych w banku. Bank Spółdzielczy Świdnica Oddział Marcinowice prowadzi obsługę bankową budżetu Gminy Marcinowice i podległych jednostek. Od niedawna został również uruchomiona usługa wykonywania elektronicznych przelewów co usprawniło współpracę między bankiem i Urzędem Gminy.

 

„Dach nad głową” – trzecia edycja

Po raz trzeci jedna ze szkół zaproszonych do akcji „Dach nad głową” odbierze bon o wartości 1000 zł na zakupy w Leroy Merlin, a uczniowie ze zwycięskiej placówki wybiorą się do Wrocławskiego Parku Wodnego! Co tym razem będzie zadaniem uczestników konkursu? Bardziej przydatny będzie spryt i zdolności manualne, czy może kreatywność i nowatorskie pomysły?

Więcej: „Dach nad głową” – trzecia edycja

 

Pracownia przyrodnicza za pieniądze unijne.

Już wkrótce dzieci ze szkół z terenu Gminy Marcinowice będą mogły uczyć się w profesjonalnej pracowni przyrodniczej, która zostanie oddana do użytku w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Projekt pt. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” został zrealizowany w ramach środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.W październiku w pierwszym etapie zostały dostarczone zestawy przyrządów do wykonywania eksperymentów biologicznych i fizycznych z użyciem komputera, oprogramowanie wraz z kamerą cyfrową. W ubiegłym tygodniu dostarczono sprzęt komputerowy wraz z tablicą interaktywną.Zakupu wyposażenia pracowni przyrodniczych dokonał Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szacunkowa wartość dostarczonego sprzętu to ok. 200 tys. zł. Obowiązkiem Gminy Marcinowice jako organu prowadzącego było przygotowanie odpowiedniego pod pracownię przyrodniczą pomieszczenia, jego umeblowanie i wyposażenie w niezbędne instalacje ( podłączenie wody). W sierpniu zostały zakupione szafy, stoły i krzesła oraz wykonano podłączenie wody. Wkład własny samorządu został oceniony na kwotę ok. 15 tys. zł .W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaplanowano również założenie żaluzji antywłamaniowych. Po zakończeniu instalacji sprzętu w ramach „otwartych drzwi” dla zainteresowanych osób będzie istniała możliwość zapoznania się z pracownią.W dniu 18 listopada 2009r. Wójt Gminy Marcinowice Pan Jerzy Guzik podpisał Umowę Partnerską z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu.

Więcej: Pracownia przyrodnicza za pieniądze unijne.

 

Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

Już w tym tygodniu ruszyły pierwsze z 12 zaplanowanych inwestycji drogowych finansowanych z otrzymanej we wrześniu promesy na 1 mln. zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. W tym roku to już trzecia promesa jaką otrzymała Gmina Marcinowice oraz piąta w kadencji obecnego Wójta Gminy Jerzego Guzika. W tym roku łącznie zostanie wykonanych 22 inwestycje w infrastrukturze drogowej zniszczonej na skutek intensywnych opadów deszcze i powodzi. Już w poniedziałek 11 października br. zostały podpisane umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na wykonanie odbudowy dróg w Marcinowicach ( 310 tys. zł ), Strzelcach (94,5 tys. zł ), Wirkach (116 tys. zł), Chwałkowie ( 94 tys. zł ). Pozostałych 8 inwestycji będzie realizowanych w trybie bezprzetargowym. Wykonawcy już przystępują do prac, gdyż roboty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca roku. W środę 6 października br. odbył się odbiór robót na drodze gminnej w Szczepanowie. Zakres prac obejmował odbudowę drogi polegającą na jej poszerzeniu, wykonaniu przepustów i wjazdów oraz na odmuleniu i odtworzeniu rowów i wyłożeniu ich płytami ażurowymi. Istniejącą podbudowę wyrównano kruszywem i położono nawierzchnię asfaltową. Droga została odbudowana na odcinku 650m. Wartość inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł. Wykonawcą inwestycji był Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Dobiegają również końca prace na drodze gminnej w Wirkach, na ostatniej z 10 inwestycji realizowanych z promes otrzymanych w pierwszym półroczu tego roku. Koszt tej inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł z czego 20 % środków pochodzi z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Realizacja inwestycji była znacznie utrudniona poprzez intensywne opady deszczu jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i uda się zrealizować w najbliższych tygodniach kolejnych 12 inwestycji.

Więcej: Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

W Książu 13.10.2010 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz udekorowała medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionych nauczycieli oraz odbyło się wręczenie nagród Kuratora Oświaty. Uroczystość została uświetniona występem artystycznym uczniów klas I – III oraz dzieci przedszkolnych Szkoły Podstawowej ze Strzelc przygotowanym przez Panią Mirosławę Kozak i Ewę Krygier.

Dnia 14.10.2010 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dolnośląskim nauczycielom i osobom pracującym na rzecz oświaty zostały przyznane nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, medale KEN oraz medale za Długoletnią Służbę. Osobą wyróżnioną była Dyrektor Szkoły im. K.K.Baczyńskiego w Strzelcach Pani Małgorzata Herda, która otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 

Więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

 

Strona 108 z 123

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice