piątek, 22 czerwca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Wyjazd dzieci do Czech W dniu 5 czerwca 2018 r. w ramach projektu partnerskiego "Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory" z jednodniową wizytą do Czech, wyjechała grupa młodzieży ze szkół gminy Marcinowice wraz z opiekunami.
Wizyta dzieci z Czech W ramach projektu partnerskiego pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory” do Gminy Marcinowice zawitały dzieci z czeskiego Mikroregionu Lazenskiego.
Dofinansowanie na siłownie zewnętrzne Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach otrzymał dofinansowanie na projekt „Rozbudowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Biała, Chwałków, Klecin, Mysłaków, Strzelce, Szczepanów, Tąpadła, Wirki”
Pozyskaliśmy kolejne środki powodziowe Gmina Marcinowice otrzymała promesę na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA, na kwotę 160 tyś zł.
NEWS:

Złote gody Państwa Moczuradów

Cieszą się niebiosa gdy widzę Was tutaj. Jesteście żywym świadectwem dla swoich dzieci i wnucząt, że można z sobą przeżyć pięknie tyle lat- tymi słowami przywitał Jerzy Guzik Wójt Gminy Marcinowice wszystkie pary małżeńskie, które w sobotę 25 marca br. spotkały się w Urzędzie Stanu Cywilnego, aby odnowić przysięgę małżeńską. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta RP zostało odznaczonych 13 par Wśród jubilatów była również para z Gminy Marcinowice Państwo Stefania i Michał Moczuradowie, którzy świętowali swój złoty jubileusz. Państwo Moczuradowie wychowali trojkę dzieci, a przysięgę małżeńska złożyli 50 lat temu w Wirach. Teraz obdarzają najbliższych miłością, która wraca do nich zwielokrotniona.

Więcej: Złote gody Państwa Moczuradów

 

Po raz kolejny Pani Minister w Powiecie Świdnickim

Zarząd Powiatowy PSL w Świdnicy serdecznie zaprasza na spotkanie z Podsekretarzem Stanu  w Ministerstwie Gospodarki Panią Iloną Antoniszyn – Klik , które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2012 r. o godz.18.00 w Świdnicy przy ulicy Wałbrzyskiej 25-27 ( w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego).

 

 

 

Tradycje Stołu Wielkanocnego już po raz ósmy

Już po raz ósmy odbyły się Tradycje Stołu Wielkanocnego. W tym roku imprezę swoim patronatem objął Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki. Z tej okazji w imprezie uczestniczyła Pani Minister Ilona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W gronie znakomitych gości znaleźli się  Ksiądz Dziekan Jan Bagiński, Pastor Parafii Ewangelicko Augsburskej Waldemar Pytel, Ks. Marian Lewandowski Proboszcz Parafii Śmiałowice, Ks. Tadeusz Karasiewicz Proboszcz Parafii Mysłaków, Senator Wiesław Kilian, Poseł na sejm Izabela Mrzygłocka, Poseł Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, Elżbieta Gaszyńska Radna Sejmiku Dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału  Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urszula Solińska-Marek Prezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, Ryszard Czerwiński Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Magdalena Rumiancew-Wróblewska Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Bogdan Sucharski - Kierownik Oddziału  Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy ,Tadeusz Drab Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL , Grzegorz Marchlewski Prezes Zarządu Powiatowego PSL Świdnica, przedstawiciele Kółek i Organizacji Rolniczych, Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica, Jerzy Ulbin Wójt Gminy  Dobromierz, Zbigniew Suchyta Burmistrz Miasta Strzegom, Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów, Alicja Synowska Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu, Radni Powiatu Świdnickiego na czele z Przewodniczącym Krzysztofem Sołtysem, Radni Gminy Marcinowice na czele z Przewodniczącym Zdzisławem Grabowskim, Sołtysi Gminy Marcinowice, Prezesi  stowarzyszeń, Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy i Kierownicy podległych jednostek działających na terenie Powiatu Świdnickiego i  Gminy Marcinowice. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz ze Starostą Świdnickim Zygmuntem Worsą. Zapraszamy do galerii zdjęć

Więcej: Tradycje Stołu Wielkanocnego już po raz ósmy

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach wraz z zakupem pomocy dydaktycznych

Dobiega końca projekt realizowany w kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego. Gmina Marcinowice przystąpiła do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina wystąpiła o środki unijne w wysokości 77 746,73 zł dla szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach, których jest organem prowadzącym. Projekt ma na celu realizację programu indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas i przewidywał realizację programu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy. Zakres tematyczny został ustalony w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły. W ramach projektu zostały również zakupione pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami uczniów. Dodatkowe zajęcia szkoły  organizowały dla dzieci, które miały  trudności w nauce czytania i pisania, matematyki, czy wady postawy i wymowy. Projekt potrwa do czerwca 2012 r. Nazwa projektu to: „Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach wraz z zakupem pomocy dydaktycznych” w ramach działania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

I Ślężańskie Forum Kobiet

Aktywne  kobiety z terenu 7 gmin „Ślężańskich” spotkały się 20 marca br. w Ostroszowicach ( gm. Dzierżoniów) na I Ślężańskim  Forum Kobiet. W spotkaniu wzięła również udział reprezentacja naszej gminy z Koła Gospodyń Wiejskich w Kątkach. A oto pełna relacja ze spotkania na stronie Gminy Dzierżoniów (kliknij tutaj)

 

 

Więcej: I Ślężańskie Forum Kobiet

 

Sesja Rady Gminy z udziałem Gimnazjalistów

W dniu 09 marca 2012r. młodzież z naszego gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyła w roli obserwatora w sesji Rady Gminy Marcinowice Została na nią zaproszona przez Wójta Gminy  Jerzego Guzika. Przedmiotem obrad było kilkanaście uchwał m.in. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Uczniowie naszej szkoły z dużym zainteresowaniem obserwowali obrady, a nawet brali w nich udział, odpowiadając na zadawane przez Pana Wójta pytania. To była dla młodych ludzi niecodzienna lekcja wiedzy o samorządzie. Przedmiotem obrad na sesji była również uchwał na temat ochrony zwierząt. Korzystając z okazji Pani Radna Bożena Lema przedstawiła artykuł, którego tematem była pomoc jaką udzielili uczniowie Gimnazjum schronisku dla zwierząt w Dobrocinie. Może w przyszłości niektórzy z nich zasiądą jako radni i będą decydować o sprawach naszej gminy.

Więcej: Sesja Rady Gminy z udziałem Gimnazjalistów

 

Kolejne pieniądze dla Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego

W piątek 16 marca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już  po raz kolejny odbierał promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych dokument wręczył podsekretarz stanu Stanisław Rakoczy. Kolejna rządowa pomoc to kwota 1, 6 mln. zł. Zostanie ona wykorzystana na odbudowę dróg  gminnych w kilku miejscowościach, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. W najbliższym tygodniu zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie wytypowanych inwestycji.  Środki muszą być wykorzystane do końca br. Koszty inwestycji w 100% zostaną pokryte z dotacji. Powiat Świdnicki otrzymał m.in. środki na remont trzech dróg powiatowych na terenie Gminy Marcinowice, na których realizacje wkrótce zostaną ogłoszone przetargi.

Więcej: Kolejne pieniądze dla Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego

 

Świetlica wiejska w Chwałkowie

Kolejny sezon inwestycyjny na terenie Gminy Marcinowice rozpoczęty. Na czas okresu zimowego zatrzymane zostały prace przy budowie świetlicy w Chwałkowie. W chwili obecnej kontynuowane są prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. W ubiegłym roku zamknięto stan surowy  świetlicy. Obiekt został zadaszony dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Wstawiono okna i drzwi. Zamontowano rolety antywłamaniowe. Wybudowany obiekt jednokondygnacyjny posiada powierzchnie użytkową ponad 148 m2, na którą składa się duża sala główna, zaplecze kuchenne, sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. W niedługim czasie rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu terenu. Projekt zagospodarowania tereny przewiduje nasadzenia roślin ozdobnych na tarasach ziemnych na tyłach budynku, jak również wokoło obiektu.

Więcej: Świetlica wiejska w Chwałkowie

 

XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
w dniu 09 marca 2012 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy
przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XIX  SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

Więcej: XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisana.

Priorytetowym zadaniem Wójt Gminy Marcinowice Jerzego Guzika na rok 2012 i kolejne lata jest kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Niespełna rok trwała kanalizacja Zebrzydowa. Realizację zadania jako inwestorowi Gmina Marcinowice powierzyła swojej spółka - Zakładowi Usług Wodnych i Komunalnych sp. z o.o. w Strzelcach. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o.  Na realizacje zadania inwestor otrzymał pożyczkę w kwocie ponad 1 600 tys. zł oraz dotację w kwocie ponad 800 tys. zł.  Całkowity koszt zadania to kwota 5 050 tys. zł., a długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ponad 10 tys. mb. W grudniu ubiegłego roku został ogłoszony przetarg na kolejny etap budowa rurociągu przesyłowego z Marcinowic do Szczepanowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości Szczepanów. W dniu 23 stycznia br. w  obecności Wójta Gminy została podpisana umowa z wykonawcą.

Więcej: Kolejna umowa na budowę sieci kanalizacyjnej podpisana.

 

Strona 107 z 133

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice