wtorek, 23 stycznia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Jedna z trzech laureatek Uczennica klasy III b klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach – Roksana Łeńska wykazała się dużą wiedzą na temat św. Maksymiliana Kolbe.
 
Natalia laureatką konkursu plastycznego Natalia Richtscheid z klasy VIIB Szkoły Podstawowej w Marcinowicach została laureatką konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy Rok”.
Zdolna i jedyna w powiecie Sukcesem dla uczennicy klasy drugiej oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Anastazji Lato zakończył się powiatowy etap konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.
Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach Ks. Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec spotkał się z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych, radnymi i sołtysami.  
NEWS:

„Dach nad głową” – trzecia edycja

Po raz trzeci jedna ze szkół zaproszonych do akcji „Dach nad głową” odbierze bon o wartości 1000 zł na zakupy w Leroy Merlin, a uczniowie ze zwycięskiej placówki wybiorą się do Wrocławskiego Parku Wodnego! Co tym razem będzie zadaniem uczestników konkursu? Bardziej przydatny będzie spryt i zdolności manualne, czy może kreatywność i nowatorskie pomysły?

Więcej: „Dach nad głową” – trzecia edycja

 

Pracownia przyrodnicza za pieniądze unijne.

Już wkrótce dzieci ze szkół z terenu Gminy Marcinowice będą mogły uczyć się w profesjonalnej pracowni przyrodniczej, która zostanie oddana do użytku w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Projekt pt. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” został zrealizowany w ramach środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.W październiku w pierwszym etapie zostały dostarczone zestawy przyrządów do wykonywania eksperymentów biologicznych i fizycznych z użyciem komputera, oprogramowanie wraz z kamerą cyfrową. W ubiegłym tygodniu dostarczono sprzęt komputerowy wraz z tablicą interaktywną.Zakupu wyposażenia pracowni przyrodniczych dokonał Lider Projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szacunkowa wartość dostarczonego sprzętu to ok. 200 tys. zł. Obowiązkiem Gminy Marcinowice jako organu prowadzącego było przygotowanie odpowiedniego pod pracownię przyrodniczą pomieszczenia, jego umeblowanie i wyposażenie w niezbędne instalacje ( podłączenie wody). W sierpniu zostały zakupione szafy, stoły i krzesła oraz wykonano podłączenie wody. Wkład własny samorządu został oceniony na kwotę ok. 15 tys. zł .W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaplanowano również założenie żaluzji antywłamaniowych. Po zakończeniu instalacji sprzętu w ramach „otwartych drzwi” dla zainteresowanych osób będzie istniała możliwość zapoznania się z pracownią.W dniu 18 listopada 2009r. Wójt Gminy Marcinowice Pan Jerzy Guzik podpisał Umowę Partnerską z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w celu wspólnego opracowania i realizacji projektu.

Więcej: Pracownia przyrodnicza za pieniądze unijne.

 

Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

Już w tym tygodniu ruszyły pierwsze z 12 zaplanowanych inwestycji drogowych finansowanych z otrzymanej we wrześniu promesy na 1 mln. zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. W tym roku to już trzecia promesa jaką otrzymała Gmina Marcinowice oraz piąta w kadencji obecnego Wójta Gminy Jerzego Guzika. W tym roku łącznie zostanie wykonanych 22 inwestycje w infrastrukturze drogowej zniszczonej na skutek intensywnych opadów deszcze i powodzi. Już w poniedziałek 11 października br. zostały podpisane umowy z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na wykonanie odbudowy dróg w Marcinowicach ( 310 tys. zł ), Strzelcach (94,5 tys. zł ), Wirkach (116 tys. zł), Chwałkowie ( 94 tys. zł ). Pozostałych 8 inwestycji będzie realizowanych w trybie bezprzetargowym. Wykonawcy już przystępują do prac, gdyż roboty muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca roku. W środę 6 października br. odbył się odbiór robót na drodze gminnej w Szczepanowie. Zakres prac obejmował odbudowę drogi polegającą na jej poszerzeniu, wykonaniu przepustów i wjazdów oraz na odmuleniu i odtworzeniu rowów i wyłożeniu ich płytami ażurowymi. Istniejącą podbudowę wyrównano kruszywem i położono nawierzchnię asfaltową. Droga została odbudowana na odcinku 650m. Wartość inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł. Wykonawcą inwestycji był Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Dobiegają również końca prace na drodze gminnej w Wirkach, na ostatniej z 10 inwestycji realizowanych z promes otrzymanych w pierwszym półroczu tego roku. Koszt tej inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł z czego 20 % środków pochodzi z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia prac to koniec października br. Realizacja inwestycji była znacznie utrudniona poprzez intensywne opady deszczu jakie miały miejsce w ubiegłym miesiącu. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i uda się zrealizować w najbliższych tygodniach kolejnych 12 inwestycji.

Więcej: Rusza odbudowa kolejnych dróg w gminie Marcinowice

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

W Książu 13.10.2010 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz udekorowała medalami Komisji Edukacji Narodowej wyróżnionych nauczycieli oraz odbyło się wręczenie nagród Kuratora Oświaty. Uroczystość została uświetniona występem artystycznym uczniów klas I – III oraz dzieci przedszkolnych Szkoły Podstawowej ze Strzelc przygotowanym przez Panią Mirosławę Kozak i Ewę Krygier.

Dnia 14.10.2010 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dolnośląskim nauczycielom i osobom pracującym na rzecz oświaty zostały przyznane nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty, medale KEN oraz medale za Długoletnią Służbę. Osobą wyróżnioną była Dyrektor Szkoły im. K.K.Baczyńskiego w Strzelcach Pani Małgorzata Herda, która otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

 

Więcej: Dzień Edukacji Narodowej w Zamku Książ

 

Środki unijne na świetlicę w Mysłakowie

Kolejna świetlica w Gminie Marcinowice będzie „jak nowa”. Właśnie rozpoczął się kompleksowy remont wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. Na realizacje zadania Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 700 tys. zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi ponad 460 tys. zł. Zakres prac będzie obejmował kapitalny remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu. Prace remontowe obejmą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej podłogi w sali głównej, położenie glazury i terakoty w pozostałych pomieszczeniach, wymianę instalacji c.o., instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowę klatki schodowej, dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, ocieplenie budynku i wymianę pokrycia dachowego, gdyż obecne wykonane jest z eternitu.. Ponadto zostanie wykonany remont ogrodzenia i wybudowany parking.

 

Więcej: Środki unijne na świetlicę w Mysłakowie

 

Plan odnowy miejscowości Marcinowice

We wtorek 28 września br. w Domu Strażaka w Marcinowicach odbyło się zebranie wiejskie, którego tematem był podział środków zagwarantowanych w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Marcinowice oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Marcinowice. Dokument ten będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej 2879D i drodze krajowej nr 35, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa na wymienionych odcinkach dróg na terenie Marcinowic. Najważniejszą częścią Plan odnowy miejscowości Marcinowice jest harmonogram zadań jakie są przewidziane do realizacji w perspektywie 7 lat i dalszej. Znaczna część środków finansowych została zagwarantowana na poprawę bezpieczeństwa.

 

Nowy asfalt w Mysłakowie

W pierwszych dniach września odbył się odbiór drogi gminnej. Roboty zostały wykonane na długości ponad. 600 m, a ich koszt wynosił ponad 240 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, podbudowę z kruszywa łamanego i położenie nawierzchni asfaltowej. Inwestycja w 80% została sfinansowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na odbudowę lub remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi.

 

Więcej: Nowy asfalt w Mysłakowie

 

Wicemarszałek Sejmu RP i Wicewojewoda w Gmine Marcinowice

Do niecodziennego wydarzenia doszło 13 września br. w Zebrzydowie. Pani Ewa Kierzkowska Wicemarszałek Sejmu RP oraz Pani Ilona Antoniszyn- Klik Wicewojewoda Dolnośląski odwiedziły Gminę Marcinowice i spotkały się z kobietami z terenu gminy i sąsiednich gmin, przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji funkcjonujących na terenie Gminy Marcinowice, sołtysami oraz radnymi. Piękne powitanie przygotowały dzieci z Niepublicznej Szkoły w Zebrzydowie, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” przygotowało i zaprezentowało program artystyczny.Hasłem przewodnim spotkania było „ Kobiety Dolnego Śląska”. Podczas dyskusji poruszone zostały również problemy rozwoju na obszarach wiejskich. W spotkaniu uczestniczył Prezes ZW PSL woj. dolnośląskiego Tadeusz Drab.

 

1 mln zł na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Marcinowice

W poniedziałek 13 września br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już po raz piąty odbierał promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Jednak po raz pierwszy kwota pomocy wyniosła aż 1 mln zł. Łącznie do budżetu Gminy Marcinowice wpłynie ponad 2,5 mln zł. Do realizacji zostało wybranych 12 inwestycji. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie wytypowanych zadań. Środki finansowe muszą być wykorzystana do końca br. W chwili obecnej trwa realizacji inwestycji finansowanych ze środków, które Gmina Marcinowice otrzymał na podstawie promes z lutego i marca br.

 

Więcej: 1 mln zł na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Marcinowice

 

Nowy wodociąg w Kątkach

Już niedługo popłynie woda przez nowy wodociąg w Kątkach. Po długich negocjacjach Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu Gmina Marcinowice otrzymała bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 80 % kosztów inwestycji. Zadanie ma na celu przebudowę sieci wodociągowej w Kątkach i jest realizowane przez firmę Eko- Wod Sp. z o.o. w Świdnicy, która w procedurze przetargowej zaoferowała najniższą kwotę wykonania zadania ok. 96 tys. zł. Do chwili obecnej mieszkańcy korzystali z ujęcia wody, które jest umiejscowione na gruntach dzierżawionych przez Kombinat Rolny Sp z o.o. w Pszennie. Odbiorcy wody mieszkają w budynkach pozostałych po byłym PGR z częściowo wykupionymi lokalami mieszkalnymi, a częściowo stanowiącymi własność Skarbu Państwa w administracji ANR. Dzierżawca poinformował mieszkańców o bardzo złym stanie technicznym istniejącej sieci wodociągowej i poprosił o poczynienie starań prowadzących do wpięcia się w istniejący wodociąg gminny. Kierując się dobrem mieszkańców gminy, jednocześnie najemców lokali mieszkalnych ANR i byłych pracowników PGR Wójt Gminy Marcinowice podjął działania projektowe i umożliwił wpięcie mieszkańców tych nieruchomości do funkcjonującej na terenie gminy sieci wodociągowej. Na wymianę istniejącej sieci pozyskał środki finansowe z Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania zadania do 15 września br.

 

Więcej: Nowy wodociąg w Kątkach

 

Strona 107 z 121

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice