wtorek, 23 stycznia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Jedna z trzech laureatek Uczennica klasy III b klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach – Roksana Łeńska wykazała się dużą wiedzą na temat św. Maksymiliana Kolbe.
 
Natalia laureatką konkursu plastycznego Natalia Richtscheid z klasy VIIB Szkoły Podstawowej w Marcinowicach została laureatką konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy Rok”.
Zdolna i jedyna w powiecie Sukcesem dla uczennicy klasy drugiej oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Anastazji Lato zakończył się powiatowy etap konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.
Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach Ks. Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec spotkał się z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych, radnymi i sołtysami.  
NEWS:

Jedna z trzech laureatek

Uczennica klasy III b klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach – Roksana Łeńska wykazała się dużą wiedzą na temat św. Maksymiliana Kolbe.


 

Więcej: Jedna z trzech laureatek

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 r

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Do pobrania--> Harmonogram

Więcej: Harmonogram odbioru odpadów na 2018 r

 

Życzenia Wójta Gminy Marcinowice

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 29 grudnia 2017 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/17 z XXXVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2017r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 12. Podjęcie uchwały – Uchwala Budżetowa na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji.

Terminy Komisji:

Więcej: XXXIX Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Natalia laureatką konkursu plastycznego

Natalia Richtscheid z klasy VIIB Szkoły Podstawowej w Marcinowicach została laureatką konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy Rok”.


Więcej: Natalia laureatką konkursu plastycznego

 

Spotkanie Opłatkowe

Relacja Teletop Sudety

Relacja Doba.pl

 

Zdolna i jedyna w powiecie

Sukcesem dla uczennicy klasy drugiej oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Anastazji Lato zakończył się powiatowy etap konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.

Więcej: Zdolna i jedyna w powiecie

 

Darmowe szkolenie

"Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości"

Szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) poddziałania 3.1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014-2020

Jeżeli zamierzasz prowadzić produkcję zgodnie z systemami jakości żywności,

skorzystaj z refundacji kosztów uzyskania certyfikatu

w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r. w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Refundacji podlegają koszty:

- uzyskania certyfikatu,

- składki na rzecz grupy producentów,

- zakupu specjalistycznych publikacji,

- pułapek feromonowych, barwnych i lepowych,

 

Harmonogram Szkoleń:

Więcej: Darmowe szkolenie

 

Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach

Ks. Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec spotkał się z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych, radnymi i sołtysami.


Więcej: Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach

 

Szmaragdowe Gody państwa Uss

Państwo Maria i Eugeniusz Uss mieszkańcy gminy Marcinowice w dniu 2 grudnia br. podczas uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy świętowali 55-lecie pożycia małżeńskiego.


Więcej: Szmaragdowe Gody państwa Uss

 

Strona 2 z 121

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

 • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
 • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice