wtorek, 22 stycznia 2019r.
   
Czcionka

XXXIX Sesja Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 29 grudnia 2017 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/17 z XXXVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2017r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 12. Podjęcie uchwały – Uchwala Budżetowa na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji.

Terminy Komisji:


1.K.Rolnictwa – 27 grudnia 2017r.(środa) godz. 10:00

2.K.Budżetu – 27 grudnia 2017r.(środa) godz. 11:30

3.K.Rewizyjna – 28 grudnia 2017r.(czwartek) godz. 10:00

4.K.Oświaty – 28 grudnia 2017r.(czwartek) godz. 11:30

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/    Robert Sawicki

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.

2.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Marcinowice na lata 2017-2030.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice