piątek, 16 listopada 2018r.
   
Czcionka

Rada Gminy

RADA GMINY MARCINOWICE

 Bożena Lema Przewodnicząca Rady Gminy
Robert Sawicki Wiceprzewodniczący
Teresa Michalak
Wiceprzewodnicząca
Andrzej Matusiewicz Radny
Anna Cajzner-Michnik Radna
Danuta Maślany Radna
Elżbieta Czernicka Radna
Iwona Wiśniewska Radna
Janusz Poznański Radny
Kamil Waśniewski Radny
Katarzyna Zając Radna
Zbigniew Dżugaj Radny
Mirosław Szpara Radny
Stanisława Gerus Radna
Waldemar Krzyśków
Radny

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice