czwartek, 16 sierpnia 2018r.
   
Czcionka

Władze Gminy

WŁADZE GMINY MARCINOWICE


Władysław Gołębiowski
Wójt Gminy Marcinowice




Wybory bezpośrednie na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002r.Nr 113, poz.984 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy
Wykonuje wszystkie obowiązki wnikające z przepisów ustawy, określających jego kompetencje jako Kierownika Urzędu i organu jednostki samorządu terytorialnego.


Zastępca Wójta Gminy Marcinowice


----

 

Sekretarz
Alicja Synowska




Skarbnik
Anna Czernicka



WYSZUKIWARKA

Banery



STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice